SISA - 25 let na straně zákazníků

SISA - 25 let na straně zákazníků

AS+ Společenství dodavatelů kvalitních náhradních dílů, servisní techniky a autolaků si připomenulo 25. výročí od založení svého Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA).

Za uplynulými 25 lety jsme se ohlédli, zhodnotili dosavadní činnost sdružení a připomenuli si jeho úspěchy, ale také to, co se nepovedlo, s prezidentem sdružení Jiřím Sýkorou.

Připomeňme si, jak vlastně sdružení vzniklo?

„Sdružení bylo založeno v červnu 1994 deseti společnostmi - dovozci náhradních dílů, kteří měli zájem změnit k lepšímu situaci na českém trhu. Ta zde tehdy byla velmi nepřehledná. Různí prodejci nabízeli součástky, jejichž původ byl těžko rozlišitelný a kvalita často pochybná.

Zakladatelé sdružení rovněž usilovali o možnosti jednat se státními orgány a institucemi jednotně aby měli možnost ovlivnit tehdejší legislativu v oblasti schvalování autodílů a servisní techniky tak, aby umožňovala spravedlivou hospodářskou soutěž.

Sdružení bylo založeno a funguje na demokratických principech. Všichni členové sdružení mají stejná a rovná práva. Volí výkonný orgán - představenstvo a kontrolní orgán - dozorčí radu. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, která rozhoduje o zásadních otázkách sdružení a určuje jeho další směr.

Již na samém svém počátku Sdružení SISA přijalo a schválilo stanovy a etický kodex, který upravuje chování členských subjektů na českém trhu.“

Jak se dařilo stanovené cíle plnit?

„SISA se v průběhu uplynulých let vyprofilovala jako respektovaná partnerská organizace pro státní orgány, zkušební ústavy a celou řadu dalších nevládních institucí a subjektů. Sdružení se stalo neopomenutelným účastníkem připomínkového řízení při tvorbě právních předpisů na Ministerstvu dopravy ČR.

Jednání se vedla a v případě potřeby se vedou s rezorty ministerstvy životního prostředí, financí, průmyslu a obchodu.

Jako pozitivní a prospěšné hodnotíme pořádání tzv. kulatých stolů za účasti organizací a institucí s vazbou na bezpečnost silničního provozu a autoopravárenství jako jsou organizace BESIP, Česká obchodní inspekce, dopravní Policie ČR, zkušební instituce DEKRA Automobil a.s., TUV Sud Czech s.r.o. a další. Pozitivně byly rovněž hodnoceny semináře k různým aktuálním problémům jako byly ochrana osobních údajů, zavádění EET, náplně klimatizací atp.

V průběhu uplynulých 25 let jsme využili možnosti vyjádřit se k řadě právních předpisů týkajících se silničních vozidel, schvalování a kontroly technického stavu, ale též technických požadavků na servisní techniku a pro autolaky.

Byla vytvořena platforma pro možnost výměny názorů souvisejících s dovozem a prodejem autodílů, autolaků a servisní techniky. Podařilo se nám více méně zajistit podmínky pro volné a spravedlivé soutěžení v sektoru a vytvořit tak kvalitní a nezávislý aftermarket. Tento proces však nikdy neskončí, protože je neustále pod tlakem ze strany automobilek.“


Předplatné magazínu Autoservis

Datum zveřejnění

2. srpna 2019

Autor

Text a foto: Ing. Vladimír Rybecký

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

AutoWeek

AutoTablet

Facebook

Výběr jazyka

Page generated in 0.3281 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál