Servind

Aktuální opatření v dopravě

Aktuální opatření v dopravě

Souhrn aktuálních opatření proti šíření nákazy novým typem koronaviru, které se týkají dopravy.

Platnost řidičských průkazů

V době trvání nouzového stavu se pohlíží na řidičské průkazy jako na platné. Platnost je ale vázaná pouze na dobu trvání nouzového stavu a platí na území České republiky. Přesto doporučujeme s výměnou nečekat a průkaz si vyměnit. Seznam všech obcí s rozšířenou působností, kde je možné si řidičský průkaz vyměnit je na stránkách Ministerstva dopravy.

Stanice technické kontroly

STK zůstávají v provozu, aktuální vládní opatření se na ně nevztahují. Je tedy nadále možné provést technickou kontrolu vozidel. Jízda bez platné STK je brána jako přestupek.

Autoškoly

Na základě „Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020 č. 1332“ dle článku I bodu 2 písm. d) se od 18.12.2020 zakazují vzdělávací akce jako výuka a výcvik v autoškole, školení pro účely profesní způsobilosti řidičů a další vzdělávací činnosti dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů (zákon č. 247/2000 Sb.).

Zkoušky z odborné, profesní způsobilosti a další zkoušky dle zákona č. 247/2000 Sb. jsou povoleny, stejně tak je možné provádět dopravně psychologické vyšetření dle zákona č. 361/2000 Sb.. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákona o silničním provozu) za dodržení hygienických opatření.

Ukládání značek do depozitu

Česká kancelář pojistitelů a Ministerstvo dopravy během nouzového stavu umožňují vyřadit vozidlo z provozu podáním žádosti elektronickou formou na úřad. Značka se odevzdá později.

Podmínky pro autobusové dopravce přijíždějící do ČR

S účinností od půlnoci dne 21.09.2020 mají všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19  povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář

Seznam zemí na webu Ministerstva zdravotnictví - https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy

Jízda kamionů o víkendech a svátcích

Zákaz jízdy kamionů o víkendech a svátcích nedoznal žádných změn, vše je stejné jako před kovidovou epidemií.

Datum zveřejnění

16.12.2020

Zdroj informací

Ministerstvo dopravy

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2616 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál