Autoservis magazín

Vývoj insolvencí v České republice

Přestože celkový počet insolvencí opět klesal, ocitla se v insolvenci ve druhém čtvrtletí 2016 řada velkých a významných společností.

Segment firem se v minulých letech prostřednictvím insolvencí a konkurzů výrazně pročistil. Optimismus na trhu a rostoucí zakázky firem umožňují predikovat klesající počty insolvenčních návrhů v segmentu firem i pro druhé pololetí roku 2016.

okd
| Rubriky: Novinky | Autor: Vladimír Rybecký podle podkladů Creditreform

Nový přístup firmy Castrol v rámci střední a východní Evropy

Castrol na cestě k lepší péči o zákazníky a jejich získávání prostřednictvím nového přístupu na trh v rámci střední a východní Evropy.

Optimalizací přístupu na trh Castrol směřuje ke značnému zlepšení zákaznického servisu a k získání nových zákazníků v Polsku, České a Slovenské republice a v Maďarsku, kde bude spolupracovat s menším množstvím větších autorizovaných distributorů.

Castrol hd 02
| Rubriky: Novinky | Autor: Vladimír Rybecký podle podkladů Castrol

Ministerstvo dopravy problémy po 31. 8. 2016 neočekává

Mluvčí Ministerstva dopravy Neřold má pravdu, když v televizní reportáži v Událostech 12. 7. 2016 říká: „Stanice měření emisí měly dost času na to pořídit si nový software.“ Pokud však Neřold říká toto, evidentně netuší, co se děje v zákulisí v jejich vlastním domě, konkrétně co dělá odbor č. 150!

Mluvčí Ministerstva dopravy tedy hovoří o jakémsi povrchním problému „pořízení si nového softwaru“ emisními stanicemi. Problém však není v pořízení SW, ale v tom, že původní software z loňského roku byl třikrát podstatně měněn, což si vynutilo zásah do software přístrojů.

emise bosch
| Rubriky: Novinky | Autor: Aktualita ASEM

Informace z oblasti prodeje ojetých vozidel

Statistický souhrn trhu s ojetými vozidly za 2. čtvrtletí 2016 Cebia Summary 2/2016. Společnost Cebia provedla pravidelnou čtvrtletní analýzu vývoje trhu ojetých vozidel, tentokrát v meziročním srovnání prvního pololetí 2016 se stejným obdobím loňského roku.

Jednotlivé sledované parametry byly vyhodnoceny na vzorcích prodaných a prověřovaných ojetých vozidel a byly doplněny z veřejně dostupných zdrojů.

cebia 161H 04
| Rubriky: Novinky | Autor: Vladimír Rybecký podle podkladů Cebia