Servind

Peugeot v ČR přechází na WLTP

Peugeot v ČR přechází na WLTP

Protokol NEDC (New European Driving Cycle = nový evropský jízdní cyklus), který byl zavedený v roce 1992, je zastaralý. Proto je od září 2017 postupně nahrazován protokolem WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure = celosvětově harmonizovaný  zkušební postup pro lehká vozidla), který je mnohem blíže skutečným podmínkám používání vozidla. Nový test WLTP poskytuje spotřebitelům realističtější pohled na regulované emise znečišťujících látek a emise CO2 za pomoci mnohem reprezentativnějších údajů.

Harmonogram definitivního přechodu na WLTP

Protokol WLTP oficiálně nahradil starý zkušební postup NEDC v září 2017 v případě osobních automobilů a v září 2018 v případě lehkých užitkových vozů (třídy II a III). Aby se z hlediska spotřebitelů zajistilo správné pochopení hodnot NEDC a WLTP, trvá od září 2017 do ledna 2021 přechodné období. Během této doby se v jednotlivých zemích používají u spotřeby a emisí CO2, uváděných v energetických klasifikacích, brožurách, letácích či na webových stránkách, buď hodnoty NEDC nebo hodnoty WLTP nebo obojí, ale vždy stejné hodnoty pro všechny výrobce v daném státě.

Hodnoty WLTP se používají od září 2018 ve Finsku, od ledna 2019 v Portugalsku a od 1. 3. 2020 ve Francii. Některé evropské země (např. Itálie, Španělsko včetně České republiky), budou nadále až do prosince 2020 používat hodnoty CO2 dle NEDC.

Celosvětově harmonizovaný zkušební postup pro lehká vozidla (WLTP)

Celosvětově harmonizovaný zkušební postup pro lehká vozidla (WLTP) umožňuje měřit regulované znečišťující látky (CO/HC/NOX/pevné částice), emise CO2 a spotřebu paliva v průběhu celého cyklu. Tento nový postup zavedl realističtější testovací podmínky s cílem poskytnout zákazníkům reprezentativnější údaje. Testy probíhají v technických zkušebnách na základě standardizovaných jízdních cyklů (čas, rychlost, výbava vozu, teplota atd.), a to stejným způsobem pro všechny výrobce.

Od testu NEDC k novému testu WLTP

Pro jasnější vysvětlení uvádíme hlavní rozdíly mezi těmito dvěma testovacími postupy:

Testovací cyklus

NEDC

WLTP

Doba cyklu

20 minut

30 minut

Vzdálenost cyklu

11 km

23,25 km

Řízení

2 fáze: ve městě 66 % mimo město 34 %

4 fáze: ve městě 52 % mimo město 48 %

Průměrná rychlost

34 km/h

46,5 km/h

Maximální rychlost

120 km/h

131 km/h

Vliv příplatkové výbavy

Příplatková výbava a její dopad na regulované emise a spotřebu paliva se nezohledňují

Příplatková výbava a její dopad na regulované emise a spotřebu paliva se zohledňují

Řazení (přímé řazení)

Předem pevně dané stupně řazení

Řazení rychlostních stupňů podle vlastností vozu

Testovací teploty

20 - 30 °C

23 °C, poté při 14 °C u emisí CO2

Výhody testu WLTP

Nový test WLTP poskytuje spotřebitelům realističtější pohled na emise vozu, protože zkušební podmínky jsou mnohem blíže skutečným jízdním podmínkám. WLTP ukládá nově definované, mnohem přísnější testovací podmínky a zavádí testování při vyšší rychlosti a s výrazně delší testovací dobou (30 minut místo 20).

Pro dosažení reprezentativnějších emisí CO2 zahrnuje nový homologační protokol jak standardní vybavení, tak i veškerou příplatkovou výbavu vozu. Tím se získají hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 na základě aerodynamiky, hmotnosti a valivého odporu konfigurovaného vozu s veškerou standardní i příplatkovou výbavou. Kromě toho byl protokol WLTP vyvinut s využitím skutečných údajů o řízení získaných z celého světa. WLTP proto lépe reprezentuje běžné způsoby jízdy. Byl vyvinut za účelem využití jako univerzálního testovacího cyklu. Emise znečišťujících látek a CO2 tak nyní lze celosvětově srovnávat. Evropská unie a další regiony však budou test používat různými způsoby v závislosti na svých zákonech a dopravních předpisech.

Pozn .: V současné době se protokol používá pouze v Evropě.

Jaké změny čekají spotřebitele

Jedním z cílů WLTP je poskytnout spotřebiteli realističtější srovnání mezi automobily z hlediska regulovaných emisí znečišťujících látek (CO, HC, NOx, pevné částice), emisí CO2 a spotřeby paliva. Cílem homologačního protokolu je umožnit srovnání všech nabídek na trhu podle stejného standardu měření, což již NEDC umožnil. Protokol WLTP přináší zejména realističtější hodnotu spotřeby. Vývoj homologačního protokolu proto poskytuje jednotný standard měření pro všechna vozidla v Evropě, který je reprezentativnější a více se blíží skutečnému použití.

Dnes je u každého vyrobeného automobilu přiložen certifikát shody, který obsahuje hodnoty CO2 podle aktuálního testu WLTP. Na základě tohoto oficiálního dokladu, který lze popsat jako rodný list vozidla, může být vůz registrován kdekoli v Evropě.

Je důležité si uvědomit, že schvalovací protokol nemá dopad na výkon ani spotřebu paliva v reálném provozu. Ohlášené hodnoty úrovní emisí CO2 však budou realističtější, protože nový protokol WLTP lépe odráží každodenní používání vozidla na základě jeho konkrétní konfigurace. Test WTLP poskytuje realističtější výsledky než test NEDC, ale nemá vliv na výkon ani spotřebu paliva vozů ani na dojezd elektromobilů. Hodnota spotřeby a emisí CO2 bude dle protokolu WLTP u vozidel se spalovacím motorem vyšší a hodnota dojezdu u  elektromobilů a plug-in hybridů (PHEV) bude nižší, než hodnoty uváděné podle NEDC.

Datum zveřejnění

26.08.2020

Zdroj informací

Peugeot

Fotogalerie

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.4766 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál