Servind

Rakousko a Německo chystají mýtné za emise CO2

Rakousko a Německo chystají mýtné za emise CO2

Výše mýtného v závislosti na množství produkovaných emisí CO2 se už brzy bude pro kamiony účtovat v Německu a v Rakousku. „Oba státy tím jako první uvedou do praxe směrnici Evropské unie, podle které by se měla těžká nákladní vozidla klasifikovat do pěti tříd dle emisí CO2, na jejichž základě se určí také příslušné mýtné sazby. Aby mohly kamiony získat lepší třídu CO2 (a tedy i nižší mýtné), musí dopravci včas dodat informace, které jsou pro kalkulaci CO2 u vozidla nezbytné,“ upozorňuje Eurowag, přední poskytovatel integrovaných řešení v oblasti silniční dopravy v Evropě. V opačném případě budou všechna těžká nákladní vozidla se spalovacím motorem automaticky klasifikována do 1. třídy emisí CO2, což pro dopravce znamená nárůst mýtného až o 70–80 %.

Zatímco doposud kalkulace mýta v zemích EU zahrnovala emisní třídu motoru podle norem EURO (jež zohledňuje například emise oxidů dusíku, uhlovodíků, oxidu uhelnatého nebo pevných částic), na základě směrnice o eurovinětě by se nově do počítání mýtného mělo zařadit také množství produkovaného CO2. Vozidla, jež mají nárok na lepší mýtnou sazbu (tedy produkují méně CO2), jsou jasně definovaná. Mezi podmínky patří například první registrace po 1. červenci 2019. Parametrů, podle kterých se emisní třída CO2 počítá, je však mnohem víc. Právě dodání těchto údajů je v zájmu dopravců, jejichž vozidla mají nárok na zařazení do jiné než 1. třídy CO2.

Nová pravidla pro kalkulaci mýtného v Německu a Rakousku by měla vejít v platnost koncem letošního, resp. začátkem příštího roku. Zatímco Německo předběžně počítá s termínem 1. prosince 2023, Rakousko plánuje změnu od 1. ledna 2024. Další členské státy EU by měly směrnici o eurovinětě implementovat nejpozději do března 2025.

Mýtné dle emisních tříd čeká celou EU

„Ačkoliv legislativa ještě není definitivně schválená a je možné, že se termíny posunou, doporučujeme dopravcům, aby svým poskytovatelům mýtných služeb dodali veškeré údaje potřebné k zařazení vozidel do příslušných tříd CO2 co nejdříve. Pokud to neudělají, vozidlo automaticky spadne do nejvyšší emisní a tím pádem i nejdražší mýtné třídy,“ vysvětluje Ferdinand Butaš, Toll product manager společnosti Eurowag.

Veškeré parametry, jež jsou nezbytné pro zařazení vozidla do emisní třídy CO2, najdou dopravci v osvědčení o shodě CoC (Certificate of Conformity), případně v tzv. Customer Information File (CIF) nebo v technickém průkazu vozidla. Pokud majitel vozidla tyto dokumenty nemá, jediným řešením je obrátit se na výrobce nákladního vozidla, jenž mu tyto dokumenty opětovně vystaví. Doba znovuvydání dokumentů se může v každé zemi lišit. Je možné, že v některých státech si za tuto službu zastoupení jednotlivých výrobců účtuje poplatky. Posléze je nutné příslušné údaje ručně zadat do klientského portálu resp. systému poskytovatele mýtných služeb.

Německo mění též povinný údaj o hmotnosti

Druhou novinkou, již Německo v souvislosti s výběrem mýta chystá, je povinnost všech dopravců aktualizovat informace týkající se hmotnosti vozidla. Zatímco dosud se k výpočtu mýta používala největší povolená hmotnost vozidla, nyní je potřeba uvést nejvyšší technicky přípustnou celkovou hmotnost při zatížení. Tato aktualizace se podle odhadů Eurowagu týká až 55 000 vozidel, které zákazníci společnosti provozují.

„Chceme naše zákazníky motivovat, aby povinnost aktualizace údajů o vozidle splnili včas. V případě mandatorních údajů o hmotnosti F.1 v Německu se tak vyhnou případné pokutě. U nové klasifikace do tříd CO2 se pro změnu dopravcům nabízí možnost nižších poplatků za mýto v případě, že jejich vozidla splňují příslušné parametry. Je navíc téměř jisté, že vedle Německa a Rakouska se k mýtnému na základě emisí CO2 v horizontu několika měsíců až let přidají i další země včetně Česka. Aktualizace údajů, případně žádost o znovuvydání dokumentů CoC a CIF, zkrátka dopravce tak či tak nemine. V Eurowagu jim proto chceme pomoci s co nejhladším přechodem nejen k mýtnému za emise, ale i k čistší a efektivnější mobilitě,“ říká Ferdinand Butaš.

Eurowag: s vyššími náklady na mýto může pomoci refundace daní

V oblastech zvýšení efektivity a snižování emisí nabízí Eurowag dopravcům množství služeb. Vedle řešení mýtného se jedná o telematické služby, palivové karty, ale také finanční služby a refundaci daní. Právě daňové vratky můžou firmám pomoci překonat nárazové zvýšení mýtných poplatků, stabilizovat cash flow nebo snížit byrokratickou zátěž. Jednou z možností je například služba vrácení DPH z mýtného, a to včetně možnosti vratky předfinancovat. „Vzhledem k tomu, že pro většinu zákazníků budou nadcházející změny znamenat dražší mýto, počítáme s tím, že bude zájem o navýšení úvěrových limitů,“ vysvětluje Ferdinand Butaš.

Eurowag se tematikou snižování emisí z nákladní dopravy zabývá dlouhodobě. V letošním roce firma představila dvě nové stanice na LNG a věnuje se také elektromobilitě. Jejím cílem je nabídnout svým zákazníkům kompletní portfolio služeb v oblasti čisté mobility.

Jak fungují třídy CO2?

Emisní třídy CO2 se vztahují na těžká nákladní vozidla. Všechna vozidla se spalovacím motorem a datem první registrace před 1. 7. 2019 se automaticky zařazují do 1. třídy emisí CO2 (tj. s nejvyšším mýtným poplatkem).

Pro vozidla se spalovacím motorem a s datem první registrace po 1. 7. 2019 jsou k určení třídy CO2 potřeba další parametry. Patří sem například:

- Třída vozidla

- Konfigurace náprav kol

- Technicky přípustná celková hmotnost při zatížení (F1) [kg].

- Skupina vozidel

- Lůžko (kajuta na spaní)

- Jmenovitý výkon motoru [kW]

- Měrné emise CO2 [gCO2/tkm]

- Datum první registrace

- Typ vozidla/konfigurace podvozku

Všechna bezemisní vozidla (poháněná vodíkem, akumulátorem, kombinací vodík-akumulátor, vodíkovým palivovým článkem a dalšími variantami s nulovými výfukovými emisemi) se vždy řadí do páté (tj. nejnižší) emisní třídy.

Datum zveřejnění

27.10.2023

Zdroj informací

Eurowag

Foto: Eurowag

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2269 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál