Servind

Evropský parlament schválil nové mýtné pro kamiony

Evropský parlament schválil nové mýtné pro kamiony

Evropský parlament přijal kontroverzní revizi pravidel EU o mýtném na silnicích a dálnicích, čímž odstranil poslední překážku mnohaleté legislativní odysey, která začala v roce 2017.

Podle nových pravidel se do roku 2030 silniční poplatky pro nákladní vozidla pohybující se po hlavních evropských tepnách většinou přesunou od zpoplatnění založeného na čase ve formě dálničních známek ke zpoplatnění podle skutečně ujeté vzdálenosti. Cílem přechodu k přesnějšímu systému zpoplatnění vzdálenosti je lepší zakotvení zásady „znečišťovatel platí“ do práva EU.

Od roku 2026 musí být navíc z hlediska nákladů upřednostňována vozidla šetrná k životnímu prostředí. Nová pravidla jsou nastavena tak, aby se stala citelnou podporou pro provozovatele elektricky poháněných těžkých nákladních vozidel s vodíkovými palivovými články nebo akumulátory. Ti na mýtném získají výrazné slevy.

Země EU ani s novými pravidly nemusí používání svých silnic a dálnic zpoplatňovat. Pokud tak však chtějí učinit, musí při tom dodržovat tato pravidla EU. Nové pravidlo Eurovignette není všezahrnující - členské státy si mohou pro některé úseky silnic ponechat starý systém založený na čase pokud prokáží, že jeho zrušení by vedlo k velkému poklesu příjmů nebo podstatnému odklonu dopravy s negativními důsledky. Členské státy si také mohou samy zvolit, zda chtějí pro osobní automobily a lehká užitková vozidla používat dálniční známku nebo mýtný systém. Členské státy mají nyní dva roky na to, aby toto ustanovení začlenily do svého vnitrostátního práva.

Od roku 2026 budou členské státy povinny stanovit různé sazby silničních poplatků na základě emisí CO2 u nákladních vozidel a autobusů a podle environmentální výkonnosti u lehkých užitkových vozidel a mikrobusů.

Silniční dopravci, provozující čistá nákladní vozidla, mohou do května 2023 očekávat 50% slevu na silničním mýtném. Tato významná finanční pobídka v podobě mýtného může dosahovat až 25 000 eur ročně na nákladní vozidlo.

Během vyjednávání parlamentní zpravodaj Giuseppe Ferrandino ze skupiny S&D prosazoval, aby byly příjmy z mýtného vyhrazeny na financování opatření zelené mobility. Konečný text obsahuje ustanovení o vyčlenění daní na alternativní dopravní infrastrukturu, vztahuje se pouze na poplatky za dopravní kongesce, které členské státy nemusí uplatňovat povinně, a na přirážky k mýtnému. Vlády však souhlasily s tím, že budou veřejně informovat o poplatcích vybíraných na jejich území, včetně toho, jak jsou tyto příjmy vynakládány. Tento požadavek na transparentnost se stane povinným tři roky poté, co toto pravidlo vstoupí v platnost.

Aby se zajistilo, že cestující využívající silnice jen zřídka - jako jsou turisté - nebudou při překračování zemí platit vysoký poplatek, zákonodárci také stanovili cenový strop pro dálniční známky, které mohou být účtovány osobním automobilům.

Asociace evropských výrobců automobilů ACEA opatření vítá: „Rychlé a úspěšné zavedení nízkoemisních a bezemisních těžkých nákladních vozidel na trh do značné míry závisí na tomto ustanovení a jeho následné implementaci členskými státy. To je důvod, proč evropští výrobci nákladních vozidel vítají dosaženou dohodu o Euroznámce. I když je ambice výrobců nákladních vozidel uvést na trh vozidla s nízkými a nulovými emisemi jasná, je důležité poznamenat, že poptávka po těchto vozidlech neporoste, dokud budou možnosti založené na fosilních palivech levnější. Celkové náklady na vlastnictví (TCO) bezemisních těžkých nákladních vozidel zatím nemohou konkurovat konvenčním technologiím založeným na fosilních palivech. Pro těžká nákladní vozidla je diferenciace poplatků za infrastrukturu na základě CO2 klíčovým právním předpisem a zásadním předpokladem přechodu na uhlíkově neutrální silniční nákladní dopravu a byly splněny ambice Zelené dohody EU.“

Nevládní organizace pro čistou mobilitu Transport & Environment (T&E) novou legislativu označila za „předěl pro zelenou kamionovou dopravu, který bude v nadcházejících letech prospívat klimatu.“

Seznam výjimek, připojený k pravidlům, však rozhořčil kritiky jako je rakouská křesťanskodemokratická europoslankyně Barbara Thalerová (EPP): „Text umožní nově přicházejícím vládám pravidla v podstatě potlačit. Jde o polovičatou legislativu která povede k úplné fragmentaci vnitřního silničního trhu, což členským státům umožní po každých volbách změnit svůj systém podle svých preferencí. Poplatky za infrastrukturu, poplatky za ochranu životního prostředí a poplatky za CO2 - cokoli lze kdykoli a kdekoli upravit a změnit. Všechno bude možné - od téměř žádného mýtného až po nadměrně vysoké zpoplatnění.“

Zelení tvrdí, že výjimky znamenají, že zákon do značné míry ignoruje zásadu „znečišťovatel platí“. „Reforma se spokojuje s výjimkami a mezerami a zabraňuje naléhavě potřebnému impulsu k obratu v dopravě. Upevňuje nekalou soutěž mezi jednotlivými druhy dopravy,“ řekla poslankyně Zelených Anna Deparnay-Grunenbergová.

Datum zveřejnění

21.2.2022

Zdroj informací

EU

Ilustrační foto: Iveco

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.1734 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál