Oborové svazy vyzývají k podpoře plynové mobility

Oborové svazy vyzývají k podpoře plynové mobility

Český plynárenský svaz (ČPS) vyzval komerční a veřejný sektor k intenzivnějšímu využívání plynových vozidel. Firmám, městům a obcím, které se k rozvoji plynové mobility zavážou, nabízí své služby spojené například se školením řidičů nebo s prosazováním legislativních změn.

Zemní plyn nejdostupnější alternativou pro snižování emisí

Výzvu podpořil také Svaz měst a obcí ČR, Svaz dovozců automobilů nebo sdružení autodopravců Česmad Bohemia. Zemní plyn je podle nich dnes nejdostupnějším a často i jediným řešením, jak snížit emise škodlivin v dopravě a splnit klimatické cíle Evropské unie. Výzva je směrována na provozovatele flotil osobních a nákladních automobilů. Mezi ty patří výrobní podniky, logistické firmy nebo města a obce jako vlastníci dopravních podniků.

 „Apelujeme na firmy, města a obce, aby se aktivně podílely na rozvoji plynové mobility v České republice. Zemní plyn je ideálním řešením pro dopravu jak z pohledu ekonomiky provozních nákladů, tak ekologických přínosů. Česká republika je na masivní rozvoj plynové mobility připravena také po technologické stránce. Zájemcům, kteří se k rozvoji plynové mobility přihlásí, nabízíme odborné poradenství i školení řidičů plynových vozidel. Budeme rovněž aktivně prosazovat související podpůrná legislativní opatření, jako je zachování snížené sazby spotřební daně, osvobození vozidel na plyn od mýta a investiční podpory na pořízení vozidel ze strany státu,“ uvedl předseda Rady ČPS Martin Slabý.

„Máme velký zájem podobné závazky uzavírat také s výrobci automobilů a s jejich dodavateli. Obor automotive je tahounem české ekonomiky a my jsme proto přesvědčeni, že by takový krok byl výrazným signálem pro celý český průmysl i širokou veřejnost,“ informovala výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu Lenka Kovačovská.

Potřeba státní podpory

Investiční plány pro rozvoj plynové mobility mohou podle ČPS firmy opřít o garance státní podpory deklarované v Národním akčním plánu Čistá mobilita. Ten o finanční podpoře hovoří jako o klíčové z hlediska naplňování stanovených strategických cílů. Konkrétně uvádí podporu nákupu osobních i nákladních vozidel pro podnikatele nebo podporu výstavby infrastruktury. Za žádoucí označuje i formy nepřímé podpory, jako jsou úlevy ze silniční daně pro LNG vozidla nad 12 tun nebo stanovení nulové sazby složky mýtného za znečištění.

Městům a obcím ČPS doporučuje využívat dotace ministerstva pro místní rozvoj z výzev pro projekty v rámci stávající podpory IROP, kde jsou aktuálně ještě dvě výzvy otevřené. Další podpůrné projekty související s výzvou IROP 2 plánuje ministerstvo vyhlásit od příštího roku.

Emise vozidel na CNG a LNG jsou oproti klasickým palivům nižší o desítky procent a jsou srovnatelné s elektromobily. V případě obohacení o biometan je ekologický přínos dokonce ještě výraznější. Provozní náklady jsou přitom zhruba poloviční. Zatímco u osobních aut na CNG jsou srovnatelné i náklady pořizovací, v případě nákladních vozidel na LNG jsou vyšší přibližně o 30 % a dopravci proto volají po státních subvencích na jejich pořízení po vzoru mnoha evropských zemí. V případě nákladní dopravy je LNG jedinou alternativou k naftě, která poskytuje zásadní kombinaci dostatečného výkonu, dojezdu a nízkých emisí.

Nutná pomoc dopravcům

Iniciativu ČPS podpořilo sdružení autodopravců Česmad Bohemia, které zároveň upozornilo na nezbytnou roli státu v rámci rozvoje plynové mobility. „Má-li český dopravce obstát v soutěži se zahraničními konkurenty, kde podpora pro plynová vozidla existuje, je nutné, aby i ČR plnila své záměry s čistou mobilitou a poskytla dopravcům podporu na pořízení vozidel a úlevu z některých provozních poplatků. Transparentně a na několik let dopředu. Bez této pomoci nebudou zužitkovány investice do infrastruktury plnicích stanic. S nárůstem počtů provozovaných vozidel lze časem očekávat i klesající nároky na tuto dodatečnou podporu,“ vysvětlil generální tajemník Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř.

Pozitivní dopad výzvy na rozvoj plynové mobility zejména v segmentu užitkových automobilů a autobusů na CNG vidí také Svaz dovozců automobilů (SDA). „Jsme přesvědčeni, že tato iniciativa podpoří vhodné využití stávajících dostupných technologií pro přechod na čistou mobilitu například v rámci městských podniků,“ řekl tajemník SDA Josef Pokorný.

ČPS v kontextu nutnosti státní podpory připomněl Dobrovolnou dohodu mezi plynárenskými společnostmi a státem z roku 2006. V té se plynaři zavázali vybudovat do roku 2020 alespoň 100 plnicích stanic CNG.

„Náš úkol pro rozvoj plynové mobility jsme splnili na více než 200 % a zdaleka nezůstalo jen u rozvoje sítě CNG. Nyní je tedy na místě, aby i stát zrealizoval podpůrné kroky, ke kterým se v rámci různých dokumentů zavázal,“ uzavřela Lenka Kovačovská.

Datum zveřejnění

02.09.2020

Zdroj informací

Český plynárenský svaz

Výběr jazyka

Automechanika Frankfurt 2022

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.303 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál