Servind

Unikátní data o historických vozidlech v ČR

Unikátní data o historických vozidlech v ČR

Česká republika se účastnila aktuálního celosvětového socioekonomického průzkumu Mezinárodní federace historických vozidel FIVA. Tyto průzkumy, konané v pěti až osmiletých intervalech, jsou základním pramenem pro jednání s politiky, zákonodárci, státními orgány na všech úrovních a slouží k odborné argumentaci při novelizaci legislativy. Jsou realizovány v gesci legislativní komise FIVA. Na základě relevantních údajů dokumentují environmentální a ekonomické dopady provozu historických vozidel a jejich úlohu v moderní společnosti.

Rozsáhlý soubor téměř sta otázek byl přeložen do 24 jazyků. Průzkumu se zúčastnilo 55 000 respondentů z pěti kontinentů a podařilo se získat informace o více než 120 000 historických vozidlech. Průzkum proběhl ve druhém pololetí loňského roku mezi majiteli a příznivci historických vozidel, kluby, u profesionálních subjektů, zabývajících se renovací a prodejem veteránů, a u aukčních síní a muzeí.

„Česká republika se v Evropě zařadila mezi země, které počtem respondentů významně napomohly k úspěchu tohoto dosud největšího průzkumu v historii nejen samotné FIVA, ale i celého veteránského hnutí,“ přiblížil Stanislav Minářík, člen legislativní komise FIVA a první viceprezident Autoklubu ČR.

Velká pozornost byla věnována ochraně osobních údajů. Respondenti měli možnost ukončit průzkum nebo se rozhodnout nereagovat na určité otázky, které považovali pro sebe za citlivé. Dotazováni byli na stav k prosinci 2019, takže výsledky nejsou ovlivněny pandemií Covid-19.

Podívejme se na výsledky českého průzkumu v porovnání s celosvětovými daty.

Majitel historického vozidla v ČR utratí ročně téměř 50 000 Kč za údržbu a provoz svého vozidla či vozidel, 10 690 Kč za účast na veteránských akcích a dalších 12 460 Kč za položky související s jeho zájmem o historická vozidla, jako jsou členské klubové poplatky, předplatné časopisů a nákup knih, návštěvy muzeí atd. Celosvětový průměr u první částky je 3800 eur (98 800 Kč) a celkové výdaje 4858 eur (126 308 Kč). Průměrný roční proběh historického automobilu je v ČR 770 km, u motocyklů 296 km, celosvětově 1413 km, resp. 878 km. Nižší proběhy v ČR jsou dány i kratšími dojezdovými vzdálenostmi v rozlohou naší republice.

Téměř 8 z 10 majitelů historických vozidel navštěvuje pravidelně muzea, zaměřená na tyto dopravní prostředky, což odpovídá celosvětovému průměru, za vstupné utratí ročně 1320 Kč. Všech akcí historických vozidel se u nás účastní téměř 90 % majitelů těchto vozidel s útratou přibližně 11 860 Kč ročně a strávením v průměru 4,3 noci ročně v ubytovacích zařízeních. Nejvíce se jedná o hotely (44 %) a penziony (35 %), následuje ubytování v kempu či karavanu.

Průměrná cena majiteli nově zakoupených historických automobilů ve sledovaném období byla 346 000 Kč, přičemž 72 % se realizovalo za méně než 270 000 Kč. U motocyklů je to 103 000 Kč a 64 % nákupů bylo za méně než 81 000 Kč.

Vozový park historických vozidel se skládá z 51 % osobních automobilů, 35 % motocyklů a zbytek připadá na jiné typy, jako jsou mopedy, nákladní automobily, autobusy a vojenská vozidla. Průměrné stáří historických automobilů je 56 let, motocyklů 64 let. Podle očekávání mezi nejběžnější značky automobilů patří Škoda (průměrná cena 276 000 Kč), Tatra (797 000 Kč), Mercedes-Benz (511 000 Kč) a Fiat (149 000 Kč). Nejrozšířenější v ČR jsou historické motocykly značek Jawa (111 000 Kč) a ČZ (105 000 Kč). Tyto ceny vycházejí z odhadů samotných vlastníků historických vozidel, a proto je nutno je brát jako orientační.

Více než 87 % automobilů je registrováno pro silniční provoz, u motocyklů 76 %. Historická vozidla jsou nejvíce používána pro organizované vyjížďky (50 %) a pro individuální vyjížďky ve volném čase (44 %). K běžnému provozu nebyla denně používána žádná historická vozidla.

Přibližně 24 % automobilů je v původním stavu (motocykly 27 %), 40 % automobilů je renovováno (motocykly 47 %) a 15 %  automobilů vyžaduje renovaci (motocykly 10 %).

Průměrný věk vlastníka historického vozidla je 52 let, 75 % z nich pracuje, 21 % je v důchodu. Více než třetina majitelů žije na venkově.

38 % vlastníků historických vozidel (tedy podle definice FIVA starších 30 let) zároveň vlastní i tzv. youngtimer (stáří vozidla 20–29 let, autentický stav). Nejvíce zastoupenými značkami jsou Škoda, Mercedes-Benz, Volkswagen a BMW, u motocyklů Jawa, Kawasaki a Yamaha.

Řidiči historických vozidel jsou disciplinovanými účastníky silničního provozu, jen 2 % z nich mělo ve sledovaném období silniční nehodu, většinou s následky v podobě drobných oděrek na karoserii (50 %), jen v 15 % vznikla velká škoda.

Nejpoužívanější sociální sítí pro komunikaci je v českém veteránském hnutí Facebook (44 %), následuje Instagram (17 %), Pinterest (15 %) a 6 % uživatelů je na Twitteru.

Datum zveřejnění

8.7.2021

Zdroj informací

Autoklub ČR

Ilustrační foto: Vladimír Rybecký

Grafika: Autoklub ČR

Fotogalerie

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2622 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál