Servind

Strategie směrem k udržitelnému podnikání

Strategie směrem k udržitelnému podnikání

Diverzifikace obchodních aktivit skupiny Orlen, jejíž součástí je Unipetrol, bude probíhat na pozadí snah maximalizovat zisk ze stávajících hlavních činností skupiny, které budou využívat nové technologie v souladu s nově vznikajícími ekologickými a spotřebitelskými trendy. Plnění strategie Orlen2030 dále rozšíří škálu jednotlivých zdrojů tržeb dle dlouhodobého cíle dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

„Otevíráme novou kapitolu v historii skupiny Orlen. Jednotlivé směry v rámci nadcházejících změn jsou stanoveny ve strategii Orlen2030, která reaguje na globální trendy. Budujeme novou skupinu, která se bude zaměřovat také na nová odvětví a která dokáže úspěšně konkurovat v době hlavních transformačních změn. Jsme si plně vědomi skutečnosti, že naše aktuálně nejsilnější oblasti budou vyžadovat intenzivní změny. Na tyto změny jsme ale připraveni. Na splnění našich strategických cílů vynaložíme zhruba 140 miliard zlotých a naopak očekáváme, že by nám v příštích deseti letech měly přinést provozní zisk ve výši 195 miliard zlotých. Orlen2030 bude efektivní a integrovaná společnost využívající čisté technologie a bezemisní zdroje energie,“ uvedl předseda představenstva PKN Orlen Daniel Obajtek.

Investiční náklady

Transformace skupiny bude založena na obnovitelných zdrojích energie a výrobě energie v plynových elektrárnách, účinné nízkoemisní rafinérské a petrochemické výrobě, šetrném přístupu k těžbě nerostných surovin produkci uhlovodíků a ucelené maloobchodní nabídce. Skupina bude své portfolio aktivně řídit s rozpočtem pro investiční náklady ve výši 140 miliard zlotých do roku 2030. Zhruba 85 miliard zlotých půjde na nové, potenciální oblasti růstu, které souvisejí především s obnovitelnou energií a pokročilými petrochemickými produkty a 55 miliard zlotých bude investováno do posílení a zefektivnění stávajících aktiv skupiny.

Uhlíková neutralita jako nedílná součást strategie Orlen2030

Strategie Orlen2030 obsahuje dlouhodobý závazek dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality. Do roku 2030 by se měl objem emisí ze stávajících rafinérských a petrochemických provozů snížit o 20 % a v oblasti výroby energie o 33 %. Díky strategii Orlen2030 by mělo dojít k 2,5násobnému nárůstu EBITDA.

Výroba energie jako klíčová oblast růstu

Klíčovou oblastí růstu se pro skupinu během příštích deseti let stane výroba energie. Jádrem budou obnovitelné zdroje energie podporované plynovými zdroji. Do roku 2030 hodlá skupina dosáhnout 2,5 GW instalované kapacity obnovitelných zdrojů, včetně 1,7 GW vyrobených z větrných elektráren na moři a 0,8 GW z pevninských zdrojů (větrná energie a fotovoltaika). Zároveň by se měl zvýšit instalovaný výkon moderních plynových elektráren z dnešních 1,1 GW na 2,0 GW. Do roku 2030 se předpokládá, že 20 % plynu interně využívaného v rámci skupiny bude pocházet z vlastních zdrojů. Výrobní kapacity budou podpořeny moderní a rozsáhlou přenosovou soustavou, která umožní přístup k široké základně maloobchodních zákazníků a bude generovat stabilní zisk. Skupina rovněž plánuje pilotní výstavbu zařízení na ukládání energie za účelem optimalizace nákladů na distribuci elektrické energie.         

Investice do petrochemie

Do roku 2030 bude petrochemický segment tvořit zhruba polovinu zisku skupiny v oblasti zpracování ropy. Rozšíření stávajícího portfolia a vstup do nových obchodních oblastí posílí postavení skupiny jako předního výrobce petrochemických produktů v Evropě. Podíl specializovaných produktů s vysokou marží (např. fenolů a aromatických derivátů) v portfoliu by měl vzrůst z 16 na zhruba 25 %.

Novými oblastmi petrochemického segmentu se stanou recyklování a biomateriály. Skupina hodlá do roku 2030 rozšířit recyklační kapacity (zejména plastů) až na 0,4 milionu tun a zavádět pokročilé technologie recyklování.

Udržet pozici v regionu s významnými investicemi do biopaliv

Do roku 2030 zůstanou rafinérie a rafinérské činnosti důležitým segmentem obchodních aktivit skupiny. Jejich transformace bude postavena na zlepšování energetické účinnosti, zvyšování konverzního poměru ropy a integraci s hlavním domácím konkurentem Grupa Lotos.

Dalším významným krokem bude rozšíření produkce biopaliv a vodíku jako paliva. Během příštích deseti let se ze skupiny stane vedoucí producent biopaliv (včetně 2G biopaliv) v regionu s roční kapacitou ve výši dvou milionů tun. Součástí strategie Orlen2030 jsou i pokračující práce na projektu vodíkového centra ve Włocławku a Płocku a kroky směřující k zahájení výroby zeleného vodíku.

Posílení maloobchodní sítě a rozšíření nepalivového segmentu

Strategickou vizí Orlen2030 je významně rozvíjet maloobchodní segment prostřednictvím rozšiřování sítě a výrazného posilování maloobchodní nabídky. Do roku 2030 bude ve střední Evropě v provozu nejméně 3500 čerpacích stanic se značkou Orlen. Maloobchodní síť pronikne dále na zahraniční trhy a jejich podíl vzroste ze současných 37 na 45 %. Skupina bude chtít posílit dostupnost alternativních paliv - nabídne minimálně 1000 rychlodobíjecích stanic pro elektromobily a zvýší prodej vodíku a LNG/CNG.

Ucelená nabídka nepalivových produktů a služeb přivede nové skupiny zákazníků. Ve spolupráci s polským řetězcem novinových stánků Ruch bude rozšířen formát prodejen a občerstvení i mimo čerpací stanice a bude vytvořena vlastní síť sběrných míst k vyzvednutí zásilek a služeb v segmentu e-commerce. Iniciativy uvedené ve strategii Orlen2030 povedou k 50 % zvýšení hrubé marže z nepalivových produktů oproti roku 2019.

Nový model řízení na úrovni celé skupiny a investice do R&D

Snaha o dosažení cílů strategie Orlen2030 si také vyžádá organizační změny. Během příštích deseti let vynaloží skupina 3 % z celkových investičních nákladů na výzkum, vývoj a inovace, které jsou klíčovou součástí celé transformace. Dalším zásadním prvkem bude digitální transformace, jež napomůže zvýšit efektivitu výroby a distribuce, snížit ekologickou stopu a posilovat vztahy se zákazníky. Skupina zavede nový model řízení, který bude odpovídat rozsahu jednotlivých aktivit a zohledňovat probíhající akviziční procesy.

Další růst na stabilních finančních základech

Strategie Orlen2030 je rovněž navržena tak, aby skupině zajistila stabilní finanční základy. Hodnota skupiny vzroste díky ziskovým investičním projektům, udržitelným zdrojům financování a stabilní účetní rozvaze. Projekty skupiny přímo spojené s cílem uhlíkové neutrality budou částečně spolufinancovány prostřednictvím zelených a udržitelných dluhopisů vydaných na evropském kapitálovém trhu.

Datum zveřejnění

03.12.2020

Zdroj informací

Unipetrol

Fotogalerie

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2473 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál