Servind

8. Diagnostic Con

8. Diagnostic Con

Navzdory nepříznivým okolnostem pořadatelé z FCD.eu dokázali unikátní setkání diagnostiků uspořádat v plném rozsahu, za což si zaslouží velké uznání. Uznání ale zaslouží i všichni účastníci, kteří se navzdory všemu vydali do Prahy a po celý den dodržovali ne vždy příjemná hygienická opatření.

Superškolení Libora Fleischhanse

Hlavní náplní konference bylo superškolení, které pro diagnostiky připravil Libor Fleischhans. Zajímavé je, že naprostá většina přítomných byla z nezávislých servisů, zatímco v Německu se školení diagnostiků, pořádaných FCD.eu, účastní zejména pracovníci autorizovaných servisů. To svědčí o tom, že tam zaměstnavatelé projevují větší zájem o zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců.

Libor Fleischhans připomenul, že nové systémy pro splnění emisního standardu Euro 6 přicházejí se zcela novými konstrukcemi s asymetrickou konstrukcí DPF, čtyřcestnými katalyzátory, dvěma lambda sondami nebo zdvojenou recirkulací spalin. K tomu se přidávají i filtry pevných částic pro zážehové motory. To přináší nutnost sledovat mnohem větší množství parametrů, což stále častěji nezvládají ani autorizované servisy.

Další komplikace přicházejí s hybridním pohonem doprovázené katastrofálním nedostatkem pracovníků s potřebnou kvalifikací pro práci s vysokým napětím a oprávněním pro nezbytné odpojení vysokonapěťového obvodu. Diagnostiky těchto vozidel při hledání příčin nejčastějších závad ale není třeba se obávat.

Soumrak náhradních dílů

Libor Fleischhans upozornil na závažné problémy, které servisům působí použití nekvalitních náhradních dílů. Ty mnohdy plní svou funkci jen krátce nebo velmi omezeně. Jejich vady se často projeví až se zpožděním a jsou provázeny dalšími škodami. Následná reklamace neřeší s tím spojené vícepráce. Proto nestačí jen reklamovat samotný díl, ale je nutné požadovat náhradu veškeré škody. Jenže dodavatelé reklamaci obvykle neuznávají bez dokladu o nepoužitelnosti dílu. Přitom požadují doložení stavu vozidla před namontováním jimi dodaného dílu, což obvykle při výměně porouchaného dílu není možné. Ochrana zákazníků ani servisů v této oblasti u nás prakticky neexistuje a ČOI tyto případy neřeší. Dokládá to mj. i dlouhodobá nemožnost zakázat prodej nefunkčních filtrů pevných částic polské značky JMJ, které jsou certifikované jako katalyzátor.

Rita Simon z Centra pro klimatické právo a udržitelnost Ústavu státu a práva Akademie věd ČR upozornila na skutečnost, že v České republice neexistuje transparentní analýza vadných dílů zachycených na trhu s následným hlášením do evropského systému Rapex. Rovněž připomenula, že i pro servis platí povinnost poskytovat zákazníkovi pravdivé informace a dávat mu správné rady, například při zvažování demontáže filtru pevných částic.

Analýza Informačního systému technických prohlídek

Další část konference přinesla šokující informace o naprosté nefunkčnosti systému měření emisí v České republice. Asociace emisních techniků a opravářů (ASEM) získala z ministerstva dopravy data z Informačního systému technických prohlídek (ISTP). Zarážející je už samotný fakt, že u nás prochází technickou kontrolou mnohem více aut než v Německu, kde je podstatně mladší vozový park. Přitom ze statistiky vyplývá, že kontrolou prochází rok od roku více aut, takže stárnutí vozového parku v našich podmínkách přináší zlepšování jeho kvality! Kontrola, kterou prochází téměř 100 % vozidel ztrácí smysl. Svědčí to o systémovém problému, který by měl stát řešit systémovou změnou.

Analýza dat z ISTP, kde jsou zaznamenány údaje ze všech kontrol vozidel včetně jejich VIN kódu, průběhu měření a jména odpovědného technika, přináší alarmující doklady o rozsahu podvádění při těchto kontrolách. Šokující je, že se zde objevuje technik, který běžně vykazuje 70 prověřených aut za den a poměrně běžných je 40 až 60 zkontrolovaných aut.

Jak upozornil Ing. Petr Novák z ASEM, výsledky měření jsou mnohdy lepší než u nových vozů. U starších aut bez filtru pevných částic se například objevují naměřené hodnoty emisí pevných částic nižší než u moderních vozů s DPF. Vrcholem jsou mnohé výsledky, které jsou naprosto nereálné. Ve výsledcích se objevují i absurdní údaje - například u několika stovek vozidel je podíl kyslíku ve spalinách větší než 21 %, v jednom případě dokonce 245 %!

Z dat vyplývá i systematické závažné nedodržování metodiky měření. To je zvláště zarážející u techniků stanic organizace DEKRA, která má na starosti certifikaci stanic měření emisí a jejich kontrolu. Data ukazují i běžné používání zkreslovače (elektronického emulátoru), který při měření slouží jako náhrada za vozidlo. Tato data se na první pohled poznají pro zcela pravidelnou charakteristiku. U jedné SME v Plzni za dva roky prošlo všech 2600 zkoušených vozidel jen s použitím emulátoru!

„Ukazuje se, že skupina soukromých subjektů díky legislativě, kterou si prosadily na ministerstvu dopravy a v parlamentu, profituje z naprosté ztráty dohledu státu na kontrolní mechanismy. Technické kontroly se tak zásluhou úředníků ministerstva dopravy změnily ve výplatu „výpalného“ těmto organizacím aniž by z toho stát cokoliv měl. Navíc státu uniká DPH z případných oprav při uvádění těchto vozidel do správného technického stavu. Stát zavírá oči před bohapustým kšeftem, díky němuž je poškozováno zdraví všech občanů České republiky,“ konstatoval Libor Fleischhans.

Diagnostic Conu se jako host zúčastnil David Ondráčka z organizace Transparency International. I on byl šokován rozsahem podvodů při měření emisí: „Systém, který přispívá k tak obrovským podvodům a přináší úzké skupině lidí velké zisky stát toleruje, a to jak ministerstvo dopravy, tak poslanci, ačkoliv má šílený dopad na ekologii, zdraví občanů, jejich bezpečnost ale i na ekonomiku. Při technické kontrole jsme povinni zaplatit a poté jsme podvedeni. Absurdnost výsledků dokazuje nefunkčnost tohoto systému. Musí se to stát veřejným tématem aby se ministerstvo dopravy konečně stalo aktivní a přestalo hájit zájmy jen určité skupiny osob. Tento systém takto nemůže fungovat dál, protože je úplně postavený na hlavu.“

Rita Simon připomenula, že 80 % emisí škodlivých látek v České republice pochází z dopravy a Česká republika produkuje na hlavu víc CO2 než Čína a srovnatelné množství s Ruskem. Přitom se ukazuje, že nová auta ve špatném technickém stavu produkují víc škodlivých emisí než stará auta: pouhých 5 % vozidel má na svědomí 50 % emisí a třetinu ze všech emisí produkují auta mladší tří let. Jestliže filtr pevných částic zachytí 99,7 % částic, pak skutečnost, že u 9 % vozidel je odstraněný, což dokazují mnohá měření, má obrovský dopad na kvalitu ovzduší. Ministerstvo dopravy už v roce 2015 přijalo plán kontroly funkčnosti DPF, ale ten dodnes nebyl realizován.

Jak Rita Simon upozornila, podle nové legislativy EU budou nyní schvalovací orgány odpovídat i za kontrolní orgány a jejich kontrolu může nově učinit i Evropská komise. Ministerstvo dopravy proto musí urychleně začít kontrolovat činnost STK a SME, protože jinak České republice hrozí velké pokuty ze strany EK.

FCD Servisy a Inteligentní autodiagnostika

V závěru DiagConu ještě Michal Fleischhans a Ing. Petr Novák představili nové projekty FCD Servisy a Inteligentní autodiagnostika. Projekt FCD Servisy je spolufinancovaný se státní podporou Technologické agentury ČR (TAČR) v rámci Programu Doprava 2020. Chce podpořit specialisty aby se od konkurence odlišili kvalitou a pracovat na osvětě spotřebitelů aby věděli kde hledat pomoc za jasně definovaných obchodních podmínek s garancí kvality. Inteligentní autodiagnostika pomůže zrychlit komunikaci mezi majitelem vozidla a servisem a současně poskytne zajímavá data celé komunitě pro urychlení jejich práce.

 

Datum zveřejnění

23.09.2020

Zdroj informací

Vladimír Rybecký

Fotogalerie

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2359 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál