Servind

FIGIEFA pracuje na Opravárenské doložce na úrovni EU

FIGIEFA  pracuje na Opravárenské doložce na úrovni EU

FIGIEFA pro vás pracuje na Opravárenské doložce na úrovni EU

V čem je problém?

Dnes nejsou právní předpisy o ochraně designu viditelných náhradních dílů automobilů (zasklení, osvětlení, části karoserie, zpětná zrcátka) harmonizovány na evropské úrovni, což vytváří právní nejistotu a omezuje konkurenceschopnost společností distribuujících náhradní díly a celého nezávislého trh s náhradními díly.

Evropská komise již vydala tři návrhy zákonných předpisů (v letech 1993, 1997 a 2004) zaměřené na harmonizaci zákona o designu v Evropské unii a zavedení „Opravárenské doložky“ ve směrnici o designu. Tato tzv. „Opravárenská doložka“ by ukončila monopol automobilek na výrobu a prodej viditelných náhradních dílů v odpovídající kvalitě. Evropský parlament také aktivně a veřejně doložku podporoval, ale ta byla nakonec vetována řadou členských zemí Evropské unie státy kvůli silnému tlaku automobilek a legislativní proces se zastavil. Důsledkem toho je směsice protichůdných národních zákonů, která vytváří právní nejistotu a byrokracii pro podniky.

V současné době však díky vytrvalosti práce ECAR (Evropská kampaň za svobodu automobilových dílů a opravárenského trhu) podporované organizací FIGIEFA, debata znovu začala. Evropská komise vyhodnotila stávající evropské právní předpisy s cílem je aktualizovat a vylepšit. Pro náš sektor je to nová příležitost. Mezitím se vyvinuly také některé národní právní předpisy. Zejména Německo, které se v minulosti velmi zdráhalo, zavedlo v roce 2020 Opravárenskou doložku do své národní legislativy vztahující se na nově typově schválená vozidla, a tím se přidalo na stranu zemí, které stojí za svobodnou konkurencí.

Jak by to mohlo ovlivnit vaše podnikání?

Absence Opravárenské doložky na národní úrovni nebo na úrovni Evropské unie, případně existence (dlouhé) ochranné doby designu viditelných náhradních dílů, vám a všem nezávislým podnikatelům na trhu s náhradními díly brání v dovozu, prodeji a montáži těch viditelných náhradních dílů souvisejících s karoserií, které nevyrábějí nebo s nimi neobchodují výrobci vozidel.

Tím vzniká právní nejistota pro vaše podnikání. I když by v jedné zemi mohlo být uvedení nezávislých náhradních dílů na trh skutečně naprosto legální, nemusilo by tomu tak být v sousední zemi. Přidává se k tomu byrokracie a zpoždění vaší činnosti, zvláště když tyto díly musí překonávat hranice. Může to dokonce vést k pokutám a právnímu postihu nezávislých výrobců/distributorů/opravářů ze strany automobilek kvůli dovozu, prodeji nebo používání náhradních dílů z nezávislých zdrojů. To vás připravuje o obrovský trh nebo vás to donutí odebírat tyto díly od výrobců vozidel, což přináší vysoké náklady, takže jsou vaše služby méně konkurenceschopné a méně atraktivní pro servisy i spotřebitele. To je nepřijatelná situace.

Opravárenská doložka automobilkám poskytuje plnou ochranu designu jejich nových vozidel a v žádném případě jim nebrání ve svobodné a spravedlivé soutěži na trhu oprav prostřednictvím vázaných nebo nezávislých servisů a karosáren. Tato ochrana však není odpovídajícím způsobem rozšířena na viditelné náhradní díly na trhu s náhradními díly. Ponechává tedy spotřebitelům volnost opravovat svá vozidla podle libosti a s pomocí náhradních dílů dle vlastního výběru. Zajišťuje plné právo k výrobě, prodeji a servisu jakýchkoli vozidel s využitím konkurenceschopných dílů a zabraňuje tak vytváření škodlivého monopolu na náhradní díly.

Co dělá FIGIEFA?

Spolu se sdruženími zastupujícími výrobce karosářských dílů a skla je FIGIEFA členem ECAR, evropské kampaně za svobodu trhu s automobilovými díly a opravárenského trhu, která vznikla v roce 1993. Tato aliance aktivně propaguje přijetí Opravárenské doložky, která má být zahrnuta do Evropské směrnice o ochraně designu, která je v současné době revidována Evropskou komisí.

Hlavní argumenty ECAR a FIGIEFA jsou právní (rozšíření ochrany designu na viditelné náhradní díly vytváří de facto monopol ve prospěch automobilek na úkor nezávislých podniků pro více značek) a ekonomické (Opravárenská doložka má pozitivní dopad na konkurenci na trhu s viditelnými náhradními díly a služby a pozitivní dopad na dostupnost těchto náhradních dílů a služeb, což je příznivé pro spotřebitele).

ECAR a FIGIEFA se zúčastnily veřejných konzultací zahájených Evropskou komisí o tomto tématu a vyvinou energii k přesvědčení poslanců Evropského parlamentu a vlád členských států zavést Opravárenskou doložku v celé Evropské unii, a to zahájením kampaně ve snaze ukončit jednou provždy tuto situaci bránící v konkurenci.

Výsledek politických diskusí o tomto problému bude mít rozhodující dopad na náš sektor. FIGIEFA bude i v následujících měsících hájit vaše zájmy s cílem zajistit, že vašim společnostem nebude nic bránit v podnikání. Budeme potřebovat vaši podporu k posílení našich aktivit a k přesvědčování politických činitelů o důležitosti brát vaše potřeby v potaz. Zůstaňte v kontaktu!

FIGIEFA pracuje pro vás!

O převážné většině právních předpisů týkajících se trhu s náhradními díly pro automobily se rozhoduje na úrovni Evropské unie nebo na úrovni OSN. Mají přímý dopad na vaše podnikání. Jediné nesprávné, nepřesné nebo nesprávně umístěné slovo by mohlo vyřadit celý sektor z činnosti. Aby se tomuto riziku předešlo, je zapotřebí silné politické zastoupení.

FIGIEFA zastupuje nezávislé distributory automobilových dílů vůči evropským a mezinárodním zákonodárcům. Sleduje jejich legislativní návrhy a je s nimi v neustálém kontaktu s cílem zajistit legislativní rámec, který vám umožní provozovat vaše podnikání a prosperovat.

1993-1997-2004

První pokusy Evropské komise vložit opravárenskou doložku, blokovanou některými zeměmi

2020

Nová příležitost s revizí evropských právních předpisů v oblasti designu

Nedostatek konkurence znamená rostoucí náklady

porovnání let 2013 až 2017

+ 40 %   pro zadní svítilny

+ 29 %   pro víka zavazadelníku

+ 22 %   pro zadní nárazníky

+ 17 %   pro hlavní světlomety

+ 16 %   pro blatníky

+ 12 %   pro kapoty

Zdroj: GDV, průzkum cen náhradních dílů

Datum zveřejnění

19.7.2021

Zdroj informací

FIGIEFA/SISA

Ilustrační foto: Newspress

Grafika: FIGIEFA

Fotogalerie

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2802 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál