Servind

Informace z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace z oblasti prodeje ojetých vozidel

Jednotlivé sledované parametry byly vyhodnoceny na vzorcích prodávaných ojetých vozidel a byly doplněny z dat Svazu dovozců automobilů (SDA), importérů vozidel, informací zveřejněných autobazary, z interních dat a zkušeností společnosti Cebia a z dalších zdrojů.

Trh s ojetými auty zažil v loňském roce řadu turbulencí. Kvůli koronavirovým opatřením byly na jaře a na podzim po několik týdnů zavřené provozovny autobazarů a prodej vozidel se v těchto obdobích přesunul pouze do online prostředí, což bylo pro české zákazníky něco zcela nového.

V důsledku uzavření provozoven, ale také nejisté ekonomické situaci řady domácností, došlo k meziročnímu propadu počtu nabízených ojetých osobních aut o 7 %. V loňském roce se tak prodávalo 707 000 ojetých osobních vozů, tzn. meziročně o 53 000 vozů méně. Polovinu z toho představovala auta dovezená ze zahraničí v loňském roce nebo v předešlých letech.

Za menší nabídkou ojetých vozů stály především čtyři faktory: méně dovezených aut ze zahraničí, menší zájem a možnosti lidí prodat vůz a pořídit si jiný, menší ochota firem zbavovat se stávajících vozů a vyměnit je za mladší a také propad ve výrobě nových aut, který vedl mimo jiné ke zpomalení obměny vozů za mladší.

Vývoj počtu dovážených ojetin

Počet dovezených osobních ojetých vozidel ze zahraničí v loňském roce zaznamenal značný propad. Nepříznivý kurz pro dovoz a opatření spojená s koronavirovou epidemií, která vedla v důsledku k razantnímu snížení poptávky po ojetých vozech, způsobily, že se loni do Česka dovezlo 150 731 ojetých osobních aut, o 15 % méně než v předloňském roce. Na českém trhu tak oproti roku 2019 chybělo 26 530 vozů. Loni došlo k prvnímu propadu od roku 2014 a zároveň se jednalo o nejvýraznější pokles dovozu ojetých aut od roku 2009, kdy v důsledku globální ekonomické krize došlo k poklesu o 37 %.

Nejvíce aut se loni dovezlo v září (15 665 ks), který patří spolu s prosincem a únorem k měsícům, v nichž došlo - byť k mírnému - meziročnímu nárůstu. Z hlediska počtu aut byl meziroční nárůst nejvyšší právě v září (o 589 vozů), z hlediska procent roku vévodil prosinec (+4,22 %), který v předchozích letech býval jedním z nejslabších měsíců v roce. Loni byly nejslabšími měsícem duben následovaný březnem a květnem.

V dubnu došlo meziročně k největšímu propadu počtu dovezených osobních ojetých aut (o 53 %). V září nabraly dovozy nový dech a o 4 % se meziročně navýšily. Koronavirová opatření, která přišla v říjnu a trvala celý listopad, pak způsobila další pokles, nedošlo však k tak velkému propadu počtu dovezených ojetých osobních aut jako na jaře.

Stáří dovezených vozů

Další špatnou zprávou je neustále se zvyšující stáří dovezených vozů, což je následek jednak nevýhodného kurzu pro dovozy, který nahrává dovážení starších a levnějších aut, jednak menší ochotě lidí kupovat dražší auta v době, kdy je ekonomická situace pro spoustu domácností poměrně nejistá. Stáří dovezených aut činilo loni v průměru 10,7 roku (v roce 2019 to bylo 10,3 roku). Podíl vozů nad 10 let stáří byl v uplynulém roce 54,01 %, meziročně o 2,5 % více. Ještě na konci září byl podíl takto starých vozů 53,63 %, je tedy zřejmé, že trend dovážení čím dál starších vozů pokračuje. Podíl aut starších 15 let narostl loni z 19,36 % na 22,11 %. Důkazem postupně se zvyšujícího stáří je také fakt, že zatímco v prosinci roku 2019 bylo průměrné stáří aut dovezených v tomto měsíci 10,1 roku, loni to ve stejném období bylo 10,8 roku!

Průměrné stáří prodávaných ojetých vozů

Průměrné stáří všech osobních vozů, které se prodávaly v loňském roce na českém trhu ojetých automobilů na hlavních inzertních portálech, činilo 9,5 roku. Průměrné stáří prodávaných vozů zvyšovala auta dovezená ze zahraničí, a to zejména taková, která byla dovezená v předešlých letech.

Průměrné stáří všech prodávaných dovezených ojetých vozů bez ohledu na rok dovozu bylo 11,5 let. Naopak prodávané ojeté vozy s českým původem vykazovaly průměrné stáří 7,1 roku. Tuzemské vozy se prodávají mladší než dovezené.

Původ vozidel

Polovina osobních ojetých aut, která se v loňském roce prodávala, měla tuzemský původ (51 %), což je meziročně prakticky beze změny. Podíl vozů původem z Německa narostl o 1 % na téměř 22 %. Zhruba o čtvrtinu klesl podíl prodávaných aut s italským původem (z 4,1 na 3,2 %). I tak ale Itálie zůstává v rámci trhu ojetých aut druhou nejčastější dovozovou zemí.

Statistika však vychází z dat, která u vozů uvádějí prodejci. Ve skutečnosti část vozů s německým původem pochází z jiné země, s velkou pravděpodobností ze zemí východní či jihovýchodní Evropy. Podle výsledků dřívější analýzy zhruba třetina ojetých aut s deklarovaným německým původem pocházela ve skutečnosti z jiné země, a to především ze zemí jižní Evropy, nebo dokonce z jihovýchodní Evropy či zemí bývalého Sovětského svazu. Prodejci i kupující někdy zaměňují zemi, z níž bylo vozidlo dovezeno, za zemi původu, tedy pro kterou bylo vyrobeno. Drtivá většina aut přitom byla v zemi, pro kterou byla vyrobena, provozována a nemalá část aut pak prochází účelovou registrací v Německu, díky níž mohou prodejci zákazníka zmást a deklarovat u vozu falešně německý původ.

Prodejní cena

Průměrná cena vozidel zažila v loňském roce řadu turbulencí. Na jaře v době koronavirových opatřeních, kdy lidé nevěděli, co mají čekat, došlo i vzhledem k uzavření provozoven  omezení prodejů do online prostředí k dramatickému poklesu poptávky i prodejů. Následkem bylo poskytování slev a snížení průměrné ceny za ojetá vozidla. V prvním pololetí tak činila průměrná cena za ojeté auto 212 000 Kč, což představovalo meziroční pokles o téměř 16 000 Kč, tedy o 7 %. Ve třetím kvartále se však opatření uvolnila a došlo k oživení poptávky i prodejů a také k růstu cen. Ve čtvrtém kvartálu se cena ještě mírně navýšila, a průměrná cena prodávaných ojetých vozidel za celý loňský rok činila 229 400 Kč. Meziročně došlo k jejímu nárůstu o 2,5 %. Rozdíl mezi první a poslední inzerovanou cenou činil v průměru 2,6 %

V druhé polovině roku se obchodníci snažili prodávat vozy dráže a vynahradit si tak ušlou marži a tržby z týdnů, kdy mohli fungovat jen v online režimu, v němž však prodej dosahoval řádově jednotek procent. Loni se oproti ostatním letům dařilo prodeji aut v prosinci, což obvyklé kvůli tomu, že v lednu vozy kalendářně o rok zestárnou a sníží se jejich hodnota. Otázkou je, zda se vzhledem k nastalé situaci snížení ceny v důsledku vyššího stáří projeví u vozů i letos.

Udávaný stav kilometrů na tachometru

Průměrná hodnota na tachometrech u prodávaných ojetých osobních vozů vrostla loni meziročně ze 157 000 km o 3 % na 162 000 km, což lze přisoudit například zvyšujícímu se stáří dovážených osobních ojetých aut.

Meziročně došlo k navýšení podílu aut s tachometrem ukazujícím mezi 100 000 km až 200 000 km, a to o 3 %, a naopak ke snížení podílu aut, která mají najeto nad 200 000 km, a to o 2 %. Důvodem může být stáčení tachometrů, které se v nepříznivé situaci pro prodejce a při požadavcích kupujících, kteří chtějí za co nejméně peněz auto s co nejmenším kilometrovým nájezdem, stává stále častěji pro vozy pomyslným elixírem mládí. Vůz „omlazený“ stočením tachometru se prodává v průměru o 20 % dráž, než by měl stát, a prodá se rychleji.

K manipulaci s počitadlem ujetých kilometrů dochází u více než třetiny prodávaných ojetin. Auta se stáčejí o desítky či stovky kilometrů jednorázově před prodejem, ale také opakovaně během provozu.

Preference jednotlivých typů pohonů

U prodávaných ojetých vozů převládaly loni i nadále vznětové motory. Jejich podíl tvořil 55 %, podíl zážehových 43 %.

Vozidla bez STK

V loňském roce se prodávalo 20,4 % vozidel bez platné STK, což představuje meziroční navýšení o 2,3 %. Důvodem byla pravděpodobně delší doba prodeje vozidla, během níž platná STK vozům častěji propadla. Dalším důvodem mohla být neochota prodávajících do vozidla investovat, když věděli, že ho v dohledné době budou prodávat.

Pro zákazníky to v každém případě znamená, že nesou finanční zátěž následného provedení STK a kontroly emisí, ale především nesou riziko, že vozidlo těmito kontrolami neprojde a budou ho muset na své náklady uvést do provozuschopného stavu.

Doba prodeje

Průměrná doba prodeje ojetého auta se loni vyšplhala na 100 dní. Ještě na konci září se auta prodávala průměrně za 98 dní, omezení spojená s prodejem v podzimních měsících však průměrnou dobu prodeje ještě prodloužila, vzhledem k oživení poptávky během prosince však došlo k navýšení průměrné doby prodeje jen o 2 dny. Meziročně se doba prodeje prodloužila loni o 15 dní.

Rychleji se prodávaly vozy s tuzemským původem - v průměru za 84 dní. Oproti tomu ty dovezené stály u prodejců průměrně po dobu 116 dní, tedy o 32 dní déle než tuzemské.

Rychleji z trhu mizela také auta na naftu (96 dní) než na benzin (102 dní). Přesto se vůbec nejkratší dobu na trhu ohřály tuzemské vozy na benzin (83 dní), což odpovídá velkému zájmu o zánovní ojetiny ve třetím čtvrtletí, který vedl k jejich nedostatku na trhu během podzimních měsíců. Naopak dovezené vozy na benzin se prodávaly nejdéle (126 dní).

Auta po prvním majiteli a předchozí havárie

Podíl aut po prvním majiteli se v loňském roce meziročně navýšil o téměř 8 % na 55,7 % Ještě na konci září přitom činil podíl takových aut na trhu jen 53,2 %.

Zvyšuje se však také podíl osobních ojetých aut, u kterých bylo v inzerci uváděno, že nebyla v minulosti havarovaná. Zatímco ještě na konci září dosahoval 99,31 %, za celý loňský rok se vyšplhal na 99,63 %, což je zcela nereálné. Ukazuje to, že zatajování havárií a poškození mírně přibývá a jde o nejčastější nekalou praktiku, se kterou se mohou kupující ojetých aut setkat. Reálný podíl aut, která nebyla v minulosti havarovaná, bude výrazně nižší. Podle statistik pojišťoven je totiž poškozeno zhruba 25 % pětiletých aut a případě desetiletých aut je po havárii už 60 % aut.

Datum zveřejnění

26.1.2021

Zdroj informací

Cebia

Fotogalerie

Výběr jazyka

VALEO školení 2022

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.3812 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál