Servind

Zelené plyny v dopravě se stávají realitou

Zelené plyny v dopravě se stávají realitou

Už dávno neplatí, že plynová mobilita se rovná stlačený zemní plyn (CNG). Plyny vhodné pro dopravu lze rozdělit do tří skupin: CNG/BioCNG, LNG/BioLNG a vodík. Motory na CNG a LNG generují o desítky procent méně emisí než motory na benzin nebo naftu. Další zvýšení přínosu pro životní prostředí přinášejí jejich obnovitelné varianty BioCNG a BioLNG. Využití vodíku je zcela bez emisí CO2 při použití vodíku vyrobeného z obnovitelných zdrojů elektrické energie.

Pro dosažení maximálního potenciálu plynové mobility je ale nezbytná podpora státu v duchu zachování technologické neutrality. Pouze se zapojením vodíku a biometanu splní Česká republika svoje závazky ke snižování emisí v dopravě.

Akce Českého plynárenského svazu (ČPS) Den plynové mobility 2022 představila novinky z oblasti plynové mobility, plány jejího dalšího rozvoje a potenciál zejména obnovitelných plynů, jako jsou BioCNG, BioLNG a vodík. Nové technologie přilákaly na stovky zástupců energetických společností, odborných organizací i dodavatelů technologií.

Nejen osobní automobily, ale hlavně nákladní doprava

Celková spotřeba zemního plynu v tuzemské dopravě vzrostla za rok 2021 o 4,5 % na rekordních 97,112 milionů m3, z čehož téměř 15 milionů m3 představoval BioCNG. Po českých silnicích jezdí aktuálně více než 30 000 vozidel, která mají k dispozici 230 plnicích stanic na CNG, 4 na LNG a již také první stanici na vodík.

„Plynová mobilita zdaleka nekončí u osobních vozů na CNG. Potenciál má v mnoha dalších segmentech dopravy. Například v nákladní dopravě představuje LNG jedinou dostatečně výkonnou alternativu k naftě. Ekologický přínos ještě zvyšuje využívání obnovitelného biometanu a vodíkový pohon, na jehož rozvoji se rovněž intenzivně pracuje. Výhody plynové mobility, jako ekologie, výkon a dostupnost, jsou nesporné. Den plynové mobility ukázal nové trendy, které nezastavil ani současný vývoj v oblasti energetiky. Panovala všeobecná shoda, že stejně jako v oblasti elektromobility je další rozvoj podmíněný podporou státu,“ řekla zastupující výkonná ředitelka ČPS Veronika Vohlídková.

Bez podpory ze strany vlády to nepůjde

Ke konzistentnímu přístupu a podpoře ze strany vlády na akci vyzval generální tajemník Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia Vojtěch Hromíř: „Objem investic, který předchozí politika EU vyvolala na straně veřejné správy, u výrobců a uživatelů, je obrovský. Jen u nás jde o stamiliony v plnicích stanicích a vozidlech. Ani bohatá Evropa by si neměla dovolit zahodit projekty podpořené z rozpočtu EU a zmařit investice privátních subjektů. Navíc dnešní turbulentní doba dokazuje, jak snadno se může směr otočit. V elektrárnách se znovu pálí uhlí a mění se pohledy na zdroje energií. Také proto stále považuji plyn za vhodné palivo pro dopravu i v příštích letech.“

Také Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) považuje současnou situaci za zlomový bod v rámci debaty o budoucnosti využití plynů a s ní související plynovou mobilitou. Mnoho obcí a měst totiž zvolilo při hledání alternativních pohonů pro vozy hromadné dopravy právě plyn.

„Aktuálně se plynová mobilita potýká hned s několika problémy. V první řadě se opět ukazuje, že je třeba, aby města a obce měly diverzifikovanou hromadnou dopravu aby nebyly závislé na jednom zdroji energie. Dalším kamenem úrazu je, že samotná podpora vývoje a výroby inovačních řešení nestačí. Dlouhodobě totiž chybí legislativní a finanční nástroje, aby obce a města mohly uvádět tato řešení v praxi a tím i v život. Neméně významná je i absence odborných pracovníků nejen pro jejich pořizování, ale i pro jejich provoz. Plynová mobilita má určitě potenciál i přes stávající problémy. Odstranění výše zmíněných bariér pro její budoucnost je však třeba co nejdříve. Každý den prodlení totiž výrazně zdražuje budoucí investice,“ uvedla výkonná ředitelka SMO ČR Radka Vladyková.

Potenciál vodíkové mobility

Jako vhodnou příležitost k upozornění na alternativy v kontextu snižování emisí v dopravě vnímá Den plynové mobility také Česká vodíková technologická platforma HYTEP. Ta na akci informovala o současném stavu legislativy v oblasti vodíkové mobility, a to zejména v kontextu nákladní dopravy.

„Den plynové mobility je tradiční událost, jež umožňuje odborné veřejnosti diskutovat o tématech, která dnes většinou nejsou součástí hlavního diskurzu, ale mohou jednoznačně přispět k dekarbonizaci dopravy. Pro HYTEP je důležité zejména zaměření na vodíkovou mobilitu. Ta je obrovským tématem v západní Evropě, ale rostoucí zájem, především v segmentu těžší dopravy, začínáme pozorovat i v České republice. K rychlejšímu rozvoji nicméně potřebujeme stálou a neměnnou podporu ze strany státu. Do budoucna věříme, že se projekty vodíkové mobility začnou propojovat i s inovativními způsoby výroby nízkouhlíkového vodíku. Zejména díky využití obnovitelných zdrojů energie se budou moci začít tvořit celé hodnotové řetězce nutné k vybudování vodíkového hospodářství,“ řekl předseda představenstva HYTEP Aleš Doucek.

Přínosné semináře

Den plynové mobility 2022 se uskutečnil v areálu Pražské plynárenské v pražské Michli za účasti více než dvou set návštěvníků z řad odborné veřejnosti. Na akci byla k vidění současná i připravovaná nabídka osobních, užitkových a nákladních vozidel a autobusů s pohonem na vodík či zemní plyn a další technologie související s plynovou mobilitou.

Návštěvníci se mohli rovněž zúčastnit několika odborných seminářů a dozvědět se nejen informace o dalším rozvoji plynové mobility, plánovaných investicích a novinkách, ale také o největších překážkách, které rozvoj zpomalují, a o jejich možném řešení. 

Více v připravovaném zářijovém vydání magazínu Autoservis & mobilita.

Datum zveřejnění

08.09.2022

Zdroj informací

Český plynárenský svaz

Foto: Vladimír Rybecký

Fotogalerie

Výběr jazyka

Facebook

AutoWeek

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2622 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál