Servind

Posunuli jsme se do jiné dimenze

Posunuli jsme se do jiné dimenze

Třicet let působení v České republice zhodnotil jednatel společnosti SERVIND s.r.o. Ing. David Bártek.

Co pokládáte za největší úspěchy 30 let působení vaší společnosti na českém trhu?

„Za největší úspěchy považuji náš celoevropsky výjimečný podíl na autoopravárenském trhu se značkou Standox, ucelenou nabídku pro kompletní zajištění opravy po nehodě, dodávky do všech automobilek v České republice a na Slovensku, dominantní podíl na trhu kolejových vozidel a technologický leadership v mnoha oblastech.

Co bych chtěl ale vyzvednout je, že za těmito úspěchy stojí jejich správné načasování a kombinace všech patřičných faktorů. Mezi hlavní atributy bych jmenoval kompetentnost, entuziasmus i loajalitu kolegů a výběr správných dodavatelů, kteří patřili a nadále patří k technologické špičce svého oboru. Dalšími neméně důležitými faktory byla odvaha se pouštět do nových projektů, přinášet netradiční řešení, správné načasování rozvoje produktového portfolia či investic do rozvoje v momentech, kdy ostatní své podnikání spíše konsolidovali. To nám umožnilo opustit roli dodavatele a stát se skutečně komplexním partnerem našich zákazníků.“

Situace na českém trhu za 30 let prošla několika radikálními proměnami. Které pokládáte za nejdůležitější?

„Trh se na straně nabídky i poptávky změnil opravdu dramaticky. Vždyť v počátku našeho podnikání, tedy v raných devadesátých letech, se trhy, a nejen ten autoopravárenský, teprve formovaly. Od úplných počátků dodávek, kdy se často prodávalo pouze přesné množství míchané barvy přímo na danou zakázku, jsme se posunuli opravdu do zcela jiné dimenze fungování. Zákazníci jsou mnohem náročnější, výrobci profesionálnější a komplexnější, dodavatelé flexibilnější, opravy sofistikovanější. Za těch třicet let udělal celý svět neskutečný technologický pokrok, a s ním i relativně konzervativní autoopravárenství, v kvalitě, efektivitě, ekologických aspektech používaných lakovacích materiálů, příslušenství i technologického vybavení, v bezpečnostních systémech a strukturálních materiálech vozidel, v technologických postupech i nárocích na znalosti zaměstnanců při opravách, v legislativním rámci atd. Tyto změny chodí vždy „ve vlnách“ a my se právě na prahu té další nacházíme - a tato bude opravdu velká.“

Postupem let jste značně rozšířili nabídku vámi nabízených produktů ale i služeb. Můžete přiblížit podíl jednotlivých oblastí na vaší činnosti a v jaké oblasti pozorujete největší růst?

„V počátcích našeho podnikání jsme se věnovali výhradně trhu autoopravárenství. K lakovacímu materiálu Standox tehdy kolegové postupně doplňovali další dodavatele – výrobce spotřebního materiálu, vybavení i technologií pro lakování. O kvalitě jejich výběru hovoří fakt, že většinu dodavatelů vybraných na počátku 90. let zastupujeme dodnes. Důležitým milníkem bylo pro naši společnost založení průmyslové divize v roce 1995 se širokým sortimentem mokrých a práškových barev a její vstup do oblasti průmyslu včetně automobilového. Po relativně delší době drobného doplňování a obměňování produktového portfolia, jakási přirozená evoluce, následovaly v roce 2016 dva výrazné a zásadní projekty, které společnost posunuly výrazně kupředu, ale to nejen z obratového hlediska. V rámci tréninků a vzdělávání jsme tehdy otevřeli karosářské tréninkové centrum a intenzivně vstoupili do oblasti karosářských oprav v součinnosti se společností CAR-O-LINER. V témže roce se nám podařilo získat zastoupení olejů a maziv Castrol pro segment autorizovaných servisů. Jako poslední, ale přesto velice důležitý, milník považujeme v roce 2020 vznik naší průmyslové sekce Business Development, která se věnuje automatizaci a robotizaci procesů zejména v oblasti přípravy a finalizace povrchu. Díky tomu se v komplexnosti nabízených produktů i služeb, kompetentnosti našich zaměstnanců a silného zázemí společnosti jednoznačně řadíme mezi celoevropskou špičku.

I po třiceti letech má segment autoopravárenství stále nadpoloviční podíl na našem celkovém obratu. Podíl mezi autoopravárenskou a průmyslovou divizí se v posledních letech téměř nemění – rosteme totiž de facto napříč všemi tržními segmenty.“

Jaký je v současné době zájem o vaše školicí programy? Co se přitom změnilo po dvou letech omezovaných osobních kontaktů?

„Zájem o školicí a rekvalifikační programy výrazně převyšuje naše současné kapacity, přestože máme k dispozici již dvě tréninková centra, jedno lakařské a jedno karosářské. Naši zákazníci, importéři automobilů, automobilky samotné, ale také lakýrníci i karosáři, a dokonce lidé z ulice mají opravdu velký zájem se dále vzdělávat a rekvalifikovat. Samozřejmě to souvisí s určitým deficitem z doby, kdy se nebylo možno osobně potkávat. Dobrou zprávou pro celý trh je, že to souvisí také s pozitivním posunem vnímání karosářského i lakýrnického řemesla širokou veřejností.“

Změnil se trvale způsob komunikace se zákazníky?

„My jsme se snažili způsob komunikace s našimi partnery nikdy neměnit. Omezení osobního kontaktu probíhalo pouze v úplných počátcích pandemie, ale velmi rychle se vrátilo k normálu. Určitou výjimkou byly nadnárodní společnosti – ať už na straně našich průmyslových zákazníků, jako jsou automobilky, velcí automotive subdodavatelé, strojírenské společnosti atd., tak také na straně našich dodavatelů. Tam se z logických důvodů uplatňovaly mnohem přísnější restrikce a komunikace se na delší dobu přenesla do on-line prostoru. Osobní kontakt je pro nás velmi důležitý, proto jsem šťastný, že tuto periodu již máme za sebou a se všemi partnery můžeme opět komunikovat tak, jak jsme zvyklí.“    

Jak ovlivní růst cen energií situaci ve vašem oboru? Neobáváte se, že ve snaze po snižování cen oprav hrozí návrat k méně kvalitním a k životnímu prostředí méně ohleduplným technologiím a materiálům, což by nepříznivě ovlivnilo i dodavatele vysoce kvalitních produktů jako je Servind?

„Nejedná se bohužel pouze o ceny energií, roli bude hrát obecně nepříznivá nákladová situace na trhu. Spíše než odklon od kvality a k neekologickým produktům očekáváme, že budou koncoví zákazníci svou spotřebu, v tomto případě tedy spíše opravu, odsouvat v čase. Snažíme se našim partnerům pomáhat v rámci (pře)nastavování celého procesu i zavádění nových high-tech produktů či vybavení. Jedině tak mohou být hospodární, efektivní a konkurenceschopní. To vše ale bez dostatečně kvalitních produktů opravdu nelze. V rámci dalšího vývoje trhu bude muset být zvýšení cen oprav po nehodách v konečném důsledku reflektováno ve výši pojistného. Ale to bude mít samozřejmě určitou časovou prodlevu a projeví se až v budoucnu. Dalším negativním faktorem, který trh zcela jistě ovlivní, bude chybějící masa neprodaných nových aut ve značkových servisech. Vyhlídky na příští roky v rámci autoopravárenství nejsou tedy moc přívětivé.

V rámci našich průmyslových tržních segmentů je situace velmi různorodá, mnohem komplexnější a komplikovanější. Tady si celkový dopad vůbec netroufnu predikovat.“

Co připravujete pro nejbližší dobu nového?

„Budeme se neustále soustředit na postupný a logický rozvoj našeho produktového portfolia i navazujících služeb a flexibilně přizpůsobovat naší strategii potřebám měnícího se trhu, které jsou nevyhnutelné. Aktivně jsme vstoupili do světa robotizace a automatizace. Zde vidíme velký prostor a potenciál na rozvoj v rámci obchodní synergie s našimi stávajícími tržními segmenty. A kdo ví, možná překvapíme i nějakou akvizicí.  Ale abychom byli schopni naše budoucí plány a vize naplňovat, musíme prioritně zajistit udržení adekvátní péče našim stávajícím zákazníkům. V tomto ohledu plánujeme další kvalitativní i kvantitativní posílení našeho týmu a významné rozšíření sídla společnosti v Tuchoměřicích. To jak v rámci administrativy a logistiky, tak také v rámci technologického zázemí společnosti.“

Datum zveřejnění

29.11.2022

Zdroj informací

Servind

Foto: Servind

Fotogalerie

Výběr jazyka

VALEO 2024

Facebook

AutoWeek

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2417 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál