Servind

SMART PARKING - parkovací systém SPINWIRE

SMART PARKING - parkovací systém SPINWIRE

Oddělení Strategické projekty a technický rozvoj energetické společnosti E.ON se dlouhodobě zaměřuje také na projekty a řešení pro města a obce. Příkladem může být třeba integrované řešení SPINWIRE, které je někde na půli cesty mezi veřejným osvětlením a e-mobilitou.

SPINWIRE je magnetický detekční systém, který se dá využít zejména pro detekci vozidel, nebo jakýchkoliv kovových zařízení. V našem případě nalezne využití zejména jako systém pro monitoring dopravy v klidu, nebo také jinak řešeno jako parkovací systém. Jen pro zajímavost, v nedávné době našlo řešení SPINWIRE užití také jako součást detekce mycího cyklu v automyčkách.

Z čeho se systém skládá a jak funguje? Systém se skládá ze dvou hlavních a celé řady vedlejších komponentů. Mezi hlavní komponenty patří kabelový pasivní magnetický detektor SPINWIRE (viz. obrázek Detektor) a řídící jednotka (viz. obrázek Jednotka), kterou si lze představit  jako skříň s řídícím počítačem a nezbytnými elektronickými obvody. Za zmínku jistě stojí fakt, že systém by nikdy nemohl fungovat bez obslužného software, který je schopen vyhodnotit změny magnetického pole a rozhodnout, co se v parkovacím místě děje. Jednou z volitelných součástí je světelná signalizace (viz. obrázek Signalizace), která může zobrazovat stav v parkovacím místě (např. blikat po překročení uhrazené doby stání), nebo může v budoucnu soužit k dálkové rezervaci parkovacího stání.

Nejlépe si výhody systému SPINWIRE můžeme ukázat na příkladu podélného stání v obci, které je dnes vybaveno parkovacím automatem, který vydává lístky.

Současné řešení je schopno, pokud je automat připojen k internetu, podat informaci, kolik bylo vydáno lístků a kolik je pravděpodobná obsazenost okolí ve vazbě na vydané lístky a zaplacený čas. Nicméně reálný stav ověřit nelze bez toho, aby bylo místo buď dálkově monitorováno kamerou, nebo bylo kontrolováno pochůzkovou činností městských strážníků. Obecně se dá říci, že současný stav:

  • Nezaručuje, že je uhrazeno parkovné
  • Není schopné zjistit, kolik parkovacích stání je k dispozici
  • Zatěžuje městské strážníky zbytečnou pochůzkovou činností

Oproti tomu, systém SPINWIRE umožňuje:

  • Zajistit výběr většiny parkovného
  • Přesně říká, jaký je aktuální stav obsazenosti a jaký bude v blízké budoucnosti
  • Městské strážníky informuje na dálku o „prohřešcích“ parkujících a ti pak jdou najisto

Vzhledem k zaměření systému převážně do měst a obcí je toto řešení nabízeno společností E.ON v rámci projektu Smart city.

Datum zveřejnění

5.5.2017

Zdroj informací

E.ON Česká republika

Fotogalerie

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.1931 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál