SISA - 25 let na straně zákazníků

SISA - 25 let na straně zákazníků

Společenství dodavatelů kvalitních náhradních dílů, servisní techniky a autolaků si připomenulo 25. výročí od založení svého Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA).

Sdružení SISA bylo založeno v červnu 1994 deseti společnostmi - dovozci náhradních dílů, kteří měli zájem změnit k lepšímu situaci na českém trhu. Tehdy různí prodejci nabízeli součástky, jejichž původ byl těžko rozlišitelný a kvalita často pochybná. Již na samém svém počátku Sdružení SISA přijalo a schválilo stanovy a etický kodex, který upravuje chování členských subjektů na českém trhu.

SISA se v průběhu uplynulých let vyprofilovala jako respektovaná partnerská organizace pro státní orgány, zkušební ústavy a další nevládní instituce. Sdružení se stalo neopomenutelným účastníkem připomínkového řízení při tvorbě právních předpisů na Ministerstvu dopravy ČR.

V průběhu uplynulých 25 let SISA využila možnosti vyjádřit se k řadě právních předpisů týkajících se silničních vozidel, schvalování a kontroly technického stavu, ale též technických požadavků na servisní techniku a pro autolaky. Byla vytvořena platforma pro možnost výměny názorů souvisejících s dovozem a prodejem autodílů, autolaků a servisní techniky. Podařilo se více méně zajistit podmínky pro volné a spravedlivé soutěžení v sektoru a vytvořit tak kvalitní a nezávislý aftermarket.

Krédem sdružení je dodávat na český trh pouze kvalitní náhradní díly a servisní techniku, která splňuje všechny právní a technické normy. Zákazník nakupující u členských subjektů SISA má vždy jistotu, že nakupuje kvalitní zboží. Členské firmy dovážejí a dodávají na trh komponenty a díly od světových výrobců, kteří jsou v mnoha případech dodavateli dílů do prvovýroby. I tím je kromě jiného zaručeno, že díly dodávané členy SISA mají odpovídající kvalitu, životnost, spolehlivost a navíc jsou dodávány v příznivé cenové hladině.

Výrazným mezníkem dosavadního vývoje bylo přijetí tzv. blokové výjimky. Díky Nařízení EK o prodeji a servisu motorových vozidel došlo v posledních letech k rozsáhlé reformě pravidel hospodářské soutěže při prodeji a servisu automobilů. K tomu se váží také změny na trhu náhradních dílů pro motorová vozidla. Cílem těchto opatření bylo zvýšit konkurenci v oboru a každému ze zákazníků to pak v důsledku přinese širší nabídku i finanční výhody při nákupu a servisu vozidel a také jejich dílů.

Vzhledem k tomu, že platnost stávající blokové výjimky skončí v roce 2023, byly již zahájeny přípravné práce na její aktualizaci. SISA se jednání účastní prostřednictvím mezinárodní organizace FIGIEFA. Bude trvat na tom, aby byly zachovány podmínky pro férové konkurenční prostředí ve prospěch spotřebitele, který musí mít právo se svobodně rozhodnout jakému autoservisu svěří své vozidlo.

SISA musela v minulosti reagovat na některé neobjektivní články a televizní reportáže. Byly šířeny i takové články o tom, že pojišťovny mají na svědomí životy svých pojištěnců, protože umožňují opravy automobilů s použitím aftermarketových dílů. Bloková výjimka byla obviňována, že připouští opravy vozidel jinými subjekty, než jsou autorizované servisy. Jednalo se o nevyváženou kritiku poškozující nezávislý aftermarket a dodavatele náhradních dílů. Autoři těchto mediálních materiálů opomíjejí význam konkurenčního prostředí a hospodářské soutěže v oblasti údržby a oprav motorových vozidel, jakož i v distribuci náhradních dílů pro vozidla. Bloková výjimka umožňuje opravovat i servisovat automobily a používat alternativní náhradní díly i v záruční době.

Po celou dobu musel nezávislý aftermarket, tedy nezávislé autoservisy a prodejci náhradních dílů, čelit útokům ze strany výrobců a importérů motorových vozidel. Útoky směřují na nekvalitní práci v autoservisech, nekvalitní náhradní díly používané k opravám v nezávislých autoservisech, na neschopnost nezávislých autoservisů k provedení některých oprav. Nepřetržitě je nezávislý aftermarket obviňován z ohrožování bezpečnosti silničního provozu, poškozování životního prostředí apod. Příznačné jsou rovněž snahy o regulaci a certifikaci autoservisů.

V České republice je přibližně 6000 nezávislých autoservisů. Většina z nich poskytuje kvalitní služby k plné spokojenosti četných a hlavně stálých zákazníků. Jinak by tyto autoservisy nebyly konkurenceschopné. K vyšší kvalitě nezávislých autoservisů přispěli významně i členové sdružení SISA, kteří jim dodávají kvalitní náhradní díly, servisní techniku a autolaky. Významnou měrou ovlivnil práci a spolehlivost autoservisů dnes již známý projekt tzv. servisních konceptů.

Je nesporné, že jak autorizované, tak nezávislé autoservisy mají určitá specifika ve své činnosti, přednosti i slabší stránky. Zásadně to ale nelze paušalizovat a už vůbec to není možné a priori spojovat s kvalitou jejich práce. Pokud chceme autoservisy nějak rozlišovat, pak nikoli na autorizované a nezávislé, ani na velké a malé, ale jen na dobré a méně dobré. Kvalitní služby je schopen poskytovat jak autorizovaný, tak nezávislý autoservis, jak autoservis velký, tak ten malý.

Nezávislé autoservisy zakládali často ti nejlepší odborníci, v mnoha případech je vedou vynikající autoopraváři a pracují tam kvalitní a zodpovědní mechanici. Kvalitní nezávislé autoservisy jsou dobře vybavené, mají požadované know-how a mnohdy bližší vztah ke svým zákazníkům.

Autorizované autoservisy mají vesměs standardně seriózní úroveň práce a kvality služeb, odpovídající i stále vyšším požadavkům na ně kladeným ze strany výrobců nebo importérů vozidel, mají povinné kvalitní technické vybavení, zajištěná pravidelná odborná školení mechaniků i vedoucích pracovníků a jsou daleko více v hledáčku nejrůznějších kontrolních orgánů. Také některé ceny (např. dílů, servisních paketů apod.) v autorizovaných autoservisech se v posledních letech snížily.

Kvalita práce a celková úroveň služeb autorizovaných i nezávislých autoservisů je vždy v závislosti na konkrétních lidech, na jejich přístupu k práci i k zákazníkům. Majitel vozidla musí mít svobodnou volbu vybrat pro své vozidlo ten správný autoservis.

Hodnotíme-li uplynulých 25 let, pak můžeme konstatovat, že SISA se dobře zhostila svého úkolu a svého poslání.

Datum zveřejnění

23.5.2019

Autor

Vladimír Rybecký

Fotogalerie

Výběr jazyka

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

PCF 30 - 31.10.2021

Facebook

AutoWeek

AutoTablet

Page generated in 0.3642 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál