Servind

Špičkové technologie Bosch vyvíjené v Českých Budějovicích

Špičkové technologie Bosch vyvíjené v Českých Budějovicích

Podnik v Českých Budějovicích se stal součástí společnosti Bosch v roce 1992 jako čistě výrobní závod. Prvních 15 vývojářů ve spolupráci s kolegy z Německa pomáhalo výrobě. Dnes v Českých Budějovicích z celkového počtu 3500 zaměstnanců pracuje 800 inženýrů a techniků na špičkových technologiích pro různá řešení mobility budoucnosti. Vývojové centrum v Českých Budějovicích je jedním z největších v rámci společnosti Bosch mimo Německo. Jsou zde i testovací a konstrukční centra, takže je možné připravit všechny části vývojového cyklu nového produktu na jednom místě.

Naskytla se nám vzácná příležitost seznámit se s tím, jak se rodí nové produkty a využívají místní zdroje. Průvodcem nám byl vicepresident Bosch Powertrain Engineering v ČR Alan Celić.

Při hledání nových chytrých řešení se vývojáři v Českých Budějovicích věnují oběma hlavním oblastem činnosti, tedy spalovacím motorům, se zaměřením na snižování jejich emisí, a novým technologiím, zahrnujícím elektrický pohon a využití vodíku. České Budějovice jsou v rámci společnosti Bosch kompetenčním centrem pro vývoj plastových materiálů, testování akustiky, konektory, simulace, analýzu dat a testovací technologie. Ke klíčovým oblastem, jimž se výzkumné a technologické centrum věnuje, tedy systémům DNOX, přívodu paliva, diagnostiky, výzkumu a výroby plastů s vlastní produkcí výrobních nástrojů, vývoje softwaru, digitalizace, práce s daty a umělé inteligence, se v poslední době přidaly práce na využívání vodíku od jeho výroby až po palivové články.

Budoucnost v kompletní nabídce vodíkových technologií

Vývoj vodíkových technologií zde začíná od skutečných základů, tedy od úpravy vody pro její další zpracování. V tomto ohledu je postavení společnosti Bosch zcela unikátní, protože zahrnuje celý cyklus získání a využití vodíku. V Českých Budějovicích se vyvíjí a testuje unikátní řešení zařízení pro přípravu vody pro elektrolýzu použitelné i pro mořskou vodu se zabudováním zařízení do kontejneru.

Bosch se v Českých Budějovicích se ve spolupráci s německými partnery podílí i na vývoji elektrolyzérů ve formě modulů s využitím technologie PEMEL (Polymer Electrolyte Membrane Electrolysis). Připravují se v kontejnerovém uspořádání ve škálovatelné velikosti od relativně malých (1,25 až 5 MW) až po velká průmyslová řešení (10 až 1000 MW).

Bosch do budoucna připravuje i inovativní řešení spojující vše do jednoho bloku – od čištění vody až po elektrolýzu. Ten bude možné umístit např. i v offshorových větrných farmách na moři, kde odpadá vedení elektrické energie i chemická úprava vody, přičemž výsledkem je vodík odváděný potrubím. V Českých Budějovicích se mj. i v rámci vývoje plastů hledají materiály umožňující bezztrátové ukládání a přepravu vodíku potrubím.

Na vrcholu vývoje vodíkových technologií jsou palivové články. Ty se vyvíjejí nejen typu PEMFC (Polymer Electrolyte Mebrane Fuel Cell) pro použití v automobilovém průmyslu, ale i SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) pro stacionární zdroje energie. Bloky palivových článků FCPH Twin Box s výkonem 216 kW pro nákladní vozidla už Bosch začal dodávat ze závodu ve Feuerbachu společnosti Iveco. Ve vývoji už jsou i menší bloky FCPH One Box s výkonem 132 nebo 190 kW pro rozvážková vozidla a škálovatelné Gen 1,1 One Box s výkony 70 nebo 150 kW pro lehká užitková vozidla. S nabídkou pro osobní auta zatím Bosch nepočítá.

Důležitá role testování pro systémy DNOX

Významnou náplní vývoje, výroby i testování v Českých Budějovicích je systematické vylepšování modulů systému pro zachytávání oxidů dusíku (NOX) z výfukových plynů Denoxtronic Exhaus-Gas Treatment s využitím systému SCR. Systém vstřikuje do proudu výfukových plynů přesně odměřené množství 32,5% roztoku močoviny ve vodě (AdBlue). Močovina se termolýzou a hydrolýzou přeměňuje na amoniak a v katalyzátoru redukuje čpavek oxid dusíku na vodu a dusík. Zde navržený řídicí software vyhodnocuje kolem 5000 parametrů. V Českých Budějovicích se pro DNOX vyvíjejí snímače a zajišťuje se zde testování, validace a výroba prototypů.

Software pro celý svět

V oblasti vývoje softwaru se zde začínalo v roce 2006. Od roku 2015 nastoupila digitalizace a využití nových technologií ve voze. Programátoři v Českých Budějovicích byli pověřeni globální odpovědností za vývoj softwaru pro vývojové práce ve společnosti Bosch. Vyvinuli nástroj LEEPA pro správu vývojových a laboratorních projektů, který zajišťuje správu laboratoří, testování vzorků či objednávání zkoušek. V současné době program LEEPA využívá 25 000 vývojářů společnosti Bosch ve 200 testovacích centrech po celém světě. Programátoři v Českých Budějovicích vyvinuli mj. i software pro řízení a sledování výroby, který pomáhá zabezpečit dlouhodobě vysokou kvalitu výrobků.

Keramografie se simulací

Keramické technologie jsou potřebné pro stávající i budoucí produkty, například pro stacionární moduly palivových článků. Keramické materiály najdeme i v lambda sondách. Lambda sonda je klíčovou komponentou pro řízení systémů čištění výfukových plynů. Měří koncentraci O2 ve spalinách, protože ta ukazuje na kvalitu spalovacího procesu. Na základě tohoto údaje se ovládá řídicí jednotka motoru. Pro její správnou a přesnou činnost se musí kontrolovat struktura mikrokeramiky uvnitř sondy. Pro zefektivnění a urychlení testování pomocí simulací byl vyvinut a počítačový model. Stejné technologie se zde využívají i při vývoji elektrolyzérů SOFC.

Výroba prototypů

Produkce prototypů zahrnuje dvě oblasti – transformaci stávajících produktů a vývoj nových produktů pro sériovou výrobu. Vyrábějí se zde prototypy jak pro vlastní vývoj a produkci, tak i pro ověřování parametrů se zadáním odjinud. Příkladem prototypů pro vlastní produkci jsou moduly pedálu brzd pro systém Brake-by-wire. Jeho hlavní vývojové centrum je právě v Českých Budějovicích.

V Českých Budějovicích se pro rychlou výrobu prototypů využívá i tlakové lití plastů, svařování pomocí laseru a samozřejmě i 3D tisk.

V Českých Budějovicích se zabývají i ověřováním technologií budoucnosti. Jde o výrobu z plastů i kovů, jejich spojování vč. svařování plastů, testování vč. využití umělé inteligence, která se učí při výrobě prototypů, a využití dat. Připravují se tak základy pro budoucí klíčové produkty. Místní specialitou jsou opět především plasty a jejich zpracování. Flexibilní laboratoře a jejich strojní vybavení pro všechny oblasti umožňují zkrácení potřebného času a snižování nákladů na výrobu prototypů. Využití konektivity a analýzy už při výrobě prototypů umožňuje brzkou detekci potenciálních problémů a předcházení následných potíží ve výrobě.

Nejen technika, ale hlavně lidé

Návštěva pracovišť výzkumného a vývojového centra byla velmi poučná nejen ukázkou budoucích technologií, které se zde vyvíjejí. Neméně působivé bylo i setkání s mnoha mladými lidmi ukazujícími zaujetí svou prací. Díky společnosti Bosch zde vyrostl silný tým vysoce kvalifikovaných pracovníků.

Význam společnosti Bosch pro České Budějovice je důležitý i s ohledem na její spolupráci s universitami při vývoji palivových článků a softwaru. Na výzkumných projektech ve vývojovém centru pracuje v současné době 50 studentů. Právě to je i jedním z důležitých faktorů, že se pro práci ve vývojovém a technologickém centru Bosch v Českých Budějovicích daří nacházet vysoce motivované mladé techniky.

Datum zveřejnění

10.10.2023

Zdroj informací

Bosch

Foto: Bosch a Vladimír Rybecký

Fotogalerie

Výběr jazyka

Facebook

AutoWeek

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2691 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál