Servind

Praha opět nakoupí autobusy na naftu

Praha opět nakoupí autobusy na naftu

Ač prakticky všechna větší města v České republice přecházejí v na ekologické pohony zemním plynem, Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) i nadále plánuje v následujících pěti letech nakoupit 253 nových autobusů na naftu. Ač Praha kdysi byla evropským průkopníkem ve využití autobusů s ekologickým pohonem na zemní plyn, nyní i nadále nebere v potaz nejnovější ekologické trendy dopravy v EU a nadále trvá na použití nafty, která přináší největší znečištění ovzduší ve městě a působí největší zdravotní potíže jeho obyvatel. Analýzy znečištění ovzduší v Praze jednoznačně prokazují nejhorší situaci v místech s nejhustším provozem městských autobusů.

Obnova vozového parku autobusů bude probíhat tak, aby dlouhodobě alespoň čtvrtina vozového parku DPP zůstala nezávislá na napájecí či nabíjecí infrastruktuře. DPP proto vyhlásil tři veřejné zakázky na nákup celkem 253 nových autobusů na naftu, a to na 100 standardních 12 m vozidel, 10 autobusů typu Standard+ a 143 kloubových vozidel. Celková předpokládaná hodnota všech tří veřejných zakázek jsou bezmála dvě miliardy Kč. DPP s vítězi jednotlivých tendrů uzavře rámcové smlouvy na období pěti let.

DPP předpokládá vysoutěžení dodavatelů a uzavření rámcových smluv s nimi do konce letošního roku. Celková předpokládaná hodnota všech tří zakázek je 1,997 miliardy Kč. Všechny autobusy musí splňovat standardy kvality PID, tj. budou mimo jiné nízkopodlažní, vybaveny odbavovacím informačním systémem, automatickým počítáním cestujících, kamerovým systémem se záznamem, celovozovou klimatizací a systémem pro snižování nástupní hrany v zastávkách (tzv. kneelingem).

„DPP v současnosti odvozí 75 % dopravních výkonů čistě bezemisními vozidly - metrem a tramvajemi. Pouze zhruba 25 % připadá na autobusovou dopravu. Do roku 2030 u ní počítáme s částečnou elektrifikací díky schválené koncepci obnovy autobusů v DPP, kterou jsme schválili na Radě hl. m. Prahy a Klimatickým závazkem hl. m. Prahy. V této chvíli má DPP v různé fázi příprav 9 projektů autobusových linek, které budou nově obsluhovat trolejbusy, vysoutěžil prvních 14 elektrobusů a připravujeme nákup hybridních autobusů. Díky postupné obnově vozového parku máme momentálně nejmladší autobusovou flotilu v nejvyšší Euro normě, kterou kdy DPP měl,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP Adam Scheinherr.

„V situaci, kdy hl. m. Praha má dvě silné elektrické trakce, by nebylo rozumné plně elektrifikovat i třetí, tj. autobusovou trakci. Chceme mít minimálně 25% podíl flotily autobusů nezávislý na elektřině, abychom byli schopni flexibilně reagovat na nečekané situace a zajistit potřebné vypravení autobusů a náhradní dopravy za metro, tramvaje či železniční dopravu, případně dle potřeby pro civilní ochranu a evakuaci obyvatelstva. Proto chceme vozový park diverzifikovat i o jiný typ paliv, jako je např. vodík nebo kapalná biopaliva. Naše strategie obnovy vozového parku včetně těchto veřejných zakázek na nákup dieselových autobusů je plně v souladu s Klimatickým závazkem i Klimatickým plánem hl. m. Prahy,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel DPP Petr Witowski aniž by zmínil možnost ekologického pohonu na CNG.

Veřejná zakázka na autobusy typu Standard:

Počet: 100 vozidel

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky: 600 milionů Kč

Průměrný roční proběh na vozidlo: 60 000 km

Celková délka vozidla: 11,01 - 12,50 m

Konstrukční rychlost: min. 85 km/h

Obsaditelnost: 25 - 35 sedadel pro cestující, minimálně 6 sedadel vyhrazených pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Životnost: minimálně 144 měsíců v městském provozu

 Výkon motoru: minimálně 200 kW

Veřejná zakázka na autobusy typu Kloubový:

Počet: 143 vozidel

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky: 1,144 miliard Kč

Průměrný roční proběh na vozidlo: 60 000 km

Celková délka vozidla: 17,01 - 18,75 m

Konstrukční rychlost: min. 85 km/h

Obsaditelnost: 35 - 45 sedadel pro cestující, minimálně 6 sedadel vyhrazených pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Životnost: minimálně 144 měsíců v městském provozu

Výkon motoru: minimálně 240 kW

Veřejná zakázka na jednočlánkové autobusy typu Standard+:

Počet: 10 vozidel

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky: 70 milionů Kč

Průměrný roční proběh na vozidlo: 65 000 km

Celková délka vozidla: 14,01 - 17,00 metru

Konstrukční rychlost: min. 85 km/h

Obsaditelnost: 35 - 45 sedadel pro cestující, minimálně 6 sedadel vyhrazených pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Životnost: minimálně 144 měsíců v městském provozu

Výkon motoru: minimálně 220 kW

Speciální výbava pro linku AE: úložné prostory pro příruční zavazadla, regál pro objemnější zavazadla cestujících, autobus může být i verzi Low Entry

Datum zveřejnění

4.8.2021

Zdroj informací

Dopravní podnik hl. m. Prahy

Foto: DPP 

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2914 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál