Brzdy II. Praha

Brzdy II. - Mechanika a hydraulika

Brzdy II. Praha
 • Zahájení školení a prezence účastníků, obeznámení s obsahem a cílem školení.
 • Seznámení se společností a lektorem, technickým zajištěním, harmonogramem a organizací průběhu školení v modulu Brzdy,
 • seznámení s podmínkami vydání osvědčení;
 • Historie, mezinárodní předpisy, Pascalův zákon, kolové třecí brzdy;
 • Bubnové brzdy – konstrukce, typy;
 • Kotoučové brzdy – konstrukce, typy;
 • Brzdové kotouče, brzdové obložení;
 • Parkovací brzdy – konstrukce, typy;
 • Brzdové systémy – brzdové okruhy;
 • Zařízení pro přenos sil – lanka, táhla, pedály, páky, brzdová vedení,
 • hadicová brzdová vedení, pružná ocelová vedení;
 • Brzdová kapalina – požadavky na kvalitu, rozdělení podle norem;
 • Posílení účinku brzd – podtlakové posilovače,
 • hydraulické posilovače,
 • elektrické posilování, brzdový asistent;
 • Regulační členy brzdových systémů – hlavní brzdový válec, brzdové válce kol,
 • omezovače brzdového tlaku, zátěžové regulátory,
 • Přehled systémů ABS; Katalogy a vyhledávání dílů
 • Ověření znalostí testem;
 • vyhodnocení testů;
 • vydání osvědčení, vyplnění dotazníku

Odborný garant

Jiří Pospíšil – školitel AutoPROFITEAMu APM – Automotive

Termín a místo konání

7. března 2017 (úterý)

Střední škola
Centrum odborné přípravy technickohospodářské
Poděbradská 1/179
190 00 Praha 9

Cena

1 700,- Kč včetně 21% DPH  - cena zákazníka APM
500,- Kč včetně 21% DPH  - cena člena APM

Pořadatel

APM Automotive s.r.o.
Nádražní 104
345 06  Kdyně

Tel.: +420 739 530 762
E-mail: jan.pancik@apm.cz
www.apm.cz

TRANSPORT EXPO

Facebook

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.4587 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál