Servind

Klimatizace, skleníkové plyny (AC01)

Klimatizace, skleníkové plyny (AC01)

Popis školení

Určeno:
Pro automechaniky, kteří provádějí servis klimatizace motorových vozidel a nejsou proškolení z Nařízení Komise (ES ) 307 /2008, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES ) č. 517/2014 a Zákona 73 ze dne 7. února 2012.

Obsah:

• klimatizační systémy motorových vozidel, základy termodynamiky

• základní funkční schéma klimatizace a funkce jednotlivých komponentů

• základní znalosti o vlastnostech a používání fluorovaných skleníkových plynů jako chladiv v klimatizačních systémech motorových vozidel

• dopad chladiv s fluorovanými skleníkovými plyny na životní prostředí a příslušné předpisy v oblasti životního prostředí dle nařízení (ES) č. 517/2014

• znalosti běžných postupů pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů

• servis klimatizace

• zacházení s lahví pro chladivo

• zapojení regeneračního zařízení do přívodních otvorů klimatizačního systému obsahujícího fluorované skleníkové plyny v motorových vozidel a jeho odpojení

• obsluha, kontrola a servisní úkony prováděné na plničkách klimatizací

• závěrečný test znalostí a vydání osvědčení o absolvování školení

• Zákon 73 ze dne 7. února 2012

Cíl školení

Pokud účastník školení prokáže požadovanou úroveň znalostí a praktických dovedností, bude mu vydáno osvědčení o odborném školení v oblasti autoklimatizací a právních předpisů dle Článku 2 Nařízení Komise (ES) č. 307/2008. Toto osvědčení opravňuje držitele k provádění znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů z autoklimatizací.

 

slide 1

Termín a místo konání

29.10.2020

Integrovaná střední škola automobilní 

Křižíkova 106/15, Brno-Královo Pole, Czechia

  •  09:00 - 14:30 

Pořadatel

Školící středisko LKQ 3

Kontakt:

krouzilek@gmail.com

+420739056110

 

 

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

MOTUL

Autoservis & mobilita

AutoWeek

AutoTablet

Facebook

Výběr jazyka

Page generated in 0.7391 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál