Servind

Cesta k dekarbonizaci silniční dopravy

Cesta k dekarbonizaci silniční dopravy

Dekarbonizace dopravy patří k nejaktuálnějším tématům dneška. O konci uhlíku v dopravě je již rozhodnuto, předmětem diskuzí je jeho termín. Pozornost se nyní začíná obracet i k užitkovým automobilům, jejichž situace je však v mnohém od osobních vozidel odlišná.

Předsednictvo Sdružení ČESMAD Bohemia se proto rozhodlo připojit se k celosvětové iniciativě Mezinárodní unie silniční dopravy IRU nazvané Green Compact 2050, která definuje nutné kroky vedoucí k tomuto cíli. Přinášíme stručný obsah tohoto dokumentu, jehož kompletní znění naleznete zde: https://www.prodopravce.cz/green-compact-2050.

Jednotlivým aspektům cesty vedoucí k dekarbonizované užitkové silniční dopravě se budeme věnovat v nadcházejících týdnech a měsících pravidelně.

K dosažení dekarbonizace silniční dopravy je podle Green Compactu nutné intenzivně působit v těchto pěti oblastech:

- Široká implementace nízkouhlíkových a bezuhlíkových paliv (Je třeba využívat všechny alternativy, včetně biopaliv, e-paliv, elektřiny, CNG, LNG a vodíku, neboť automobily plní rozličné úkoly a cena energie je po celém světě velmi nestálá a různorodá a rovněž dostupná infrastruktura je variabilní.)

- Efektivnější logistika s Eco-trucky (Jedná se především o nahrazení současných 17 m souprav tahače s návěsem 25 m soupravami. Dvě taková prodloužená nákladní vozidla přepraví stejný náklad jako tři vozidla standardní při zachování stejné maximální hmotnosti.)

- Zvýšené využívání hromadné osobní dopravy autobusy a autokary (K nahrazení 500 milionů automobilů by bylo zapotřebí pouhých 17 milionů autobusů.)

- Efektivnější a nejnovější technologie vozidel (Zlepšení energetické účinnosti vozidel probíhá kontinuálně zaváděním a dalším vývojem nových technologií, včetně pneumatik s nízkým valivým odporem, aerodynamiky, rekuperace odpadního tepla nebo lehkých materiálů.)

- Zlepšování ekologické jízdy prostřednictvím školení a vzdělávání (Celosvětově každý den obsluhují podniky a obce 65 milionů autobusů a nákladních vozidel. Většina řidičů těchto vozidel, zejména v rozvojových zemích, dosud neabsolvovala žádné školení řidičů pro ekologickou jízdu.)

Prezident Sdružení Josef Melzer zdůvodňuje v čem je přínos této dohody: „Green Compact je plánem uhlíkové neutrality do roku 2050 dotýkající se všech, kdo jsou ovlivněni komerční silniční dopravou na místní, národní, regionální i globální úrovni. Připomíná, že k dekarbonizaci dopravy nevede jedna jednoduchá cesta, ale je třeba pracovat na všech výše pěti uvedených oblastech současně a při tom zajistit mobilitu a logistické služby pro stále rostoucí světovou populaci. Green Compact jsme se rozhodli podpořit, protože na rozdíl od mnoha stále radikálnějších prohlášení a závazků vychází z reálných možností současné dopravy a vývoje technologií a přitom reflektuje dopravní potřeby společnosti.“

Datum zveřejnění

28.5.2021

Zdroj informací

ČESMAD Bohemia

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2374 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál