Servind

Naši vizi zakládáme na vysoké profesionalitě

Naši vizi zakládáme na vysoké profesionalitě

Společnost Interaction se nedávno přestěhovala do nových prostor poskytujícími lepší podmínky pro její činnost i pro školení. O tom i o současné situaci v oboru autolakýrnictví jsme si povídali s jejím výkonným ředitelem Ing. Martinem Písaříkem, MBA.

V jakém stavu je vaše zabydlování v novém areálu? V čem vidíte jeho největší přínos a co nového zde můžete zákazníkům nabídnout navíc proti minulosti?

„Po několika letech (12) se naše firma opět stěhovala do nového většího areálu a s velkou pravděpodobností mohu říci, že je to stěhování na dlouhé roky poslední, a to z důvodu, že se zase vracíme do svého, tedy naší firmou vlastněné budovy a areálu. Z toho vyplývá, že jsme ji budovali pro potřeby našich zaměstnanců a zákazníků, s veškerým vybavením pro školení a akademii, a všechny další ostatní potřeby k naší práci a aktivitám.

Naše zabydlování nicméně ještě neskončilo, tedy lépe řečeno ještě nás čeká další dovybavení školícího střediska, branding a doladění exteriéru, interiér ve vstupní části budovy, zeleň a okolí. Vše toto chceme zvládnout během letošního roku, abychom už tuto etapu ukončili a mohli se naplno a ještě více věnovat naší práci, novým aktivitám a zákazníkům.

Větších přínosů je hned několik, a to krom vlastních prostor je to pohodlnější příjezd, parkování, dostupnost, prostornější budova (sklad, administrativa, školící střediska), místa k manipulaci atd. Jednou z největších deviz jsou školící prostory, které jsou o poznání větší než ty co jsme měli kdykoliv dříve. Máme zde samostatnou, velkou, moderně vybavenou učebnu a dále učebny pro praktické školení a ukázky oprav pro karosárny a lakovny jak do autoprůmyslu, tak i do průmyslu jako takového. Budeme zde dělat rekvalifikace a školit zde můžeme prakticky všechny zaměstnance z těchto a příbuzných oborů, jako jsou pojišťovny, poradci, importéři, mistři odborného výcviku, žáci a podobně.“

Jak se v době postcovidové rozeběhla školení? O jaký typ školení a jaká témata je největší zájem? Co navíc dokážete zájemcům o školení nabídnout díky novému areálu a jeho vybavení?

„V covidovém období se počet školení logicky snížil, ale již za krátkou dobu po tomto období se situace prakticky vrátila do svých kolejí a my školíme ve stejném gardu různé skupiny zájemců či individuálně. Zájem je o všechny druhy školení z oboru auto/lakování, koloristiky, managementu a vedení lakoven, pokračují školení likvidátorů, přijímacích techniků, KPI a benchmarku v lakovnách, zkušební nástřiky a testování. Velký zájem je o karosářské školení, PDR a prezentace vybavení do karosáren. Nové, větší prostory a nové dokoupené vybavení včetně nejmodernějšího plnoautomatického míchacího systému IRUS nám poskytuje více možností na kvalitnější výuku a ukázku, moderní opravy a dále i k soustavnému periodickému školení našich zaměstnanců. Naši vizi zakládáme na vysoké profesionalitě naší práce promítnuté do odborné pomoci našim zákazníkům, a tak chceme, aby nás okolí vnímalo.“

Různé oblasti autoopravárenství v nedávné době čelily problémům s nedostatkem klíčových komponent a surovin. Místy ještě tyto problémy doznívají a odrážejí se v dlouhých objednacích lhůtách. Jak tomu bylo v oboru autolakýrnictví?

„Celkově lze říci, že nedostatek klíčových komponent a surovin částečně ovlivnil i obor autolakýrnictví, i když ta situace nebyla a není tak špatná jako v dodávkách náhradních dílů a dříve automobilů. V oboru autolakýrnictví se problémy s nedostatkem klíčových komponent a surovin projevily podobně jako v jiných odvětvích autoopravárenství. Nedostatek surovin vede k obtížím při zajišťování potřebných komponentů pro míchání receptur na opravy laku vozidla a dalších materiálů používaných v autolakovnách. Toto logicky způsobuje zpoždění v dokončení oprav a prodloužení čekací doby pro zákazníky, protože autolakovny musí čekat na dodávky nebo hledat alternativní zdroje produktů. V naší firmě jsme u vybraných produktů nastavili ve skladovém hospodářství nové hodnoty, máme široké spektrum účelově nahraditelných produktů a dále máme technický tým, který vždy dokázal zákazníkovi s problémem pomoci a uspokojit jeho potřeby, požadavky a problémy.“

Jaké nejzajímavější inovace přišly ve vašem oboru v poslední době?

„AXALTA IRUS MIX je skvělý příklad inovace v oboru autolakýrnictví. První plně automatizované míchací zařízení, které zajišťuje maximální ziskovost a poskytuje udržitelné výhody při lakování v autoopravnách. Tento stroj míchá odstíny rychle, účinně a přesně bez jakéhokoli plýtvání a zcela eliminuje potřebu ručního míchání barev, což výrazně usnadňuje celý proces. V posledních letech se v oboru autolakýrnictví objevují i další inovace, jako například nové typy ekologičtějších a rychleji schnoucích laků, matné laky, technologie pro snadnější a přesnější aplikaci laku nebo digitální nástroje pro správu procesů. Tyto inovace přispívají ke zlepšení efektivity, kvality a udržitelnosti v oboru autolakýrnictví.“

Ceny materiálů a zařízení rostou, stejně tak jsou stále dražší i auta. Proti tomu je snaha pojišťoven minimalizovat náklady na opravy, což se týká zejména oprav karoserií a autolakýrnictví. Jak se vám daří i nadále prosazovat důraz na kvalitu oprav a použitých materiálů?

„Prosazovat důraz na kvalitu oprav a použitých materiálů v oblasti autolakýrnictví i přes rostoucí ceny materiálů a zařízení a snahu pojišťoven minimalizovat náklady na opravy je výzvou. Nicméně, existuje několik strategií, jak výzvám úspěšně čelit:

  1. Edukace a informace: Aktivní komunikace s pojišťovnami i zákazníky o důležitosti kvality oprav a použitých materiálů pomáhá posílit povědomí o tom, jak kvalitní oprava přispívá k dlouhodobé spokojenosti zákazníků a k prevenci budoucích problémů.
  2. Certifikace a akreditace: Získání certifikátů a akreditací, které potvrzují dodržování nejvyšších standardů kvality a bezpečnosti v oboru autolakýrnictví pomáhá demonstrovat závazek kvalitním opravám.
  3. Investice do školení a technologie: Neustálé školení a investice do moderních technologií a zařízení pomáhá zlepšit efektivitu práce a kvalitu oprav, což může dlouhodobě snížit náklady na opravy a zvýšit spokojenost zákazníků.
  4. Dlouhodobé vztahy se zákazníky: Budování dlouhodobých vztahů se zákazníky založených na důvěře a kvalitním servisu vede k loajalitě zákazníků, což může pomoci kompenzovat růst nákladů na materiály a zařízení.

I přes rostoucí ceny produktů na opravu a tlak na minimalizaci nákladů je důraz na kvalitu oprav a použitých materiálů klíčovým prvkem dlouhodobého úspěchu v oboru autolakýrnictví.“

Vozový park u nás neustále stárne. To znamená, že jsou v provozu, ale také se musejí opravovat stále starší auta. U těch je tlak na ceny oprav ještě větší. Jsou z vašeho pohledu tyto opravy nějak specifické a co případně můžete nabídnout pro tento typ oprav?

„Ano, je pravdou, že náš vozový park neustále stárne, což se logicky promítá do myšlenky, ať se stará věc opraví za co nejmenší náklady a možná i v lehce horší kvalitě. Vždyť jde o starší věc. Záleží i na tom, jak je vůz starý a v jakém je stavu, podle toho je dobré si zvolit druh servisu/lakovny, ale vždy by mělo jít o lakovnu, která používá ty nejmodernější produkty a vybavení. Jedině tak se nechá udělat oprava kvalitně, a když je kvalitní lakýrník, tak i rychle a za nižší náklady. Stále ještě existují malé „garážové“ lakovny se starým ředidlovým systémem, které se na trhu profilují právě levnou opravou, ale je třeba si uvědomit, že ředidlové barvy již dlouhou dobu nejsou z ekologických důvodů v autoopravárenství povolené a dále se v něm neaktualizují receptury a nepracuje na vývoji. Tímto může dojít k nekvalitní opravě a zákazník nebude spokojen. Opravy starších vozidel, když se k nim dobře přistoupí a s konzultací s dobrým dodavatelem se silným technickým týmem, je možné řešit i v rozumné ekonomické rovině.“

Budete se letos prezentovat na velkých motoristických akcích a výstavách?

„Samozřejmě máme plány naší účasti na akcích a výstavách, kterých se budeme i letos pravidelně účastnit. Tyto akce poskytují skvělou příležitost k prezentaci nových produktů, technologií a služeb, navazování kontaktů se zákazníky a partnery a získávání nových obchodních příležitostí. Během těchto akcí budeme prezentovat své nejnovější produkty, jako jsou nové typy laků, technologie aplikace laku, ekologické a ekonomické postupy apod. Můžeme také poskytovat poradenství a ukázky svých služeb pro zájemce a zákazníky přítomné na akci. V neposlední řadě chceme prezentovat zajímavé automobily a věci nalakované v našem školícím středisku.“

Datum zveřejnění

7.5.2024

Zdroj informací

Interaction

Foto: Tomáš Rybecký

Fotogalerie

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.264 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál