Servind

Škoda Auto zlepšuje ergonomii na pracovištích

Škoda Auto zlepšuje ergonomii na pracovištích

Škoda Auto ve spolupráci se sociálním partnerem Odbory KOVO trvale usiluje o minimalizaci zvýšené zdravotní zátěže zaměstnanců v exponovaných provozech. Nejnovějšími projekty jsou fyzioterapeutické poradenství, určené zaměstnancům na vytipovaných pozicích, a Řízené rotace zaměřené na střídání úkonů v jednom pracovním týmu. Na opatřeních spolupracuje odborný útvar zdravotních služeb a ergonomie přímo s útvary výroby a logistiky. Návrhy pro usnadnění práce se však zohledňují již při designu budoucího pracoviště. Škoda Auto považuje ochranu zdraví zaměstnanců za jednu ze základních hodnot, vyvíjí aktivity na podporu péče o zdraví a v minulém roce již potřetí v řadě uspěla v soutěži Podnik podporující zdraví

Škoda Auto zavedla ve spolupráci se sociálním partnerem Odbory KOVO na začátku roku 2021 projekt Řízených rotací, při němž se členové jednoho týmu pravidelně střídají na různých pracovních pozicích podle stanoveného režimu a jehož cílem je snižovat fyzickou zátěž na vytipovaných pracovištích. Je využíván v provozech, kde nelze zabránit jednostrannému či nadměrnému zatěžování jinými způsoby, např. při montáži náprav, výrobě motorů a v logistice při manipulaci s trakčními akumulátory pro elektricky poháněné automobily. Střídání pracovních činností lze ovšem uplatnit i v dalších oblastech.

Prvních 500 pracovníků přímé výroby se také zúčastnilo fyzioterapeutických programů, které zahrnují individuální poradenství pro předcházení bolesti rukou či zad a uvolnění namáhaných částí těla. Během několika dvacetiminutových terapií se odborníci věnují jednotlivým účastníkům a společně probírají zásady zdravého pohybu a ergonomického postupu na pracovišti. Následuje individuální poradenství s krátkým vyšetřením pohybové soustavy, ukázkou účinného protažení a nácvikem vhodných pohybů. Automobilka rovněž dbá na zlepšování ergonomie u zaměstnanců v nepřímé oblasti.

Datum zveřejnění

07.07.2022

Zdroj informací

Škoda Auto

Ilustrační foto: Škoda Auto

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2722 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál