Servind

Zástupci firem autoprůmyslu jednali s vedením Kraje Vysočina

Zástupci firem autoprůmyslu jednali s vedením Kraje Vysočina

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) zorganizovalo další ze série jednání zástupců firem působících v autoprůmyslu s představiteli kraje. Výsledkem setkání je shoda na zájmu o další spolupráci v podpoře technického vzdělávání a jeho zatraktivnění v podobě sdílení projektů, které firmy „automotive“ společně s místními samosprávami úspěšně realizují v dalších regionech České republiky.

Již deváté setkání tohoto druhu se za účasti zástupců firem, Úřadu práce a regionálních zastoupení Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu ČR uskutečnilo na Krajském úřadu Kraje Vysočina. Cílem setkání bylo již tradičně seznámení se s lokální problematikou na trhu práce, vzdělávání a dopravní infrastruktury, stejně jako sdílení příkladů dobré praxe z firem napříč Českou republikou. Účastníci jednání se shodli na tom, že i v Kraji Vysočina má automobilový průmysl významný vliv na rozvoj a je proto společným úkolem kraje a firem vytvářet vhodné podmínky pro podnikání velkých i menších firem z oboru.

„Automobilový průmysl nyní stojí na prahu zásadní transformace. Nejen čistá mobilita, ale především technologické změny v podobě digitalizace a automatizace výroby již dnes zásadním způsobem mění zaběhnuté pracovní postupy, kvalifikace zaměstnanců i logistiku výroby. Pro budoucí úspěch českého průmyslu je zcela zásadní zavést konkrétní opatření, která nejen zatraktivní a zkvalitní technické vzdělávání, ale která především připraví nastupující generaci na to, co je v příštích deseti dvaceti letech čeká,“ uvedl Bohdan Wojnar a dodal: „Ze setkávání s jednotlivými regiony vidíme ochotu ze strany samospráv pracovat na společných projektech."

„Postrádáme ale jasnou koncepci technického vzdělávání ze strany státu, který na jedné straně uvádí Česko jako inovačního technologického lídra, na druhé straně ale nedostatečně podporuje technické obory na středních školách a jejich propojení s firmami v rámci duálního vzdělávání či např. plánuje zrušit již dříve schválenou povinnou maturitu z matematiky.“

Kraj Vysočina je v oblasti technického vzdělávání aktivní, když realizuje inspirativní projekty, jako například projekt „Postav si své auto“. Ten má za podpory společnosti BOSCH Diesel za cíl prostřednictvím stavby atraktivní stavebnice sportovního vozu české výroby Kaipan podnítit zájem mladé generace o techniku a studium oborů technického vzdělávání. Zkvalitnění výuky a zaměření na techniku je jednou z priorit kraje. V rámci diskuse o sdílení dalších úspěšných projektů apeloval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek především na aktivitu ze strany firem a uvedl, že jejich úloha je v další spolupráci klíčová.

„V současné době se v krajských středních školách na Vysočině vzdělává 6250 dětí v technicky zaměřených oborech. Podle našich statistik jde o obory, o které se nesnižuje zájem. Ovlivnit ze strany Kraje Vysočina, kam po maturitě nebo po získání výučního listy studující zamíří, není dost dobře možné. Ale rád bych v horizontu zhruba šesti týdnů prodiskutoval s řediteli krajských středních škol specifické oblasti prohloubení spolupráce, navíc budu mít v následujícím týdnu v rámci setkání se starosty obcí a měst regionu příležitost předat informace o možnostech větší angažovanosti základních i mateřských škol, tam vidím velké možnosti,“ uvedl Běhounek.

Dalším bodem jednání byly možnosti řešení neuspokojivé situace na trhu práce. Kraj Vysočina je kraj s průměrnou mírou nezaměstnanosti (okolo 2,5 %) a např. okres Pelhřimov je s nezaměstnaností 1,5 % výrazně pod celostátním průměrem. Nedostatek pracovní síly se kriticky týká všech průmyslových firem i přesto, že firmy autoprůmyslu nabízejí v průměru až o 20 % vyšší mzdu, než je krajský průměr. Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců je kritický a ani aktivní postoj úřadů práce v dané situace nepomáhá.

Vždyť většina lidí registrovaných na úřadech práce ani nemá zájem pracovat, shodli se zástupci firem z regionu. Řešením tohoto stavu je tak v rozvoji technologií a automatizaci výroby, rekvalifikacích pracovníků a dalším vzdělávání zaměstnanců přímo ve firmách.

„Firmám například pomáháme zajistit zahraniční pracovníky projektem Režim Ukrajina. Ovšem velmi důležitým a trvalejším řešením je zvyšování produktivity práce, a to lze zvýšením kvalifikace současných pracovníků a zaváděním prvků Průmyslu 4.0. Naše komora zajistila jen v uplynulých dvou letech firmám a zaměstnancům v regionu vzdělávání v hodnotě více než 10 milionů korun,“ představil konkrétní kroky řešení ředitel Okresní hospodářské komory Jihlava Tomáš Prchal.

Datum zveřejnění

10.10.2019

Zdroj informací

AutoSAP

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.3545 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál