Servind

PostNL a Spring přidávají do evropské sítě HVO100

PostNL a Spring přidávají do evropské sítě HVO100

Společnost PostNL a její mezinárodní dceřiná společnost Spring dodávají do evropské sítě s naftou pro silniční dopravu čtyři miliony litrů HVO100. Představuje to významný krok směrem k čistším a udržitelnějším postupům doručování, který zajistí snížení emisí uhlíku o 12 kt ročně, což podle nizozemských statistik odpovídá 5000 automobilům s motorem na benzin jezdících po dobu 12 měsíců.

Tato iniciativa pomáhá společnostem PostNL a Spring významně přispět ke snížení emisí uhlíku v dopravě.

Společnost PostNL a její mezinárodní dceřiná společnost již v Nizozemsku upřednostňují chůzi, jízdu na kole a používání elektrických vozidel pro doručování dopisů a balíků. Kromě toho používají také obnovitelná paliva HVO100 pro velkoobjemovou dopravu tam, kde vozidla ještě nejsou elektrifikována. HVO100 totiž výrazně snižuje emise škodlivých látek, jako jsou oxid uhličitý (CO2), oxidy dusíku (NOX) a pevné částice, a vypouští až o 90 % méně CO2 než běžná nafta.

Významný posun vpřed

V mezinárodní dálkové silniční dopravě je udržitelnost ještě náročnější. Dojezd a infrastruktura pro elektrické nákladní automobily je stále nedostatečně rozvinutá a dostupnost HVO100 mimo Nizozemsko je velmi omezená. Existuje však řešení: HVO100 lze integrovat do stávající evropské sítě vozidel na naftu. Společnosti PostNL a Spring ve spolupráci s partnery proto našly způsob, jak využít HVO100 pro mezinárodní silniční dopravu v rámci Evropy. To znamená jedinečný a zásadní pokrok v odvětví logistiky.

HVO100 v evropské síti

Tijs Reumerman, výkonný ředitel pro přeshraniční řešení společnosti PostNL, říká: „Hledali jsme inovativní řešení pro využití HVO100 a našli jsme ho tím, že jsme stanovili nový standard. Doufáme, že tato iniciativa bude inspirací pro ostatní. Do budoucna budeme nakupovat tolik biopaliv, kolik bychom potřebovali k pokrytí veškeré naší mezinárodní silniční dopravy v Evropě, které se ode dneška přidá k evropské síti dieselů. Toto řešení snižuje emise stejně, jako kdyby naše nákladní vozidla mohla jezdit přímo na HVO100. Je to proto významný krok, na který jsem nesmírně hrdý. V úzké spolupráci s našimi zákazníky, partnery na poslední míli a celým logistickým sektorem chceme přispět k tomu, aby byla celá evropská silniční doprava udržitelnější - a tato iniciativa nám umožňuje jít správným příkladem. Všichni naši zákazníci mají z tohoto snížení emisí uhlíku přímý prospěch, a to bez jakýchkoli dodatečných nákladů.”

Dosažení čisté nuly o deset let dříve

Jako společnost s rozsáhlou sítí po celé Evropě si je PostNL vědoma své odpovědnosti přispívat k udržitelnému rozvoji společnosti. PostNL každý den pracuje na zlepšování dopadu svého doručovacího řetězce, mimo jiné přechodem na bezemisní logistiku a spoluprací s trhy na řešeních oběhového hospodářství.

Společnost PostNL zdokonalila svou klimatickou strategii a předložila ambicióznější cíle v oblasti emisí uhlíku iniciativě Science Based Targets (SBTi). Cílem je dosáhnout prakticky nulový dopad na klima a životní prostředí do roku 2040, tedy o 10 let dřív, než stanovily klimatické dohody. Rozšířením využívání udržitelných paliv tak učinila další významný krok k realizaci tohoto cíle.

O společnosti Spring

Spring se jako poskytovatel logistických služeb specializuje na přeshraniční dopravu a doručování pro e-commerce. Má 18 provozních center na třech kontinentech a spolupracuje s 230 mezinárodními logistickými partnery, což umožňuje obchodníkům z oblasti e-commerce přístup do 190 destinací po celém světě. Spring je zastáncem používání HVO100 v evropské silniční síti.

Datum zveřejnění

24.4.2024

Zdroj informací

PostNL

Foto: PostNL

Fotogalerie

Výběr jazyka

VALEO 2024

Facebook

AutoWeek

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2732 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál