Servind

Škoda Auto a ČPS podpoří LNG v nákladní dopravě

Škoda Auto a ČPS podpoří LNG v nákladní dopravě

Škoda Auto uzavřela memorandum o spolupráci s Českým plynárenským svazem (ČPS) k širšímu využívání vozidel na zkapalněný zemní plyn (LNG) v nákladní silniční dopravě. Největší tuzemská automobilka bude aktivně motivovat a do využívání LNG zapojovat své subdodavatele. ČPS naproti tomu podpoří výstavbu nových LNG plnicích stanic a zajistí školení řidičů v oblasti bezpečnosti plnění LNG. Oba subjekty se spojí při představování LNG jako bezpečné, ekologické a ekonomické alternativy k naftě a benzínu. Společně budou také usilovat o zavedení státní podpory, zejména v oblasti pořízení a provozu nákladních vozidel na LNG.

„Jsme přesvědčeni, že LNG bude hrát klíčovou roli při dosažení environmentálních cílů České republiky do roku 2025 respektive 2030 v oblasti snižování emisí. Velmi si vážíme přístupu společnosti Škoda Auto, která se rozhodla s námi přispět k rozvoji trhu s LNG v nákladní silniční dopravě. Jde tak příkladem ostatním podnikům, které využívají služeb nákladní dopravy. Společně chceme ukázat, jak mohou firmy při výběrových řízeních na své dopravce či obecně při uzavírání smluvní spolupráce s dopravci zohlednit ekologický aspekt v podobě využívání LNG,“ uvedl předseda Rady ČPS Martin Slabý při podpisu memoranda o spolupráci.

Dopravci dnes nejsou nijak motivováni k nákupu nákladních vozidel na LNG. Cena jejich pořízení je až o třetinu vyšší oproti vozidlům na klasická paliva a chybí plnicí infrastruktura. Přes veškerou snahu může být aktivita komerčního sektoru v počáteční fázi životaschopná jen s podporou státu. Proto se ČPS se Škoda Auto shodují na tom, že role státu a vytvoření stabilního a transparentního rámce pro podporu a rozvoj LNG v silniční nákladní dopravě v ČR je podmínkou úspěchu celé aktivity.

„Jde nám o vytvoření nabídky nízkoemisní alternativy dopravních služeb, které běžně poptáváme. V rámci naší logistiky na ně postupně přejdeme a ve výběrových řízeních budeme upřednostňovat v souladu se zásadami ochrany hospodářské soutěže dopravce, kteří zavedou a budou využívat LNG. V tomto roce je motivujeme například tím, že mohou získat déletrvající smlouvy nebo rychlejší odbavení v závodě. Přechod na LNG by se tak pro české dopravce měl stát konkurenční výhodou,“ vysvětlil vedoucí logistiky značky Škoda Auto David Strnad.

ČPS bude v maximální míře bude podporovat své členy ve výstavbě LNG stanic v blízkosti výrobních závodů Škoda Auto a na dopravních tazích, které společnost využívá pro svou logistiku. Člen ČPS a největší tuzemský distributor zemního plynu společnost GasNet plánuje do roku 2022 zprovoznit v České republice osm veřejných a dvě mobilní LNG stanice.

Datum zveřejnění

12.11.2020

Zdroj informací

Český plynárenský svaz

Fotogalerie

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.3977 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál