Servind

Žebříček nejčastějších poruch podle AvD

Žebříček nejčastějších poruch podle AvD

Automobilový klub Německa AvD opět vyhodnotil statistiky poruchovosti za předchozí kalendářní rok. Podíl elektrických poruch opět poklesl. Následovaly závady v řízení, podvozku a brzdách s mírným nárůstem a poruchy motoru nebo výfukového systému. AvD vidí jako jeden z důvodů nárůstu případů u obou skupin ve vyšším průměrném stáří používaných vozidel. Několik jednoduchých úkonů při údržbě může pomoci účinně předcházet poruchám.

Nejčastějšími poruchami byly problémy v oblasti „Elektrika, nabíjecí proud, zapalování“, které vyvolaly 42,76 % všech kontaktů s centrem tísňového volání AvD. Přestože pokračoval trend minulých let a i přes pokles o 1,49 % oproti roku 2022 je tato oblast stále zdaleka nejnáchylnější k závažným závadám. S nárůstem o 0,55 % na podíl 20,26 % následuje na druhém místě opět oblast „Řízení, podvozek, brzdy“. Kategorie „Motor a výfukový systém“ doplňuje tři hlavní příčiny poruch za rok 2023, a to i přes mírný pokles o 0,12 % ve srovnání s rokem 2022 na 15,61 %.

Podíl oblasti „Elektrika, nabíjecí proud, zapalování“ klesl oproti roku 2021 o 4,14 % a v roce 2023 dosáhl historické minimum současné dekády. Na pozadí aktuálně rostoucího podílu elektrifikovaných pohonů (hybridních a plně elektrických) je tento vývoj přinejmenším pozoruhodný. Skutečnost, že zvýšený počet elektromobilů nevedl k nárůstu poruch způsobených problémy s elektrickými systémy naznačuje, že současné elektromobily jsou nyní vysoce spolehlivé.

Vývoj sestavy „Řízení, podvozek, brzdy“ je velmi rozdílný - podíl poruchovosti v posledních letech neustále roste a v roce 2023 byl 3,56 % nad hodnotu roku 2020. Také montážní skupina „Motor a výfukový systém“ se v posledních letech projevuje častěji: od roku 2020 její podíl vzrostl o 2,15 %. Vysvětlením rostoucího podílu obou sestav jako příčiny poruch vozidel je zvyšující se průměrný věk vozidel provozovaných v Německu. Svou roli však může hrát i to, že požadavky na kvalitu instalovaných dílů byly v minulosti „optimalizovány“ za účelem snížení výrobních nákladů.

Uvedené tři nejčastější skupiny příčin byly zodpovědné za 78 % všech operací poruchových služeb provedených v roce 2023.

Elektrický systém zůstává nejslabším místem osobních automobilů

I přes relativní pokles v posledních letech zůstává elektrická soustava s velmi jasným náskokem nejčastější příčinou poruchy. Není to dáno jen rozsáhlejší a složitější palubní elektrikou pro ovládání řídicích systémů, řízení motoru a asistenčních systémů, ale také stále rozsáhlejším vybavením vozů elektrickými komfortními prvky, jako jsou stahování oken, seřízení sedadel, dešťový senzor atd. Jejich nefunkčnost nemusí nutně vést k poruše vozidla, ale může způsobit situace, kdy je cesta pro cestující neúnosná, například již nelze regulovat topení nebo při dešti nelze zavřít okna.

Ve většině případů se však jsou příčinou poruch vozidel startovací baterie a vysokonapěťové akumulátory integrované do pohonu - např. pro vozidla s hybridními systémy nebo čistě elektrickým pohonem. AvD proto doporučuje uživatelům automobilů s nízkým nájezdem kilometrů, aby sledovali stav startovací baterie a nechali si je pravidelně měřit. Vysoká úroveň nabití tvoří nejdůležitější základ pro dlouhou životnost baterie. K tomu navíc napomáhá i dobrá péče o baterii, jejíž životnost výrazně překročí často uváděnou dobu čtyř až pěti let.

Podvozek, řízení, pneumatiky

Pneumatiky automobilů se pravidelně ukázaly jako důležitý faktor ovlivňující příčiny poruch pro skupinu „podvozek, řízení, brzdy“. Poškození není způsobeno pouze cizími předměty na vozovce, jako jsou šrouby nebo hřebíky, ale také jízdou s trvale příliš nízkým tlakem v pneumatikách. Objevují se také defekty na ráfcích nebo kolech v důsledku nešetrného přejíždění obrubníku. Výsledné poškození je často pouhým okem špatně viditelné, ale časem může vyústit v závažnou poruchu.

Vadné pneumatiky a kola navíc zvyšují opotřebení pouzder na podvozku a řízení. Důsledkem je předčasné stárnutí a dokonce selhání ložisek. Naprostou výjimkou z důvodů poruch jsou však rozbité ocelové a litinové díly, jako jsou řídící tyče nebo pružiny.

Větší potíže způsobují například systémy vzduchového odpružení na zadní nápravě kombi vyšší střední a luxusní třídy. Jejich měchy se v průběhu let stávají porézními a jsou stále méně schopné akumulovat tlak vzduchu v pružinovém prvku. Kompresor systému se sice zpočátku drží statečně, ale při další jízdě s plnou zátěží může systém zkolabovat. Auto se „zamkne“ a pružinový efekt se ztratí.

Motor a výfukový systém: krátké cesty jsou zdroj problémů

Skupina příčin „motor a výfukový systém“ je s podílem 15,61 % opět na třetím místě mezi nejčastějšími příčinami poruch v roce 2023 s mírným poklesem o 0,12 % oproti předchozímu roku. Důvody poruch, které vedou k poruchám vozidel, nejsou způsobeny jen někdy citlivou technikou, ale v mnoha případech mohou být důsledkem nesprávného zacházení s vozidlem. Pokud se auto porouchá kvůli problému s motorem nebo výfukovým systémem, bývá to často částečně chyba řidiče. Proto lze těmto poruchám s trochou opatrnosti snadno předejít.

Kdo dobře maže, dobře jede. Hladinu motorového oleje je proto nutné kontrolovat každou druhou až třetí zastávku při doplňování paliva a v případě potřeby ji upravit. Rovněž je vhodné neignorovat prohlídky a dodatečné práce zahrnuté v plánu údržby vozidla, jako je výměna rozvodového řemene.

Časté krátké jízdy mohou také způsobit poškození motoru, systému řízení emisí a výfukového systému. Ty jsou problematické zejména u vozů se vznětovými motory a filtry pevných částic (DPF), protože filtr nedosahuje teplotní rozsah potřebný pro regeneraci a může se ucpat. Výfukové plyny již nemohou unikat a motor se „dusí“ vlastními výfukovými plyny.

V některých případech bylo výchozím bodem problémů s motorem nesprávné doplňování paliva do vozidla. Vzhledem k tomu, že důkladné čištění palivového systému a spalovacích prostor obvykle obnáší značné množství práce, nedokázali v takových případech poruchoví asistenti AvD dostat poškozená vozidla zpět na silnici na místě, ale museli je nejprve odtáhnout ke specialistovi do dílna.

Vždy berte vážně: rozsvícené kontrolky

V případě, že se na palubní desce rozsvítí kontrolka nebo palubní počítač auta hlásí chybu, měli by to řidiči rozhodně brát vážně. AvD v takových případech doporučuje okamžitě zastavit a zkontrolovat pokyny od výrobce vozidla jakou závadu kontrolka signalizuje. Najdete zde také doporučení, jaká opatření je třeba v jednotlivých případech přijmout a zda je možné pokračovat v cestě.

Datum zveřejnění

26.2.2024

Zdroj informací

AvD

Foto: AvD

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2199 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál