Servind

Proč přejít do cloudu

Proč přejít do cloudu

Mít v podniku veškeré IT jako on premise řešení nebo poslat svá data, systémy, aplikace i servis do cloudu a o nic se nestarat? Tato otázka v mnoha firmách rezonovala dlouhé roky. Některé společnosti se kroku do neznáma nebály, jiné váhaly a raději si ponechávaly IT ve vlastní režii. Odpověď přišla v roce 2020 a byla velmi stručná. Ten, kdo měl svá data dostupná, získal velkou konkurenční výhodu. Ovšem dostupnost není jedinou předností, migrace do cloudu se totiž vyplatí i v jiných ohledech.

Začněme ale popořádku. On premise řešení, tedy stav, kdy má firma svou vlastní infrastrukturu u sebe v podniku a sama si obstarává licence systémů, dalších aplikací i komplexní péči, může na první pohled vypadat lákavě. Má vše pod vlastní kontrolou, což nahrává dojmu, že taková varianta je levnější a bezpečnější. V některých případech tomu tak opravdu může být, ale většinou je tato domněnka mylná. Proč?

Péče o primární i záložní infrastrukturu je velmi nákladná, hardware rychle zastarává, takže je třeba jej poměrně často obměňovat a zároveň i navyšovat kapacity datových úložišť. To samé platí o softwaru, u nějž navíc platí, že licenční politika je pro on premise řešení méně výhodná než pro ta cloudová. Pokud tedy firma neinvestuje do on premise řešení finance i čas specialistů, zvyšuje se pravděpodobnost nejen technického problému, ale i bezpečnostního incidentu, přičemž fatální pro ni mohou být oba případy. Nedostupnost dat je problém bez ohledu na příčinu.

Takovou zkušenost má za sebou například společnost Kaňák, která se zabývá výrobou výsekových nástrojů. Na vlastní infrastruktuře zažila závažný bezpečnostní incident a to pro ni byl jeden z velkých impulzů, aby začala hledat řešení v podobě přechodu do cloudu.

„Dalším důvodem byl fakt, že naše on premise řešení už bylo zastaralé a hojně vyžadovalo nové licence. Když jsme si porovnali pořizovací náklady, vycházela obě řešení podobně. Viděli jsme ty výhody, které s sebou cloud nese, a nakonec se pro něj rozhodli,” říká IT specialista z firmy Kaňák Radek Němeček.

Šaty dělají člověka a poskytovatel dělá cloud

Výběru poskytovatele cloudových služeb je třeba dát velkou péči, protože, tak jako ve všem, i mezi nimi jsou výrazné cenové, technické i kvalitativní rozdíly. Někteří poskytovatelé například nemají svá datacentra v České republice, což může vést až ke kolizi s legislativními požadavky na zacházení s určitým typem dat. A i když si nakonec firma poskytovatele vybere a svěří se mu do rukou, nemusí se její představy o fungování cloudu i poskytované péči shodovat s realitou.

„Ano, i s tímto máme bohužel své zkušenosti. Zmigrovali jsme do cloudu, ale náš poskytovatel nesplnil to, co slíbil a náklady byly nakonec ještě vyšší než upgrade našeho původního řešení. Potýkali jsme se s častou nedostupností, dlouhými reakčními dobami aplikací, což například hodně zdržovalo naše konstruktéry. Celá infrastruktura byla nestabilní, komunikace s poskytovatelem dost vázla a náprava taktéž. I tak jsme si ale byli vědomi jeho výhod a přemýšleli, jak z toho ven a jak to to udělat lépe,” pokračuje Radek Němeček s tím, že postupem času se ve firmě stala z cloudu noční můra.

Nakonec padla volba na společnost Algotech, která ale v podstatě musela infrastrukturu navrhnout znovu tak, aby byl její chod bezproblémový. Tím, že už v Kaňáku měli s cloudem zkušenosti, mohli jej lépe uchopit a dát si pozor na věci, které předtím nefungovaly dle jejich představ. I proto bylo třeba upravit některé aplikace, aby se konstruktérům práce v cloudu konečně správně zrychlila.

„Když jsme do cloudu přecházeli, jedním z těch očekávání byla právě rychlost. Doufali jsme, že aplikace budou pracovat rychleji než na naší původní on premise infrastruktuře. Ale to se nestalo, i základní operace typu přihlášení do systému trvaly desítky vteřin,” vzpomíná Radek Němeček a dodává, že právě na tento aspekt se novým poskytovatelem hodně zaměřovali. Ten proto před samotnou migrací vytvořil testovací prostředí, na němž probíhaly jak základní zkoušky, tak i zkoušky s vytěžováním serverů.

Následně pak proběhl samotný přechod od původního cloudového poskytovatele. „Zajímavostí je to, že jejich systémy jsou poměrně specifické a mají určité modely licencování. Museli jsme tedy komunikovat i s výrobci aplikací a s nimi dotvořit infrastrukturu tak, aby bylo vše licenčně správně uchopené. Dokonce jsme byli úplně první, komu se podařilo aplikaci CAD Impact přenést a bezproblémově zprovoznit v cloudu,“ říká vedoucí obchodního týmu Algotech Lukáš Pirkl.

Dostupnost, škálovatelnost a úspora nákladů

I když migrace k Algotechu nebyla variantou on premise – cloud, protože společnost Kaňák již data v „oblacích“ měla předtím, teprve nyní měla možnost poznat všechny výhody, které cloudové řešení přináší. Díky škálovatelnosti i pružné reakci poskytovatele mohl najednou prakticky online pracovat s kapacitou úložišť, může ji navyšovat či naopak snižovat dle aktuálních potřeb, což je zrovna v případě průmyslové firmy s velkým množstvím výkresů a projektové dokumentace velmi důležité. A v neposlední řadě má svá data dostupná odkudkoliv, což se právě s příchodem pandemie a vládních opatření ukázalo jako nesmírně důležité.

„Doba covidu ukázala, že být v cloudu je to nejlepší, co nás mohlo potkat. Nebyli jsme postavení před složité plánování logistiky zaměstnanců, nemuseli jsme řešit, jaká opatření v kanceláři budeme muset zavést, abychom tam vůbec mohli být. Díky cloudu jsme všichni plnohodnotně pracovali z domova, protože všechno fungovalo tak, jak má. Firma tak  mohla dostát svým závazkům a nezklamat zákazníky,” hodnotí přínosy cloudu Radek Němeček.

Datum zveřejnění

14.07.2022

Zdroj informací

Text: Algotech

Foto: Algotech

Fotogalerie

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.305 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál