Servind

Poslanec Jiří Bláha podpořil deregulaci STK a vyzval zúčastněné strany k jednání jak oblast technických kontrol vozidel nejlépe reformovat

Poslanec Jiří Bláha podpořil deregulaci STK a vyzval zúčastněné strany k jednání jak oblast technických kontrol vozidel nejlépe reformovat

Poslanec Jiří Bláha, podpořil nedávný dopis Mgr.Jakuba Kopřivy z MDČR směrovaného poslancům, jenž podporuje deregulaci a zrušení předepsané formy a rozměrů pracoviště ze zákona 56/2001 Sb., přičemž vyzval všechny zúčastněné strany z branže k jednání nad nejlepším možným modelem jak systém technických prohlídek reformovat, aby tento vykazoval lepší výsledky kontrol a přitom méně zatěžoval jak konečné spotřebitele, dopravu, tak i autoservisy, na co ASEM dlouhodobě poukazuje.

Jako první krok k nápravě zvolil konferenci o STK, která se 18.9.2019 konala na půdě Poslanecké sněmovny ve velkém jednacím sále, za účasti zástupců majitelů STK na straně jedné, autoservisů na straně druhé a dalších dotčených organizací, kteří mají k oběma skupinám neutrální postoj, ale sami by kroky ke zlepšení uvítali.

Zájem o téma a účast byla vysoká a výměny názorů byly občas i emotivní, čemu se není možné divit, nicméně konference přinesla i spousty objektivních názorů, které by měly být podkladem pro další schůzky, na kterých by se všechny problematické body měly projednat a nakonec i výsledek jednání být představen Ministerstvu dopravy jako základ pro další úpravy předpisů s kontrolami spojených. Je totiž již dnes jasné, že u samotného zrušení regulace a předepsané formy pracoviště zůstat nemůže a samotné Ministerstvo dopravy uvítá podporu při řešení této problematiky představením návrhů od lidí mající maximální zkušenosti z dnešní praxe.

​Jak zmínil poslanec Jiří Bláha po jednání ASEMu "S kvalitou kontrol, při porovnání se statistikami s jinými zeměmi, kterým se chceme přiblížit, není možné být spokojeni. Je však potřeba zvážit všechny aspekty, aby změny vedly správným směrem a neměly spíše opačný efekt, které při rozvolnění mohou nahrát i společnostem a novým hráčům v této oblasti, pro které by bylo ekonomičtější kontrolu obcházet. Musíme mít funkční nástroj, abychom tyto hříšníky pak mohli efektivně dopadnout a potrestat. V neposlední řadě je však třeba myslet i na spokojenost zákaznků, kteří by systémem neměli být zbytečně zatěžováni, stejně tak i na přetíženou dopravu, která současným systémem zbytečně trpí a navíc zbytečně zatěžuje autoservisy, kteří mají s údržbou vozidel již tak dost práce a potýkají se tak s dalšími problémy, které denně musí řešit. Při současném stavu na trhu práce je tento stav jednoduše neudržitelný".

Za ASEM se s jeho názorem stotožňujeme a budeme se těšit na další jednání, na které by se nemělo dlouho čekat. Nadále budeme situaci sledovat a snažit se hájit zájem našich členů.

Datum zveřejnění

24.9.2019

Zdroj informací

ASEM

Fotogalerie

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2654 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál