Servind

Evropský parlament jednal o řidičských průkazech

Evropský parlament jednal o řidičských průkazech

Revizi směrnice navrhla Evropská komise v březnu 2023 jako součást svého balíčku pro bezpečnost silničního provozu, který má do roku 2050 eliminovat úmrtí na evropských silnicích a zlepšit celkovou bezpečnost silničního provozu.

Podle revidované směrnice, která prošla 339 hlasy pro, 240 a 37 se zdrželo hlasování, budou muset řidiči obnovovat řidičský průkaz každých 15 let bez ohledu na věk.

Tažení proti řidičům seniorům neuspělo

Hlavní vyjednavačka parlamentu Karima Delliová (Zelení/EFA, 44 let, na titulní fotografii) navrhla, aby řidiči starší 70 let museli každých pět let obnovovat svůj řidičský průkaz, a své zklamání dala jasně najevo. Delliová byla také nešťastná z rozhodnutí parlamentu nepodporovat povinné lékařské prohlídky při obnově řidičského oprávnění. „Pokud jde o bezpečnost silničního provozu, zoufale chybí politická odvaha. Hrají se politické hry. Je to všechno o záchraně životů. Doufám, že nakonec vyhrají lidské životy,“ řekla Delliová na tiskové konferenci po hlasování a dodala, že členské státy budou i nadále moci nařídit svým řidičům lékařské prohlídky.

Středopravá skupina EPP, největší skupina v parlamentu, hlasovala proti směrnici, přičemž vedoucí zákonodárkyně Elżbieta Łukacijewska později řekla: „Bylo to kvůli obavám z ustanovení, která by mohla bránit mobilitě a zatěžovat občany. Jsme zklamaní, že se levá strana Parlamentu připojila k populistické rétorice Zelených, kteří využívají jakoukoli šanci na další výzvy v omezování řízení aut.“

Nyní, když Evropský parlament a Rada zemí EU dosáhly svá stanoviska, bude návrh zákona projednán v rámci interinstitucionálních jednání, známých jako trialog. Úkol vyjednat směrnici však připadne příštímu Evropskému parlamentu po červnových volbách do EU.

Konec debaty

Povinné lékařské prohlídky a doprovodný systém řízení byly dlouho hlavními překážkami v debatách o tomto tématu. Někteří zákonodárci tvrdili, že povinné prohlídky u lékaře před získáním nebo obnovením řidičského průkazu jsou zásadní pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. To byl případ většiny levicově orientovaných zákonodárců a některých z liberální skupiny Renew.

„Víme, že nejkontroverznějším problémem jsou povinné lékařské prohlídky. Myslím, že [toto jsou] životně důležité, pokud chceme mít vysokou bezpečnost silničního provozu,“ řekl europoslanec Achille Variati ze středolevé skupiny S&D.

Jiní tvrdili, že nařizovat lékařské posudky by bylo diskriminační, protože by to bránilo starším řidičům ve volném pohybu a uvalilo by to další zátěž na již tak napjatý systém zdravotní péče. To byl názor mnoha poslanců Evropského parlamentu z EPP a nacionalistických poslanců ECR, stejně jako některých krajně pravicových poslanců za ID a liberálních Renew.

„Členské státy by si měly vybrat takové nástroje, které považují za vhodné k testování svých řidičů. Harmonizace, která zachází příliš daleko, bude pro mnoho lidí nákladná a neúčinná... Řidiči nyní nesou obrovské náklady na klimatickou politiku EU, takže bychom neměli ukládat další zátěž,“ řekl europoslanec ECR Kosma Złotowski.

Nyní se zdá, že všechny tři, Parlament, Komise i Rada, se domnívají, že potřeba lékařského posouzení by měla být ponechána na členských státech.

Jízda s doprovodem - šance pro nejrizikovější skupinu řidičů

Dalším žhavým tématem bylo řízení s doprovodem v celé EU, které by umožnilo řídit sedmnáctiletým lidem pokud budou pod dohledem zkušeného řidiče. Mnoho zákonodárců se vyslovilo pro povolení řidičů s doprovodem a uvedlo, že je potřeba, aby mladí řidiči snížili akutní nedostatek řidičů kamionů. „Na Západě nedostatek postihuje nejen jeden konkrétní sektor, ale obrovské sektory a celý distribuční řetězec v době, kdy máme důležité strategické a bezpečnostní otázky týkající se mobility. S rostoucí zaměstnaností mladých lidí musíme prolomit bariéry této profese, aniž bychom ohrozili bezpečnost silničního provozu. Proto musíme do toho přitáhnout lidi, aby byli školeni pod odborným dohledem,“ řekl zákonodárce lidovecké frakce EPP Gheorge Falcă.

Vicepresidentka Evropské komise Doubravka Šuica řekla, že Komise je také pro to, aby 17leté děti mohly řídit nákladní auta.

Výsměch bezpečnosti

Mnoho levicových zákonodárců však bylo proti tomu, aby bylo sedmnáctiletým osobám vůbec uděleno právo řídit vozidlo, s odkazem na obavy z bezpečnosti zejména pokud jde o provozování velkých a těžkých vozidel. „Minimální věk 18 let ukazuje, že mladí řidiči nákladních vozidel mají větší pravděpodobnost, že způsobí dopravní nehody a smrtelné úrazy na silnicích. Je naší povinností přijmout legislativu způsobem, který sníží počet vážných zranění a úmrtí, zranění a úmrtí, ke kterým dochází každý den na našich silnicích,“ řekla vedoucí levicová zákonodárkyně Elena Kountoura.

Parlament také hlasoval pro podporu umožnit 16letým řídit auta s omezenou rychlostí, což organizace pro bezpečnost dopravy Evropská rada pro bezpečnost dopravy ETSC přímo odmítla. „To, že tisíce dalších teenagerů řídí nákladní automobily a auta, je urážkou všeho, co víme o rizicích bezpečnosti silničního provozu. Pokud potřebujeme více řidičů kamionů, pak je odpovědí výrazně zlepšit pracovní podmínky v tomto sektoru, nikoli přihlásit k tomuto úkolu školní děti,“ uvedl po hlasování výkonný ředitel ETSC Antonio Avenoso.

Mezi méně kontroverzní opatření, na nichž se Parlament dohodl, patřily digitální řidičské průkazy pro celou EU, zavedení zkušební doby pro nové řidiče a snížení zákonného limitu alkoholu na 0,2 promile pro nové řidiče.

Pokud jde o licence na traktory, Delliová oznámila, že v rámci EU nebude žádná harmonizace řidičských oprávnění pro traktory.

Datum zveřejnění

4.3.2024

Zdroj informací

EP

Foto: EP

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.1945 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál