Servind

Memorandum SDA k podpoře ekologické dopravy v ČR

Memorandum SDA k podpoře ekologické dopravy v ČR

Memorandum Svazu dovozců automobilů k podpoře ekologické dopravy v ČR je podnětem pro představitele vlády a Parlamentu ČR i politických stran jako stanovisko odborníků z automobilového průmyslu k změnám v souvislosti s přechodem EU na pohony s nízkými emisemi.

Stručné shrnutí

Evropská unie jasně deklaruje požadavky na razantní snížení emisí z dopravy. Exhalační norma Euro 7 (bude schválena v r. 2021) neumožní plnění flotilových limitů jinak než s významným podílem elektrického pohonu.

Cílem návrhu SDA je důrazně upozornit na:

  1. a) komplexnost problematiky elektromobility
  2. b) její pozitivní vliv na životní prostředí
  3. c) reálnou dostupnost čisté mobility osob a zboží
  4. d) dopad na lokální průmysl a jeho provázanost s odběrateli v EU
  5. e) zaměstnanost
  6. f) konkurenceschopnost průmyslu a služeb v nejbližších letech.

Česká republika jako jeden z posledních států EU:

- přijala koncepci podpory ekologické dopravy, ale její realizace zaostává za očekáváním

- výrazně zaostává v obměně vozového parku, který v min. roce překročil průměrný věk 15 let

- patří stářím a tím i bezpečností, spotřebou paliva a ekologičností mezi nejhorší státy Unie

- nemá koncepci, jak upravit dovoz zejména starých ojetých vozů ze západních zemí

- zaostává v budování infrastruktury pro elektromobily a vodíkové vozy, ať už osobní nebo dodávkové.

Proto Svaz dovozců automobilů (SDA) předkládá následující návrh.

Návrh Svazu dovozců na podporu nákupu nízkoemisních automobilů v ČR

Z důvodu rostoucích cen vozů, pomalé obnovy vozového parku a z toho vyplývajících ztrát příjmů státního rozpočtu, pro podporu zachování pracovních míst, úsporu emisí a plnění klimatických závazků státu i lokálních výrobců a zároveň pro zvýšení bezpečnosti provozu a v souladu s cíli Národního akčního plánu čisté mobility navrhujeme podpořit nákup vozidel, která splňují pravidla pro udělení RZ EL (0 až 50 g CO2/km), po limitované období trvající 24 měsíců takto:

1) nová vozidla s nulovými emisemi (elektromobily BEV a vozy na vodík FCEV) částkou 200 000 Kč

2) nová vozidla s emisemi do 50 g CO2/km (plug-in hybridy PHEV) částkou 100 000 Kč

3) snížením nepeněžního plnění zohledněného v daň. základu pro uživatele služebního vozidla i k soukromým účelům z 1 % na 0,5 % měsíčně aby došlo k srovnání podmínek s vozy se spalovacími motory.

Klíčové argumenty pro podporu nákupu nízkoemisních automobilů v ČR

Návrh SDA na podporu nákupu nízkoemisních automobilů v ČR níže shrnuje argumenty, které respektují zájmy ČR v oblasti zahraniční i národní politiky, průmyslu, dopravy, životního prostředí a vlivu na státní rozpočet.

K definitivnímu konci spalovacích motorů se přihlásila řada států Evropy a světa: od roku 2025 zakáže jejich prodej Norsko, v roce 2030 se přidají Německo, Nizozemsko, Spojené království, Irsko, Slovinsko a další státy. Konec prodeje vozidel se spalovacími motory již ohlásily také mnohé automobilky, a to již od roku 2030.

Česká republika patří v rámci EU mezi přední výrobce a dodavatele automobilového průmyslu, v počtu vyrobených automobilů je na 3. místě za Německem a Španělskem, v celosvětovém měřítku množstvím vyrobených vozů na počet obyvatel je ČR druhá za Slovenskem.

Automobilové odvětví je významnou součástí národní ekonomiky: tvoří 10 % HDP, podílí se z 21 % na exportu a zaměstnává více než 133 000 osob přímo a stovky tisíc lidí nepřímo. V ČR se již elektromobily také vyrábějí.

Okolní země a regiony, například Lužice či Polsko, v posledních letech intenzivně pracovaly na podpoře výstavby moderních provozů na výrobu i druhotné využití akumulátorů pro elektromobily.

Je nezbytné, aby ČR bez dalších prodlev přijala elektromobilitu jako trend, který bude dominovat osobní i rozvážkové přepravě v příštích desetiletích. Zásadní je vytvořit podmínky pro nové investice do vývoje, výroby a také provozu elektromobilů, s čímž souvisí i nezbytný rozvoj infrastruktury.

V opačném případě může ČR zůstat na okraji zájmu investorů a s útlumem výroby a provozu vozidel se spalovacími motory přijít o jeden ze svých zásadních zdrojů příjmů a zaměstnanosti.

Česká města a regiony se potýkají se znečištěným ovzduším z dopravy, a to nejen v metropolích, ale i řadě menších měst v chudších regionech, kde je vysoký podíl vozidel starší výroby. To s sebou nese externí náklady v podobě léčby nemocných, předčasných úmrtí nebo omezování ekonomické činnosti či dopravy. Elektrický pohon vozidel je koncepční řešení namísto restrikcí a uzávěr center měst. I proto investice do elektromobility dává smysl také z hospodářského hlediska. Jedná se o investici, která zajistí lepší životní prostředí, rozvoj výstavby infrastruktury, přiláká nové investory, udrží ty stávající a zajistí nové služby. Bez této investice není další rozvoj průmyslu a dopravy možný.

Čeští občané mají právo na volbu ekologického vozu jako lidé v rozvinutých evropských zemích. Na příkladu států, jako jsou Německo, Norsko či Francie, se ukazuje, že pobídky či úlevy nastartovaly zájem o elektrické vozy, což s sebou neslo i rozvoj infrastruktury, vývoje, výroby a nových investic.

Po vzoru okolních států je nezbytné podpořit majitele, kteří jsou ochotni si koupit ekologická vozidla. Je technicky dané, že tyto vozy zůstanou dražší kvůli svým technologiím, a proto není přínosné zavedení e-mobility oddalovat. Čím později dojde k nástupu elektromobility, tím větší odstup bude mít Česká republika za rozvinutou částí EU.

Provoz přináší nesporné výhody z hlediska ekologie: vedle lokálně nulových emisí jde také o nižší prašnost kvůli mizivému využívání tradičních brzd a nižší hlučnost, ale i nižší nároky na servis a údržbu.

Rozvoj infrastruktury pro nabíjení je tak jako tak nutný: podle unijní legislativy platné i pro ČR musí do čtyř let státní nákupy vozidel tvořit z jedné třetiny vozy na elektřinu. I tato vozidla budou potřebovat dobíjecí stanice. Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů nevyžaduje použití pouze veřejných stanic: většinu dobíjecích bodů si mohou uživatelé zajistit doma nebo ve firmách. Proto je nutné podpořit jak veřejné stanice, tak soukromé nabíjení.

Podpora výstavby ultrarychlých nabíjecích stanic na páteřních silnicích (primárně mezi Německem a Rakouskem, ale i Slovenskem a Maďarskem) zajistí, že ČR i nadále zůstane tranzitní zemí, a to nejen pro kamiony, ale hlavně majitele elektricky poháněných vozů. To představuje zachování příjmů do rozpočtu např. za čerpání energie, občerstvení, turistiku či nákupy.

Zvýšení podílu elektricky poháněných vozidel v dlouhodobém horizontu sníží závislost na dovozu ropy.

Podpora elektromobility zajistí možnost účelně a v plné výši čerpat fondy z EU určené pro modernizaci dopravy, v opačném případě promarníme příležitost zlepšit životní prostředí a využít významné unijní finanční zdroje.

Co se stane, pokud v ČR nebude podpořen nákup a provoz elektricky poháněných vozidel?

- s ohledem na vyšší ceny elektrických vozů, ale i rostoucí ceny konvenčních automobilů, rezignujeme na obnovu vozového parku, který již nyní patří k nejstarším v Evropě - vyšší stáří mají jen Řecko, Rumunsko a dvě pobaltské země

- při současně chybějící legislativě, která by omezila dovoz ojetých vozidel z okolních zemí, dojde k masivnímu zaplnění trhu ojetinami - Česká republika se místo výrobním a technologickým lídrem stane popelnicí Evropy

- tato „státní podpora“ dovozu ojetin nahraje šedé ekonomice, podvodům se stáčením tachometrů a další nelegální činnosti, která státu i občanům přináší pouze další náklady, a to významné

- je třeba se vyvarovat dovozu výrazně ojetých elektromobilů nebo vozů s poškozenými články, jejichž vyřazené akumulátory bude nutné zpracovat, čímž vzniknou ČR další náklady

- firmy si pro investice spojené s rozvojem elektromobility, digitalizace a podpůrných služeb vyberou ty země, kde najdou uplatnění, v České republice naopak může dojít k významnému zvýšení nezaměstnanosti vlivem úpadku odvětví a k zhoršení konkurenceschopnosti.

Datum zveřejnění

3.6.2021

Zdroj informací

Svaz dovozců automobilů (SDA)

Fotogalerie

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2729 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál