Servind

Automobilky vítají Zákon o datech

Automobilky vítají Zákon o datech

Asociace evropských výrobců automobilů ACEA vítá, že Evropský parlament přijal zákon o datech - důkladný a jednoznačný zákon, který podpoří růst široké škály služeb v celém automobilovém průmyslu.

Evropským parlamentem schválený Zákon o datech poskytne uživatelům kontrolu nad celou škálou údajů sdílených jejich vozidlem, a to bez jakýchkoli výjimek. Jinými slovy - výrobci vozidel nebudou mít žádnou výhodu oproti ostatním příjemcům dat. Po přijetí zákona o údajích se musí orgány a odvětví zaměřit na jeho provádění a na získání úplného porozumění jeho dopadu.

ACEA se domnívá, že by nemělo smysl okamžitě spěchat s dalším legislativním úsilím týkajícím se dat. Asociace je pevně přesvědčena, že Komise musí své omezené legislativní zdroje zaměřit na mnohem naléhavější záležitosti, jako je revize požadavků na systém eCall, který nařizuje použití zastaralé technologie.

Do budoucna by ACEA uvítala pokyny k uplatňování Zákona o datech.

Zákon o ochraně osobních údajů

Zákonodárci EU přijali v Evropském parlamentu ve Štrasburku drtivou většinou hlasů svou verzi Zákona o datech. Jde o přelomový legislativní návrh, který má odstranit překážky v oběhu průmyslových dat tím, že upraví práva a povinnosti všech hospodářských subjektů zapojených do sdílení dat z produktů internetu věcí (IoT) - připojených zařízení schopných shromažďovat a vyměňovat data.

Rozsah působnosti

Nový zákon o údajích zavádí zásadu, že uživatelé připojených zařízení mají právo na přístup k údajům, na jejichž vytváření se podíleli, a na jejich sdílení. Velmi citlivým tématem bylo, na jaký typ údajů by se měla povinnost sdílení dat vztahovat. Zákonodárci EU se ustálili na neosobních údajích, které produkty internetu věcí shromáždily. To vylučuje jakékoli údaje, které jsou výsledkem zpracování a odvozování složitých vlastních algoritmů, které například kombinují metriky z různých senzorů.

Obchod se spotřebiteli (B2C)

Evropský parlament objasnil scénáře, kdy jsou zapojenými uživateli zákazníci nebo podniky. Scénářem B2C může být někdo, kdo si koupil chytré zařízení a chce sdílet údaje s alternativní opravnou, která je levnější než jeho výrobce. Pokud je příjemcem údajů spotřebitel, organizace, které údaje kontrolují, zkrátka držitelé údajů, nebudou moci spotřebiteli přímo ani nepřímo účtovat poplatky. Poslanci zase umožnili spotřebitelům prodávat údaje, které získali na základě zákona o údajích. Kromě toho zákonodárci EU zavedli větší povinnost transparentnosti pro výrobce, kteří budou muset nastínit, jaké údaje jejich zařízení shromažďují.

Mezi podniky (B2B)

Jelikož se zákon o údajích zaměřuje na průmyslové údaje, nejvýznamnější částí legislativního návrhu je sdílení údajů mezi podniky (B2B), protože většinu uživatelů propojených výrobků tvoří podniky. Společnosti nemohou získané údaje použít k vývoji konkurenčního výrobku, ale mohou je využít k informování o alternativní službě.

Pokud jde o sdílení údajů B2B, držitel údajů může požadovat náhradu. Pokud je přijímající společností malý nebo střední podnik, náhrada nesmí přesáhnout technické náklady na zpřístupnění údajů. Naopak velkým společnostem bude účtována také zisková marže, aby se vytvořila ekonomická motivace pro držitele údajů shromažďovat průmyslové údaje. Podobně držitelé údajů nemohou zpeněžit granulární údaje jako uživatelé, ale bude jim umožněno prodávat souhrnné údaje.

Mezi obchodem a vládou (Business-to-Government - B2G)

Zákon o datech rovněž opravňuje orgány veřejného sektoru požadovat údaje od soukromých společností za výjimečných okolností, jako je reakce na mimořádné události nebo jejich předcházení. Zákonodárci EU omezili tato ustanovení na neosobní údaje a zavedli přísnější podmínky pro veřejné orgány, aby mohly žádat o přístup k údajům v soukromém vlastnictví, a silnější ochranu ekonomické hodnoty údajů po jejich sdílení.

Obchodní tajemství

Kritickým bodem sdílení dat mezi podniky je otázka, do jaké míry by mělo být omezeno ochranou citlivých obchodních informací, neboť poslanci usilovali o vyvážení respektu k investicím zavedených hospodářských subjektů a k inovacím nově vznikajících konkurentů.

Velcí mezinárodní výrobci, jako je Airbus, měli výhrady k povinnostem sdílení údajů B2B z důvodu získání obchodního tajemství čínskými konkurenty nebo ohrožení bezpečnosti výrobku. Zejména ti, kteří údaje obdrží, budou odpovědní za škody způsobené držiteli údajů za jakékoli protiprávní zveřejnění.

 

 

Datum zveřejnění

20.3.2023

Zdroj informací

ACEA a Euractiv

Foto: ACEA a Evropský parlament

Fotogalerie

Výběr jazyka

Facebook

AutoWeek

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2451 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál