Servind

Veřejná doprava do Německa zastavena

Veřejná doprava do Německa zastavena

Německá spolková vláda zařadila Českou republiku mezi státy s výskytem nebezpečných mutací koronaviru. Znamená to namátkové zavedení hraničních kontrol a zpřísnění vstupu do Německa od 14. 2. 2021. Každý, kdo cestuje do země z oblasti s vysokým výskytem mutací viru, musí bez výjimky předložit negativní test na koronavirus. Je nutné se před cestou také zaregistrovat.

Vstup do Německa

Německo zavádí na hranicích namátkové kontroly. Vstup do Německa bude možný pouze na základě předložení negativního testu na koronavirus, online registrace (ČR se musí vyplnit německy, tedy Tschechien) a pětidenní povinné karantény. Výjimky z testů nejsou možné. Tranzit cestujících přes území Německa není taktéž umožněný, je možný pouze v případě návratu např. z Francie přes Německo do ČR. Transit zboží má výjimku a je tak nadále možný. Pro více informací sledujte stránky Velvyslanectví České republiky v Berlíně.

Zastavení veřejné dopravy

Dopravci nemohou od půlnoci ze soboty na neděli (tedy 14. 2. 00:00 h) přepravovat cestující na území Německa silniční, leteckou ani železniční dopravou. Do Německa se tak lze dostat pouze osobním automobilem. Není povolený ani tranzit přes německé území. Výjimku mají např. repatriační spoje s občany s trvalým pobytem v Německu nebo přeprava osob, které pouze zastavují za účelem tranzitu v prostoru letiště.

Problémy v silniční nákladní dopravě

Ministerstvo dopravy upozorňuje, že i přes funkčnost evropského konceptu Green Lanes, který dosud usnadňoval přeshraniční pohyb kamionů a zboží po Evropě, lze vzhledem této k situaci očekávat mimořádná zdržení na silničních hraničních přechodem směrem do Německa spojená s náporem na kontroly testů na hranicích.

Změna opatření při tranzitní nákladní dopravě přes ČR do Německa

S účinností ode dne 14. února 2021 od 00:00 hod. se mění ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 20599/2020-53/MIN/KAN ze dne 3. února 2021 tak, že v čl. I se doplňuje bod 19, který zní: „19. řidičům v mezinárodní nákladní dopravě, kteří budou tranzitovat přes území České republiky do Spolkové republiky Německo nebo přes území Spolkové republiky Německo, předložit pro vstup na území České republiky písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu, který musíbýt proveden nejvýše 36 hodin před vstupem na území České republiky“.

Datum zveřejnění

13.2.2021

Zdroj informací

Ministeerstvo dopravy

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.3413 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál