Servind

Rady NSK pro výměnu ložisek nábojů kol

Rady NSK pro výměnu ložisek nábojů kol

Společnost NSK Europe je evropskou pobočkou tokijského výrobce ložisek NSK. Firma NSK umožňuje servisním technikům a automechanikům zrychlit opravy automobilů a zvýšit jejich bezpečnost a spolehlivost. Ti, kdo si zakoupí sadu NSK ProKIT, dostanou 100% originální ložiska kol a k nim všechny komponenty potřebné pro rychlou a kvalitní výměnu ložisek. Ložiska nábojů kol se nevyměňují právě snadno, a proto NSK dává automechanikům mnoho tipů, které jim umožní vyhnout se častým omylům.

Prvním doporučením je před montáží porovnat obě ložiska - staré s novým. Výběr špatného ložiska je tou nejčastější chybou, kterou automechanici dělají. Pro ujištění, že je ložisko vybráno správně, je užitečné výběr ještě rychle zkontrolovat prostřednictvím on-line katalogu NSK. Ten, kdo potřebuje další pomoc, může přímo kontaktovat firmu NSK.

Zabránit poškození magnetického snímače

Některá ložiska nábojů nesou magnetický kotouč (enkodér) snímače polohy pro signál ABS, a proto je při jejich montáži třeba zvýšená opatrnost. Kryt ložiska s magnetickým kotoučem nese permanentní magnety umístěné tak, že se po obvodu střídají severní a jižní póly. Ty snímá senzor rychlosti (obrázek 1). Jestliže se póly magnetů při montáži poškodí, může to vést k selhání ABS.

To, zda ložisko náboje nese magnetický kotouč, mohou automechanici zjistit pomocí detekční karty NSK. Stejnou detekční kartu mohou použít pro zjištění, zda nejsou póly magnetů vyměňovaného ložiska poškozené (potom výsledek nevypadá jako na obrázku 2), a to jim pomůže identifikovat příčinu případných problémů signálu ABS.

Magnetický kotouč udržujte v čistotě a mimo silná magnetická pole

Dalším tipem je zamezit kontaktu magnetického kotouče s nástroji, jako jsou klíče nebo šroubováky, i pouhému přiblížení k nim, protože to může zeslabit magnetizaci pólů a následně způsobit problémy se signálem ABS. S ohledem na to se doporučuje ložiska vybalit z jejich ochranného obalu až těsně před montáží.

Zajistěte správnou orientaci ložiska

Snímací kotouče jsou umístěny jen na jedné straně ložisek první generace, označené Hub I (stranu s magnetickým kotoučem lze identifikovat detekční kartou), a proto je důležité ložisko před nalisováním do hlavy čepu kola správně orientovat. Před lisováním vždy zkontrolujte, aby byl magnetický kotouč snímače po montáži orientován k senzoru.

Vyhněte se tlaku na povrch magnetického kotouče

Pro lisování používejte nástroj, který se dotýká jen čela vnějšího kroužku ložisek první generace Hub I (obrázek 3). Nikdy netlačte na těsnění, v němž je umístěn magnetický kotouč, a nikdy netlačte na vnitřní kroužek ložiska, protože to vede k jeho selhání již po několika kilometrech jízdy. Poté, co si vyberete vhodný nástroj, usaďte ložisko na díru v hlavě čepu kola a ve svislé poloze je zalisujte.

Další tipy pro správnou instalaci ložisek

Je mnoho obecných tipů, které musíte respektovat, chcete-li ložisko namontovat správně. Například je třeba dávat pozor na všechny sejmuté části, aby nedošlo ke zbytečnému poškození. Navíc, aby se zajistilo správné uchycení ložiska, je zvláště důležité během montáže kontrolovat náboj i otvor v čepu kola, protože všechny plochy, které přicházejí do kontaktu s ložiskem, musí být předem očištěny (obrázky 4 a 5).

Jako poslední bod lze uvést, že pro bezpečnou montáž musí servisní technici používat utahovací momenty doporučené výrobcem vozidla. Zvláště příliš velký utahovací moment na matici stejnoběžného kloubu (CVJ) může vést k poškození ložiska (obrázek 6).

Správné usazení ložisek nábojů kol první generace Hub I s magnetickým snímačem je zvláště náročné. Proto NSK vyrobilo video, které se této činnosti věnuje krok za krokem. NSK také nabízí speciální školení, které se soustředí právě na ložiska nábojů kol. Zájemci mohou kontaktovat přímo firmu NSK.

Obrázky

1) Senzor ABS čte severní a jižní póly mnoha magnetů umístěných na kotouči v těsnění ložiska

2) Servisní technici mohou přítomnost a umístění magnetů snímače zjistit detekční kartou NSK

3) Je třeba vybrat nástroj, který při lisování tlačí jen na vnější kroužek ložiska a mezi ním a otvorem v hlavě čepu kola zůstává dostatečná vůle, jak je vidět na vloženém schématu

4) a 5) Při montáži je důležité kontrolovat plochy náboje a otvoru v hlavě čepu kola a zajistit, aby všechny povrchy, které přicházejí do styku s ložiskem, byly předem vyčištěné

6) Při montáži je třeba zamezit příliš velkému utahovacímu momentu na matici stejnoběžného kloubu, protože by vedl k poškození ložiska

Datum zveřejnění

23.07.2020

Zdroj informací

NSK Europe

Fotogalerie

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.3699 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál