Servind

Nexen Tire vydává první zprávu o udržitelnosti

Nexen Tire vydává první zprávu o udržitelnosti

Nexen chce zprávou o udržitelnosti 2019/20 poskytnout všem svým akcionářům konzistentní a transparentní informace zdůrazňující jeho dlouhodobý závazek k udržitelným postupům. Zpráva o udržitelnosti je založena na standardech Global Reporting Initiative (GRI) i Cílech udržitelného rozvoje OSN (UN SDGs).

Zpráva o udržitelnosti 2019/20 obsahuje finanční výsledky společnosti podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS), jakož i firemní etiku, pracovní a lidská práva, EHS (životní prostředí, zdraví a bezpečnost) a odpovědnost dodavatelů na základě standardů společenské odpovědnosti firem neboli tzv. CSR.

Právě v oblasti CSR Nexen rozšířil svou politiku společenské odpovědnosti o pravidla nákupu přírodního kaučuku z regionů zahrnujících jihovýchodní Asii a Afriku připojením ke Globální platformě pro udržitelný přírodní kaučuk (GPSNR). Firma je rovněž součástí projektu Carbon Disclosure Project (CDP), jehož cílem je řídit a snižovat dopad uhlíku na životní prostředí. Například v roce 2019 dokázal Nexen rapidně snížit množství odpadu generovaného dvěma ze svých hlavních závodů v Koreji a recyklovat zdroje o 97,2 %.

Nexen se snaží být společensky odpovědný i v České republice. Žatecký závod letos spustil Nadační fond na ochranu životního prostředí na Žatecku a jeho okolí. V loňském roce podepsali zástupci společnosti s vybranými středními školami technického charakteru dohodu o vzájemné spolupráci. Na jejím základě si může každá ze škol v rámci Nexen Programu za přidělenou částku vybavit pracovní dílny a nakoupit komponenty do výuky, například měřicí přístroje nejrůznějšího charakteru.

Zpráva o udržitelnosti 2019/20 je k dispozici ke stažení na webových stránkách Nexen Tire na adrese http://www.nexentire.com/international/company/csr_report/.

Datum zveřejnění

14.09.2020

Zdroj informací

Nexen Tire

Fotogalerie

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.4001 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál