Servind

Revize nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla

Revize nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla

V době nekontrolovatelné inflace je zřejmé, že účinná hospodářská soutěž na trhu s náhradními díly pro automobilový průmysl je nezbytná pro udržení cen na přijatelné úrovni v zájmu spotřebitelů i podnikatelských subjektů. Evropská komise si je této výzvy vědoma, a proto dne 17. dubna 2023 učinila krok správným směrem, když obnovila nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla (MVBER) a doprovodné odvětvové pokyny, evropské právní předpisy stanovující rámcové podmínky pro hospodářskou soutěž na trhu s náhradními díly pro automobilový průmysl.

Evropská komise zejména uznala zásadní úlohu, kterou hraje přístup k technickým informacím při opravách a údržbě moderních vozidel, a provedla důležité aktualizace, aby odrážela nejnovější technický vývoj. Zejména informace o pokročilých asistenčních systémech pro řidiče, systémech správy baterií a aktivačních kódech pro náhradní díly, které jsou nezbytné pro řádný servis nejnovějších a budoucích elektrických a propojených vozidel, jsou nyní kvalifikovány jako základní vstupy, které je třeba zpřístupnit všem provozovatelům. Důležité je, že Komise rovněž uznala, že přístup k údajům generovaným vozidly se stal klíčovým pro hospodářskou soutěž provozovatelů trhu s náhradními díly, čímž připravila půdu pro budoucí, praktičtěji orientované právní předpisy, které tuto zásadu zhmotňují.

V této souvislosti se zdá, že Komise přehodnotila svůj tradiční postoj a uznala, že úloha a funkce nezávislých provozovatelů působících na různých úrovních dodavatelského řetězce se mohou lišit od úloha a funkce zavedených sítěmi autorizovaných opraváren a že při definování podmínek přístupu ke klíčovým vstupům, jako jsou technické informace a údaje generované vozidlem, by měly být zohledněny specifické potřeby a obchodní modely provozovatelů a obchodních modelů provozovatelů těchto subjektů. Jedná se o velmi důležitou a vítanou změnu, protože autorizované opravny stále častěji dostávají od výrobců vozidel pouze omezený soubor vstupů nebo ve formě, kterou jiné společnosti v hodnotovém řetězci nepoužívají, jako jsou nezávislí velkoobchodníci s díly, vydavatelé informací o opravách s více značkami nebo výrobci diagnostických nástrojů a zkušebních zařízení.

Je důležité poznamenat, že definice "originálních dílů nebo zařízení" v odstavci 19 aktualizovaných doplňkových pokynů již nezahrnuje odkaz na "certifikáty" od dodavatelů/výrobců dílů jako důkaz o splnění požadavků na "originální díl" nebo "náhradní díl rovnocenné kvality". Toto odstranění by mohlo mít dopad na způsob používání certifikátů, které byly dosud běžně používány. Ty by měly být přeformulovány, zejména pro použití ve vztahu k autorizovaným opravnám, aby se zabránilo protiprávním jednáním v rámci nekalosoutěžních praktik.

Nařízení o blokové řízení je stále zapotřebí; Na trhu s náhradními díly pro automobilový průmysl stále existují strukturální překážky hospodářské soutěže. Od roku 2015 růst nákladů na opravárenské služby stabilně převyšuje míru inflace. Řádné a proaktivní prosazování nařízení o blokové výjimce by mohlo napravit širokou škálu problémů, které se jednotlivě mohou jevit jako omezené, ale posuzovány společně v jejich tržním kontextu, a které by se mohly promítnout do trvalého poškození hospodářské soutěže a blahobytu spotřebitelů.

Datum zveřejnění

7.2.2024

Zdroj informací

FIGIEFA/SISA

Foto: FIGIEFA

Výběr jazyka

Facebook

AutoWeek

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2809 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál