Servind

Vývoj pojistného trhu v 1. pololetí 2022

Vývoj pojistného trhu v 1. pololetí 2022

Celkové předepsané smluvní pojistné upravené metodikou ČAP z předběžných výsledků získaných od členů asociace dosahuje za 1. pololetí roku 2022 hodnotu 80,1 miliardy Kč. Meziročně se navýšilo o 7,8 %, resp. o téměř 5,8 miliardy Kč. Ve srovnání s prvním čtvrtletím se jedná o mírné zpomalení tempa růstu, ale i tak je nadále překonáno 4,4% navýšení dosažené ke konci roku 2021.

Za pozitivní vývoj aktuálně vděčíme především neživotnímu pojištění, nicméně i životní pojištění posiluje. Za pozornost stojí výjimečný růst v podnikatelském pojištění, ale stále nelze pominout ani nižší srovnávací základnu roku 2021, který byl ovlivněn probíhající pandemií covid-19.

Životní pojištění

Předepsané pojistné v životním pojištění meziročně stouplo o 3,1 %. Pro srovnání o rok dříve rostlo o 2,7 %. Meziročně se vybralo o 746 milionu Kč víc a jeho hodnota se těsně přiblížila 25 miliardy Kč. „Nadále se snižuje celkový počet smluv životního pojištění. Ve srovnání s 1. pololetím roku 2021 jich je celkově o 1,7 % méně, což odpovídá poklesu o necelých 85 000. Aktivních tak aktuálně zůstává 4,89 milionu. smluv,“ doplňuje pojistný analytik České asociace pojišťoven Jaroslav Urban.

Počet nově uzavřených smluv životního pojištění meziročně vzrostl o 4,4 % na 236 000. Tempo růstu od začátku roku zrychluje a potvrzuje se stabilizace po dvou letech poznamenaných pandemií covid-19. Obchodní produkce dohromady dosahuje výše téměř 6,9 miliardy Kč.

Neživotní pojištění

Předepsané pojistné v neživotním pojištění dále roste. Celkem se meziročně navýšilo o více než 5 miliardy Kč a přesáhlo hodnotu 55,1 miliardy Kč. To je o 10,1 % víc než vloni a téměř dvojnásobně překonává 5,3% růst dosažený v předminulém pololetí. V hlavních skupinách neživotního pojištění se ale vývoj odlišuje.

Dominantní je i nadále pojištění vozidel, které má aktuálně na neživotním pojištění více než 52% podíl. V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dosáhlo předepsané pojistné hodnoty téměř 15 miliardy Kč, o 3,5 %, resp. o 501 milionů Kč víc než ve stejném období minulého roku. Dynamika se ale snížila z loňských 5,7 % o 2,2 %.

V havarijním pojištění vozidel naopak pokračuje růst a navyšování dokonce postupně zrychluje, a to jak ve srovnání se stejným obdobím minulého roku, tak i s výsledky 2021. Předepsané pojistné rostlo o 8,9 %, resp. 1,1 miliardy Kč, a pokořilo částku 13,9 miliardy Kč. Zmíněný vývoj je částečně opět podpořen stále se navyšujícím portfoliem pojištěných vozidel, jejichž počet meziročně stoupl o dalších 1,6 % a celkově jich je pojištěno už 8 811 000. Roste i počet havarijně pojištěných vozidel, aktuálně o 4 %.

V podnikatelském pojištění rostlo předepsané pojistné o výrazných 14,6 %, meziročně stouplo o 1,7 miliardy Kč a překonalo hodnotu 13,3 miliardy Kč. Příčinou tohoto vývoje je mimořádná akvizice nového pojištění s dopadem na souhrnný výsledek neživotního pojištění i celého pojistného trhu. To dokresluje i počet uzavřených smluv, který se tak výrazně nemění a navýšil se jen o 2,2 %.

Retailovému majetkovému a odpovědnostnímu pojištění se nadále daří a tento trend má navíc stoupající tendenci. Předepsané pojistné se meziročně navýšilo o 758 milionů Kč na 7,7 miliardy Kč. Aktuální meziroční růst dosahující 10,9 % tak překonal jak navýšení o 7,3 % v 1. pololetí roku 2021, tak i celkový loňský výsledek v hodnotě 8,8 %.

V ostatních odvětvích a skupinách rizik mimo pojištění vozidel, majetku a odpovědnosti občanů i firem došlo v roce 2020 v souvislosti s propuknutím pandemie onemocnění covid-19 k významnému meziročnímu propadu. V tomto segmentu, pokrývajícím také léčebné výlohy a další rizika cestovního pojištění, pojištění cizinců apod., významně pokleslo předepsané pojistné souhrnně o 12 %. Následně v roce 2021 došlo k částečné korekci spojené se 7,7% růstem. V 1. pololetí roku 2022 se situace v tomto segmentu postupně stabilizuje, což dokládá aktuální 22,2% meziroční růst.

Majetkové škody

Škodám na majetku, které jsou způsobeny přírodními živly i činností člověka, dominují požáry s průměrnou škodou přes 500 000 Kč. Těch nebývá na počet nejvíc, v prvním pololetí jich nastalo 2700, ale celkové náhrady již překonaly výši 1,4 miliardy Kč. Vloni byly nejničivější vichřice, což souviselo s mimořádným výskytem silného tornáda na Břeclavsku a Hodonínsku. Letos se situace naštěstí neopakovala, a tak škody z vichřic meziročně poklesly o 60 % na 1,2 miliardy Kč, i když jich na počet bylo naopak víc, přes 41 000. Mezi další nejvýznamnější rizika s pojistným plněním přes 500 milionů Kč se zařadily škody z krupobití a vodovodní škody s částkami 616 resp. 574 milionů Kč. Ze zbývajících událostí majetkového pojištění uhradí pojišťovny svým klientům souhrnně téměř 2,4 miliardy Kč. Celkové škody z pojištění majetku přesáhly v 1. pololetí hodnotu 6,2 miliardy Kč, čemuž odpovídá i 139 000 řešených pojistných událostí.

Výhled dalšího vývoje

Optimistický výhled, spojený s odezníváním dopadů již 3. rok trvající celosvětové pandemie onemocnění covid-19, narušily nejprve od 2. pololetí 2021 raketově rostoucí ceny energií a dalších komodit a následně v únoru tohoto ruku vojenská agrese Ruska na Ukrajině. Důsledkem je prudké navyšování spotřebitelských cen, které aktuálně reprezentuje míra inflace, dosahující v červnu hodnotu 17,2 %. Nominální a reálný růst předepsaného pojistného se tak výrazně rozchází a v dlouhodobém měřítku nemusí být dostatečný na pokrytí rostoucích škod, a to jak v pojištění vozidel nebo majetku (eskalace cen náhradních dílů, stavebních materiálů atd.), tak i v rámci odškodnění zdravotních následků, které často reaguje na nominální růst mezd a ve vysokém inflačním prostředí se očekává jeho značné navyšování.

Datum zveřejnění

12.08.2022

Zdroj informací

ČAP

Ilustrační foto: presseportal/Blaulicht

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2911 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál