Servind

Evropský parlament podporuje těžší kamiony

Evropský parlament podporuje těžší kamiony

Postoj Evropského parlamentu ke směrnici o hmotnostech a rozměrech je v souladu s postojem přijatým minulý měsíc výborem pro dopravu. Podporuje standardizaci mezinárodních cestovních pravidel pro těžší kamiony a umožnění členským státům mít na silnicích těžší kamiony a zároveň poskytovat pobídky pro společnosti přejít v příštích letech na vozidla s nízkými emisemi.

„Pravidla učiní silniční nákladní dopravu udržitelnější a bezpečnější. Jsem velmi spokojená s výsledkem. Revize hmotnosti a rozměrů je o harmonizaci pravidel přeshraničního provozu, aby se pravidla zjednodušila a zlepšila se jejich vymahatelnost, ale především aby byla dodržena zásada spravedlivých a rovných podmínek, která by měla vládnout v vnitřní trh EU,“ uvedla zákonodárkyně Isabel García Muñozová ze středolevé skupiny S&D.

Evropská asociace silničních dopravců UETR uvedla, že současné nesrovnalosti mezi členskými státy ohledně maximální povolené velikosti kamionů na jejich silnicích znamenají, že náklad, který se v jednom členském státě vejde do jednoho kamionu, bude možná muset být rozdělen mezi více kamionů, aby mohl projet jiným členským státem, což vytváří víc emisí skleníkových plynů.

Markus Ferber, poslanec Evropského parlamentu za konzervativní EPP, uvedl, že revidovaná směrnice zlepší tyto vnímané neefektivity: „Je potřeba vyjasnit používání delších a těžších vozidel v přeshraniční přepravě, což ve svém důsledku povede ke snížení emisí a odstraní zbytečnou byrokratickou zátěž.“

Obavy o životní prostředí a bezpečnost

Původním cílem návrhu Komise bylo usnadnit nástup elektrických nákladních vozidel zvýšením maximální povolené délky a hmotnosti v celé EU, aby nákladní automobily mohly být vybaveny akumulátory těžšími než jsou spalovací motory aniž by bylo ohroženo množství nákladu. Podle tohoto návrhu by však všechny 44tunové nákladní vozy bez ohledu na palivo, které používají, mohly překročit hranice členských států.

Ekologická organizace Transport and Environment T&E uvedla: „Zatímco elektricky poháněné nákladní vozy potřebují na dlouhé vzdálenosti dodatečnou hmotnost, aby kompenzovaly akumulátory, ty na naftu jednoduše zvýší svou kapacitu nákladu. Proto vyzýváme zákonodárce, aby se vyhnuli zlevňování nákladu přepravovaného kamiony na naftu a znevýhodňování elektrických nákladních vozidel.“

Poslanec za stranu Zelených Ciarán Cuffe vyjádřil obavy, že povolení těžkých nákladních vozidel překračovat hranice přispěje k větší degradaci silnic a ke zvýšení emisí: „Učinit ještě konkurenceschopnější silniční dopravu poháněnou fosilními palivy tím, že na evropských silnicích povolíme mnohem těžší a větší nákladní vozy, je špatné pro bezpečnost silničního provozu, infrastrukturu a dekarbonizaci našeho dopravního systému. Povolení gigalinerů přinese tato rizika.“

Gigalinery jsou nákladní automobily o hmotnosti přes 60 tun, které jsou v současnosti povoleny na silnicích některých členských států. Pozměňovací návrh, který by gigalinerům zabránil v mezinárodním provozu, ale byl zamítnut s tím, že dopady velkých nákladních vozidel na bezpečnost silničního provozu a infrastrukturu budou posouzeny před jejich použitím.

Zatímco kamiony s motorem na naftu a hmotností do 44 tun mohou překračovat hranice již nyní, od roku 2035 se bude podle UETR zvýšený hmotnostní strop vztahovat pouze na nákladní vozidla s nulovými emisemi: „Pro úspěšný zelený přechod je nutný holistický přístup. UETR se domnívá, že nový rámec musí umožnit 44 tun pro jakékoli vozidlo v dlouhodobém horizontu, nezávisle na zdroji použité energie.“

Silnice versus železnice

Někteří poslanci Evropského parlamentu a zúčastněné strany z odvětví železniční dopravy rovněž vyjádřili obavy, že zvýšení rozměrů nákladních vozidel pro přeshraniční přepravu by znevýhodnilo železniční dopravu.

Společenství evropských železničních a infrastrukturních společností CER vyjádřilo silné znepokojení a zklamání z hlasování: „Taková vozidla s sebou přinášejí řadu bezpečnostních problémů a významné riziko pro stávající infrastrukturu... Navíc jejich zavedení bude dále brzdit úsilí o podporu intermodality a rizika způsobující obrácený modální posun směrem k silnici.“

Evropská komise pro bezpečnost dopravy ETSC rovněž vyjádřila obavy ohledně zvyšování kapacity silniční nákladní dopravy, které ohrožuje železniční průmysl: „Studie ukazují, že rozšíření delší a těžší silniční nákladní dopravy bude mít značné negativní dopady na sektor železniční nákladní dopravy, který má podstatně lepší bezpečnostní výsledky.“

Země EU se ještě musí dohodnout na společném postoji k návrhu zákona v Radě, než proběhnou v příštím volebním období jednání mezi Komisí, Radou a Parlamentem.

Ocenění od automobilek

Podle Asociace evropských automobilek ACEA přepracovaná pravidla pro hmotnost a délku kamionů dláždí cestu vpřed pro nákladní vozidla a autobusy s nulovými emisemi. Vylepšená pravidla ve směrnici o hmotnostech a rozměrech lépe vyrovnají podmínky pro nákladní automobily a autobusy s nulovými emisemi a pohonem na naftu.

Termín pro rok 2030 pro splnění nejambicióznějších světových cílů v oblasti dekarbonizace nákladních vozidel a autobusů se rychle blíží. Zatímco výrobci nákladních vozidel a autobusů zvyšují výrobu vozidel s nulovými emisemi, jejich zákazníci musí být schopni je provozovat stejně ziskově jako modely s dieselovým pohonem.

„Stávající pravidla o hmotnosti a rozměrech již nevyhovují účelu a ve skutečnosti penalizují vozidla s nulovými emisemi, která jsou obvykle těžší. Zvýšení hmotnosti o čtyři tuny a zvýšení nápravy o jednu tunu schválené Parlamentem mají za cíl napravit nerovnováhu u dieselových modelů, ale jsou zapotřebí další úpravy. Vzhledem k tomu, že závody v dekarbonizaci nákladních vozidel a autobusů nabírají na tempu, je zkrácená jednoroční doba implementace pro členské státy rovněž významným zlepšením,“ uvedl Thomas Fabian, ředitel užitkových vozidel v ACEA.

Datum zveřejnění

13.3.2024

Zdroj informací

EP

Foto: Pabst, Temmel

Fotogalerie

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.1995 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál