Podpora pro autobusové dopravce

Podpora pro autobusové dopravce

Ministerstvo dopravy spustilo program na podporu podnikatelů v komerční autobusové dopravě Covid-Bus linka. Podpora je určena na kompenzaci propadu tržeb v důsledku epidemie Covid-19. Sto milionů korun má pomoci podnikatelům v linkové dopravě vyřešit situaci za rok 2020. Žádat mohou od příštího týdne.

„Komerční linkoví dopravci byli zasaženi nezbytnými protikoronavirovými opatřeními. Sice je neovlivnilo to, že se rušily školní výlety apod., ale mnohdy nemohli jezdit do zahraničí a i na linkách v ČR byl patrný výrazný pokles počtu cestujících. Ministerstvo dopravy proto prostřednictvím programu COVID-BUS linka umožňuje překlenout situaci vzniklou v roce 2020,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Žádosti lze podávat od 19. května do 18. června 2021. Podpora pokrývá kritické období na jaře 2020 od 12. března do 30. června, přičemž je kalkulovaná tak, aby podpořila schopnost žadatelů splácet své závazky vzniklé i ve druhé polovině roku 2020, ve které nedošlo k předpokládanému oživení dopravního trhu.

Výše podpory se bude odvozovat od emisní třídy autobusu (vyšší emisní třída = novější autobus = menší dopad na životní prostředí = vyšší pořizovací cena autobusu) s tím, že se musí jednat o autobus v emisní třídě Euro2 a vyšší. Dále se bude zohledňovat samotná kapacita autobusu.

Příjemcem dotace může být pouze podnikatel, který podniká v oboru silniční veřejné linkové osobní dopravy na území České republiky, je držitelem příslušné koncese, měl k rozhodnému období vydanou licenci na provozování vnitrostátní komerční veřejné linkové autobusové dopravy nebo licenci nebo povolení na provozování mezinárodní veřejné komerční linkové autobusové dopravy mezi místem v ČR a zahraničím i provozoval v rozhodném období dle předloženého schváleného jízdního řádu veřejnou komerční linkovou autobusovou dopravu.

Ministerstvo dopravy předpokládá, že na uvedenou podporu bude celkově poskytnuto 100 milionů Kč v letošním roce.

Žádosti budou vyhodnocovány průběžně, postupně se též budou vyplácet finanční prostředky těm, kteří uspějí. Všechny potřebné informace pro podání žádosti či odpovědi na nejčastější otázky již jsou zveřejněny na webu Ministerstva dopravy.

Datum zveřejnění

17.5.2021

Zdroj informací

Ministerstvo dopravy

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2377 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál