Servind

Nové nařízení EK o obecné bezpečnosti vozidel

Nové nařízení EK o obecné bezpečnosti vozidel

Začalo platit nové nařízení o obecné bezpečnosti vozidel. Zavádí řadu povinných pokročilých asistenčních systémů pro řidiče s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu a stanoví právní rámec pro schvalování plně automatizovaných vozidel v EU.

Nová bezpečnostní opatření pomohou lépe chránit cestující, chodce a cyklisty na silničních komunikacích v Unii. Do roku 2038 by se tak mělo předejít více než 25 000 smrtelných dopravních nehod a nejméně 140 000 případů vážných zranění.

Vzhledem k tomu, že vstup nařízení o obecné bezpečnosti v platnost zmocňuje Evropskou komisi k dokončení právního rámce pro automatizovaná a propojená vozidla, předloží Komise letos v létě soubor technických pravidel pro schvalování plně automatizovaných vozidel, čímž se EU stane jedním z průkopníků v této oblasti. Díky tomu bude možné zvýšit důvěru veřejnosti v dané technologie, stimulovat inovace a zvýšit konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu.

Výkonná místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestagerová k tomu uvedla: „Díky technologiím dnes máme možnost zvyšovat úroveň bezpečnosti automobilů. Nové, pokročilé a povinné bezpečnostní prvky pomohou ještě výrazněji snížit počet smrtelných nehod na silnicích. Prostřednictvím nových předpisů chceme dnes také zajistit, aby bylo možné začít v EU bezpečně zavádět autonomní vozidla bez řidiče, a to na základě takového právního rámce, který klade prioritní důraz na bezpečnost lidí.“

Eurokomisař Thierry Breton, odpovědný za vnitřní trh, svou kolegyni doplnil: „Vozidla se stále více automatizují – disponují regulací rychlosti, systémem pro udržování vozidla v jízdním pruhu a automatickým brzděním. Díky novým bezpečnostním předpisům, které začínají ode dneška platit, chce Unie zajistit, aby nové technologie zvyšovaly kvalitu každodenního života Evropanů a aby automobilový průmysl disponoval předvídatelným, bezpečným právním rámcem, který mu umožní zavádění inovativních technologických řešení a udržet svou konkurenceschopnost na světové scéně.“

Předpisy týkající se obecné bezpečnosti vozidel

Novými předpisy se tak od dnešního dne zavádějí například tyto bezpečnostní prvky na pomoc řidiči:

  • Všechna silniční vozidla (tj. osobní automobily, dodávky, nákladní automobily a autobusy): inteligentní regulace rychlosti, detekce zpětného chodu s kamerou nebo snímači, upozornění v případě ospalosti nebo nedostatku pozornosti řidiče, zapisovače údajů o události a signál nouzového brzdění
  • Osobní automobily a dodávky: doplňkové funkce, jako jsou systémy pro udržování vozidla v jízdním pruhu a automatické brzdění
  • Autobusy a nákladní automobily: technologie pro lepší rozpoznávání možných mrtvých úhlů, varování před střety s chodci nebo cyklisty a systémy monitorování tlaku v pneumatikách.

Tyto předpisy se poprvé použijí u nových typů vozidel (od 6. července 2022) a dále pak u všech nových vozidel (od 7. července 2024). Platnost některých nových opatření bude rozšířena tak, aby se do roku 2029 vztahovala na různé druhy silničních vozidel.

Technické předpisy pro automatizovaná vozidla

Na základě nařízení o obecné bezpečnosti hodlá Komise letos v létě přijmout technické předpisy pro automatizovaná a propojená vozidla, zejména se zaměřením na automatizovaná vozidla nahrazující řidiče na dálnicích (automatizace úrovně 3) a vozidla zcela bez řidiče používaná například jako městská kyvadlová doprava nebo automatizovaná taxislužba (automatizace úrovně 4).

Díky tomu se právní předpisy EU sladí s novými pravidly na úrovni OSN pro automatizaci úrovně 3 a zavedou se nové technické právní předpisy EU pro plně automatizovaná vozidla bez řidiče (tj. jako první mezinárodní předpisy svého druhu).

Technickými předpisy stanovenými ve formě aktu v přenesené pravomoci a prováděcího aktu se zavede komplexní posouzení bezpečnosti a vyspělosti plně automatizovaných vozidel před jejich uvedením na trh EU. V rámci posouzení se uplatní zkušební postupy, požadavky na kybernetickou bezpečnost, pravidla pro zaznamenávání údajů, jakož i sledování výkonnosti v oblasti bezpečnosti a požadavků na hlášení incidentů ze strany výrobců vozidel bez řidiče.

Souvislosti

Revidované nařízení o obecné bezpečnosti předložila Komise v roce 2018. Řešila jím potřebu zlepšit bezpečnost vozidel a silničního provozu, jelikož studie prokázaly, že při 95 % nehod hraje roli lidská chyba. Evropský parlament a členské státy EU následně nařízení přijaly v listopadu 2019. Komise od té doby přijala řadu souvisejících prováděcích nařízení, která se vztahují na asistenty řízení, jež nařízení zavedlo.

Souběžně s návrhem Komise na revidované nařízení o obecné bezpečnosti byla rovněž zveřejněna strategie EU pro automatizovanou mobilitu, která nastiňuje komplexní soubor opatření EU pro zavádění propojených a automatizovaných systémů mobility. V této souvislosti bylo třeba učinit kroky, které by zajistily zavedení klíčových technologií a infrastruktury a přijetí vhodného regulačního rámce EU pro vnitřní trh. Kromě toho se tím má zajistit, aby automatizovaná mobilita přinášela výhody evropským občanům.

Datum zveřejnění

12.07.2022

Zdroj informací

Evropská komise

Foto: Evropská komise

Výběr jazyka

Facebook

AutoWeek

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2803 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál