Geometrie II. Brno

Měření a seřizování geometrie kol a náprav

Geometrie II. Brno

Školení je určeno pro specialisty, kteří pracují na podvozcích automobilů pro učitele SŠ a techniky servisů.

Cíle školení:

 • Zopakovat význam a vliv podvozku na komfort a bezpečnost jízdy vozidla.
 • Zopakovat parametry geometrie vozidla a jejich vliv na jízdní vlastnosti vozidla a opotřebení pneumatik.
 • Získat přehled o tradičních i nejnovějších metodách měření jednotlivých parametrů geometrie.
 • Vyznat se v přístrojích a zařízeních používaných k měření geometrie.
 • Naučit se zařízení určená k měření geometrie plně využívat.
 • Pochopit podmínky nutné pro měření a seřizování geometrie kol a náprav konkrétního automobilu.
 • Naučit se jak logicky postupovat při diagnostice závad, provádění oprav a při seřízení geometrie v návaznosti na jízdní problémy vozidla

Program

 • Seznámení s organizací, obsahem a harmonogramem průběhu školení.
 • Podmínky pro získání osvědčení.
 • Definice základních pojmů – používané veličiny a jednotky: horizontální rovina /podložka/, rovina měření,
 • rovina kola, průměry pneumatiky, podélná svislá rovina souměrnosti vozidla,
 • geometrická osa a jízdní osa, zatížení náprav, těžiště vozidla, rozchod kol,
 • rozvor náprav, vzájemná poloha náprav.
 • Základní koncepce stavby OA a její vliv na jízdní vlastnosti.
 • Pohon všech kol, vliv na jízdní vlastnosti.
 • Kola, ráfky, pláště, pneumatiky- rozměry, značení.
 • Chování pneumatik za jízdy, směrová výchylka.
 • Základní typy náprav.
 • Kinematika kola při propružení.
 • Funkce a účel pružení.
 • Přehled konstrukčních uspořádání.
 • Tlumiče pérování, jejich konstrukce a funkce, vliv na bezpečnost jízdy.
 • Amatérské úpravy na nápravách automobilů a jejich důsledky.
 • Jednotlivé parametry geometrie kol a náprav.
 • Sbíhavost kol jednotlivá a celková, křivka sbíhavosti, rozdíl úhlů rejdu,
 • Ackerman, odklon kol, záklon rejdového čepu,
 • příklon rejdového čepu, poloměr rejdu.
 • Poloha náprav k podélné svislé rovině souměrnosti automobilu.
 • Vzájemné poloha náprav.
 • Vliv jednotlivých parametrů na jízdní vlastnosti a bezpečnost.
 • Přetáčivé a neotáčivé vozidlo, neutrální chování vozidla v zatáčce.
 • Přehled přístrojů a zařízení pro měření geometrie.
 • Diskuse, zodpovězení dotazů.
 • Vypracování testu, jeho vyhodnocení, vydání osvědčení.

Odborný garant

Ing. Bohumír NOVÁK, školitel BANET CORPORATION S.R.O

Termín a místo konání

3. května 2017 (středa)

ISŠA Brno
Křižíkova 106/15  
612 00  Brno

Cena

2 500,- Kč včetně 21% DPH  - cena zákazníka APM
1 250,- Kč včetně 21% DPH  - cena člena APM
  500,- Kč včetně 21% DPH  - cena Podvozková centra

Pořadatel

APM Automotive s.r.o.
Nádražní 104
345 06  Kdyně

Tel.: +420 739 530 762
E-mail: jan.pancik@apm.cz
www.apm.cz

Monroe

Facebook

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.6144 seconds.
Redakční systém Orancon naprogramoval Vítězslav Dostál