Servind

Informace o fúzi APM Automotive a Stahlgruber CZ

Informace o fúzi APM Automotive a Stahlgruber CZ

Oznámení o chystané fúzi sloučením společností APM Automotive s.r.o., IČ: 006 70 863 (zanikající společnost) a Stahlgruber CZ s.r.o. – nově od 1.1.2021 pod názvem Swiss Automotive Group CZ s.r.o., IČ: 448 46 967 (nástupnická společnost).

S účinností ke dni 1. ledna 2021 dojde k vnitrostátní fúzi společnosti APM Automotive s.r.o., IČ: 006 70 863, se sídlem Nádražní 776, 345 06 Kdyně, jako zanikající společnosti sloučením se společností Stahlgruber CZ s.r.o., nově od 1. 1. 2021 pod názvem Swiss Automotive Group CZ s.r.o., IČ: 448 46 967, se sídlem Průmyslová 1385, 253 01 Hostivice, jako nástupnickou.

Jako rozhodný den fúze byl stanoven 1. leden 2021. Od tohoto dne bude tato fúze také zapsána v obchodním rejstříku.

Tento přechod jmění, včetně práv a povinností ze zanikající společnosti na nástupnickou společnost, se váže rovněž k případným smluvním vztahům.

Dosavadní uzavření platné a účinné smlouvy se zanikající společností tak zůstanou i nadále v platnosti a účinnosti a není nutné uzavírat smlouvy nové.

Obchodní partneři musejí vystavovat daňové doklady se zdanitelným plněním uskutečněným do 31. 12. 2020 včetně bez změny na zanikající společnost. Daňové doklady se zdanitelným plněním uskutečněným po 1. 1. 2021 včetně je nutno vystavovat již na nástupnickou společnost. Na těchto nových dokladech je nutné uvádět vždy následující platné údaje:

Swiss Automotive Group CZ s.r.o.

Průmyslová 1385, PSČ: 253 01, Hostivice

IČ: 448 46 967, DIČ: CZ44846967

Upřesnění:

Dodací adresy pro zboží i faktury zasílané poštou zůstávají nezměněny: Nádražní 776, 345 06 Kdyně

Emailová adresa pro elektronické faktury také zůstává stejná: fakturyprijate@apm.cz

Veškerá bankovní spojení zůstávají i nadále v platnosti.

Původní datová schránka bude zrušena.

Dobropisy na zboží vrácené před 31. 12. 2020, ale vystavené až po 31. 12. 2020 musí být již na nové IČ 448 46 967.

Případné faktury se zdanitelným plněním po 1. 1. 2021 chybně vystavené na původní IČ budou vraceny.

Objednávky vystavené společností APM Automotive s.r.o. v roce 2020, které nebudou vykryty ve stejném roce, je nutno fakturovat již na nové IČ 448 46 967.

Datum zveřejnění

07.12.2020

Zdroj informací

APM Automotive

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.3586 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál