Servind

Výsledky průzkumu pojistného trhu 2020

Výsledky průzkumu pojistného trhu 2020

Česká asociace pojišťoven ve spolupráci s výzkumnou agenturou SC&C oslovila zástupce české populace ve věku 18 - 79 let aby zjistila vnímání pojišťovnictví jako oboru, jako služby či jako zaměstnavatele. Průzkum probíhal koncem jara a zúčastnili se ho lidé různých věkových skupin, rozličného vzdělání, pohlaví, kraje či ekonomické aktivity s alespoň jedním produktem pojišťovny. Vzhledem k tomu, že průzkum probíhal v období, kdy vrcholila celosvětová pandemická krize, jeho výsledky mohou odrážet některé zajímavé změny ve vnímání různých odvětví, včetně pojišťovnictví.

Faktory ovlivňující spokojenost klientů s pojišťovnou jsou především služby a přístup pojišťovny v případě likvidace pojistné události, vstřícnost při řešení problémů, cena pojistného, srozumitelnost pojistných podmínek či jednoduchý proces uzavření smlouvy (např. elektronicky).

Pojišťovnictví jako služba

Spokojenost klientů s hlavní pojišťovnou vyjádřilo 69 % respondentů. Klienti na své pojišťovně v roce 2020 nejvíce oceňují možnost elektronické komunikace, možnost hlášení pojistné události on-line, klientský webový nebo mobilní portál, jednoduše dostupné podmínky a ceníky, 24/7 call centrum zdarma, respektování systému bonus/malus, čistě rizikové životní pojištění, ukončení smlouvy bez sankcí a stejné podmínky jako noví klienti.

Jak pojišťovny řeší pojistné události

42 % klientů pojišťoven má zkušenost s likvidací pojistné události. Ve většině případů mají klienti při řešení pojistné události kladnou zkušenost, kdy jim v pojišťovně škodu vyřídili bez jakýchkoliv problémů a prodlev (70 %). Častokrát se řešení pojistné události zpomalí např. kvůli nedostatečné dokumentaci škodní události klientem (28 %), kterou si pojišťovna musí dodatečně vyžádat, či kvůli tomu, že typ konkrétní škodní události není zahrnut v podmínkách smlouvy (38 %). Pouze 2 % klientů se uchýlila k soudnímu řízení s pojišťovnou.

Jak je to s povinným ručením

- 77 % klientů pojišťoven platí ve své domácnosti povinné ručení

- 91 % majitelů aut platí povinné ručení včas (jen 0,2 % respondentů přiznává, že neplatí zákonné povinné ručení vůbec)

- 8 % vlastníků aut někdy ve svém životě obdrželo výzvu k platbě za nepojištěné vozidlo do garančního fondu České kanceláře pojistitelů

Nejčastější důvody neplacení povinného ručení

- Nedoručená složenka

- Opožděná platba

- Půjčené auto, které nebylo pojištěné

- 74 % respondentů by jízdu bez povinného ručení kvalifikovalo jako trestný čin

- 90 % lidí souhlasí, že neplatiči mají přispívat do garančního fondu České kanceláře pojistitelů

Podoba pojištění - co je pro klienty důležité

80 % klientů uznává systém hodnocení bonus/malus v oblasti pojištění aut (povinného ručení) jako spravedlivý a 61 % klientů si přeje mít možnost ukončit svou pojistnou smlouvu kdykoliv

Co je pro klienta důvodem ke změně pojišťovny?

V průzkumu se také zjišťovalo, v jaké situaci se klienti nejčastěji začnou zabývat svými pojistkami, protože 30 % klientů uvažuje o změně pojišťovny. Je to v případě, kdy má klient pocit, že platí vysoké pojistné (53 %) nebo nedostal vyplaceno pojistné plnění podle svých představ (48 %), ke změně ho přemluví známí či rodina (24 %), obdrží akviziční telefonát z konkurenční pojišťovny (20 %) resp. od zprostředkovatele (15 %) nebo si přečte přesvědčivé články v médiích (9 %).

Kontakt s pojišťovnou

55 % klientů preferuje osobní kontakt s poradcem, 20 % klientů upřednostňuje mobilní či webovou aplikaci. Použití on-line nástrojů stouplo o 6 %. S rozvojem digitalizace v posledních letech ještě více zahýbala současná pandemická situace, kdy se mnoho firem i jednotlivců muselo rychleji než dříve adaptovat na digitální technologie a on-line řešení. Na tuto situaci zareagovaly i pojišťovny. Svým klientům ve větší míře dopřály možnost jednat s nimi digitální či on-line cestou. Přesto se v průzkumu nejčastějším a nejoblíbenějším způsobem kontaktu s pojišťovnou stala osobní schůzka s poradcem.

Pandemie a pojišťovny

Během letošní pandemie onemocnění COVID-19 řešila 2 % klientů pojistnou událost u své pojišťovny. Podle průzkumů vyplývá, že většina ji dostala v požadovaném rozsahu. 4 % respondentů se ocitla v potížích s včasným placením pojistného, 55 % jich dokonce dostalo a využilo možnost odkladu plateb

Životní pojištění

54 % klientů má uzavřeno životní pojištění, z toho 80 % na dlouhodobé následky úrazu či nemoci, 78 % na smrt, 66 % na úraz či nemoc a 25 % na výpadek příjmů.

Jeden z nejzásadnějších pojistných produktů - životní pojištění - je typický pro klienty ve věku 30 až 59 let. V této věkové kategorii má životní pojištění sjednáno 64 % klientů, a pokud mají navíc hypotéku, podíl stoupá na 74 %. Většina z pojištěných (79 %) považuje tento produkt jako zajištění pro své blízké v případě smrti či dlouhodobých následků nemoci a úrazu. Někteří tento produkt považují mimo krytí rizik za investici (např. investiční životní pojištění toto nabízí). Tuto formu rezervy či investice očekává od svého produktu třetina klientů.

Stáří nemusí být strašák

Pojišťovny chtějí být v blízké budoucnosti součástí systému zajištění dlouhodobé péče ve stáří. Výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek k tomuto tématu jíž dříve řekl: „Chceme ukázat, že soukromá participace na financování zdravotní péče je možná a potřebná, že není asociální, ale že ve skutečnosti otevírá daleko širšímu počtu osob naději na důstojnou, dostupnou a kvalitní péči bez zásadních dopadů na jejich rodiny, bez úplatků a beze strachu o budoucnost.“

Z průzkumu vyplývá, že 58 % dotázaných by mělo zájem o pojištění dlouhodobé péče, 22 % klientů z věkové skupiny 18-49 let by chtělo tento typ pojištění pro své rodiče, 66 % respondentů by preferovalo pravidelnou měsíční částku a 34 % zákazníků by preferovalo jednorázovou výplatu. 56 % lidí považuje za zásadní, aby jim toto pojištění umožnilo zajistit místo v zařízeních sociálních služeb. Lidé jsou ochotni platit za tento typ pojištění přibližně 600 Kč měsíčně.

Datum zveřejnění

20.08.2020

Zdroj informací

Česká asociace pojišťoven

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.3393 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál