Servind

Plán dekarbonizace Deutsche Post DHL Group

Plán dekarbonizace Deutsche Post DHL Group

Na cestě k cíli nulových emisí do roku 2050 si společnost Deutsche Post DHL Group vytyčuje nové ambiciózní dílčí cíle. Například se zavázala snížit své emise skleníkových plynů do roku 2030 v souladu s Pařížskou dohodou o změně klimatu.

„Jsme největší logistická společnost na světě, a tím pádem je naší odpovědností ukazovat cestu a vést logistický průmysl do trvale udržitelné budoucnosti. Náš žlutý koncern přeměníme v zelenou firmu a významně tím prospějeme naší planetě i společnosti. Jsem přesvědčen o tom, že díky ještě intenzivnějšímu zaměření na naše ekologické, sociální a korporátní cíle zůstaneme první volbou pro zákazníky, zaměstnance a investory, a tím položíme základy pro dlouhodobý ekonomický úspěch,“ říká předseda představenstva společnosti Deutsche Post DHL Group Frank Appel.

Deutsche Post DHL Group do roku 2030 investuje 7 miliard eur do klimaticky neutrálních logistických řešení. Pokračuje v elektrifikaci vozového parku pro dopravu na krátké vzdálenosti a doručování zásilek. Do roku 2030 bude mít 60 % doručovacích vozidel na celém světě elektrický pohon. To znamená, že v provozu bude 80 000 elektromobilů. V roce 2020 byl podíl elektromobilů 18 %.

Na delších trasách, především v letecké dopravě, nebudou elektrické pohony v dohledné budoucnosti využitelnou alternativou. Deutsche Post DHL Group proto urychluje vývoj paliv vyráběných z obnovitelných zdrojů pro jejich praktické využití. Do roku 2030 budou mít trvale udržitelná paliva v letectví a dálkové dopravě minimálně 30% podíl. Koncern navíc bude investovat do ekologických nemovitostí - všechny nové budovy budou mít neutrální vliv na klima.

Deutsche Post DHL Group bude i nadále v rámci své organizace podporovat inkluzi a rovné příležitosti. Podíl žen ve vedoucích funkcích se podle prognóz zvýší ze současných 23,2 % na minimálně 30 % do roku 2025. Deutsche Post DHL Group si stanovuje také ještě přísnější pravidla pro dobrou správu a řízení společnosti. Aktualizována byla například obchodní pravidla pro dodavatele. V nich uvedená pravidla a standardy byly ještě lépe přizpůsobeny požadavkům na trvalou udržitelnost. Navíc byla nově stanovena pravidla pro ochranu lidských práv.

V budoucnosti bude plnění ekologických, sociálních a korporátních cílů zohledňováno při výpočtu odměn pro členy představenstva. Toto opatření bude předloženo ke schválení na výroční valné hromadě, která se uskuteční 6. května 2021.

Datum zveřejnění

27.3.2021

Zdroj informací

Deutsche Post DHL Group

Fotogalerie

Výběr jazyka

VALEO 2024

Facebook

AutoWeek

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2571 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál