Servind

Audit Servisů od společnosti Cebia

Audit Servisů od společnosti Cebia

Úroveň prací v autoservisech se v loňském roce nedostala na předkoronavirovou kvalitu. Přesto se ale zlepšila nad úroveň roku 2020 a dosahovala vysokou kvalitu.

Rozdíl mezi kraji a ne mezi autorizovanými a neautorizovanými servisy

Úroveň prací v autorizovaných a neautorizovaných servisech byla srovnatelná, k větším rozdílům však docházelo mezi jednotlivými kraji a ročními obdobími.

V loňském roce došlo také ke snížení četnosti využívání služby pick-up, kdy zaměstnanec servisu odveze opravené vozidlo zákazníkovi domů či do zaměstnání. Důvodem byla chybějící kapacita servisů, ale také obava majitelů vozů z nákazy koronavirem.

Údaje vyplynuly z ročního hodnocení služby Audit servisů, kterou poskytuje společnost Cebia už více než čtyři roky. Cebia nabízí pět druhů auditů servisů: Po opravě, Před opravou, Po pojistné události, Mystery Repair a Pick-up. V rámci auditu si objednatel může nechat zkontrolovat také kvalitu oleje či paliva.

Zhoršení kvality na konci roku

Kvalita odvedených prací v autoservisech dosáhla v uplynulém roce průměrně 96 % (před pandemií koronaviru dosahovala 98 %). Zhoršila se však ve čtvrtém čtvrtletí, naopak nejvyšší úroveň prací byla zaznamenána mezi dubnem a červnem. Zatímco v jarních měsících dosahovala průměrná kvalita 98 % - přičemž v autorizovaných servisech došlo k nejvyššímu možnému hodnocení 100 % a neautorizované vykazovaly 96 % , ke konci roku byla situace odlišná. Průměrná kvalita klesla na 92 %, přičemž na vině poklesu byly zejména autorizované servisy (88 % vs. 97 %). Celková úroveň prací byla na konci roku mírně horší než předloni. O zakázky přitom servisy nouzi neměly.

Autorizované servisy si z hlediska krajů nejlépe vedly v Jihomoravském kraji s průměrnými 98 %. Naopak nejhorší kvalita prací v autorizovaných servisech byla zaznamenána v Moravskoslezském kraji, kde dosáhla pouhých 85 %. V případě neautorizovaných servisů na tom byly nejlépe ty v Jižních Čechách s 98 %, nejhůře dopadly neznačkové servisy v Plzeňském kraji, které i tak ale získaly 91 %.

Autorizované servisy v Praze, která z hlediska kvality prací patří dlouhodobě ke špičce, vykázaly kvalitu ve výši 97 %. Neautorizované opravny aut v hlavním městě získaly hodnocení kvality 96 %. Z pohledu značek velké rozdíly nebyly, autorizované servisy značky Škoda dosáhly stejně jako předloni 95 %.

Nejčastější pochybení

Mezi nejčastější pochybení patřilo nepředložení všech vyměněných dílů a fakturování opravy součástí vozidla, které nebyly poškozené. Velice časté mezi objevenými chybami bylo nekvalitně provedené lakování případně i špatné spasování vyměněných dílů karoserie a nepřiměřeně dlouhá doba opravy. Z hlediska administrativních chyb šlo zejména o špatně vyplněné zakázkové listy, v nichž nezřídka chyběla informace o stavu pohonných hmot a počtu najetých kilometrů. Problémem, který se vyskytoval zejména ke konci roku, byly chybějící zkušební jízdy nebo naopak bezdůvodně dlouhé zkušební jízdy přesahující 10 km.

„Přestože jsme u drtivé většiny zakázek nezjistili významné pochybení, klienti servisů by měli být opatrní a vyžadovat zejména předložení vyměněných dílů, čímž minimalizují riziko, že si autoservis účtuje peníze za něco, co nevyměnil. Ačkoli to dle našeho zjištění není velmi časté pochybení, naše analýza servisů potvrdila, že k němu někdy dochází,“ varuje Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která už více než tři desítky let pomáhá motoristům bojovat proti nekalým praktikám na trhu ojetých vozidel.

Pro koho a jak?

Největšími zákazníky služby Audit servisů jsou leasingové společnosti s vozidly provozovanými v režimu operativního leasingu. Služba je určena rovněž vedoucím servisů ke kontrole zaměstnanců, ale také správcům firemních vozových parků i běžným motoristům.

Všechny kontroly probíhají neohlášeně. Servis tedy není předem informován o návštěvě auditora.

Zásadním pravidlem Auditu servisů je princip opakované kontroly na sledovaných pracovištích. Auditoři navštíví jeden servis maximálně 3x za rok. Řídicí pracovníci servisů ve většině případů respektují a oceňují zjištěné nedostatky a sami činí nápravná opatření.

Také testy olejů a paliv

Od roku 2019 se v rámci služby Audit servisů provádějí také laboratorní testy olejů a paliv. Laboratorní testy olejů se používají v případech, kdy orientační (kapkový) test oleje indikuje podezření na cizí příměsi, nebo neprovedení výměny. Výsledkem je odborný znalecký posudek s odkazem na laboratorní výsledky. Laboratorní testy paliv se používají v případech, kdy se na vozidle objevila závada, která může mít souvislost s použitím nekvalitního paliva (např. poškozené vstřikování). Výsledkem je odborný posudek, který potvrdí nebo vyvrátí použití paliva, jež nesplňuje zákonem stanovené normy.

„Cílem služby Audit servisů je z poloviny prevence a z poloviny represe. Hrozba nezávislých a neohlášených kontrol ze strany leasingových společností nutí servisy dodržovat kvalitu a pravidla servisních služeb pro leasingové společnosti. V případě, že se při auditech zjistí závady, jsou pak pádnými argumenty pro obchodní jednání leasingových společností se servisy. Výsledky auditů umožňují selektovat kvalitnější servisy a vyjednávat lepší podmínky,“ uvedl Martin Pajer.

Datum zveřejnění

22.2.2022

Zdroj informací

Cebia

Ilustrační foto: Newspress

Výběr jazyka

VALEO 2024

Facebook

AutoWeek

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2499 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál