Vize 2050 - Cesta k evoluci kapalných paliv

Vize 2050 - Cesta k evoluci kapalných paliv

Společnost Petrolmedia společně s Českou asociací petrolejářského průmyslu a obchodu ČAPPO pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR uspořádala mezinárodní konferenci Vize 2050: Dekarbonizace kapalných paliv a přechod k udržitelné mobilitě. Mimořádná odborná konference se konala s cílem ukázat, že v dopravě budou na trhu i další alternativy k udržitelné mobilitě, a tedy různé cesty k dosažení uhlíkové neutrality.

Téma konference bylo hledání alternativních cest k bezuhlíkové dopravě budoucnosti. Do roku 2050 by státy Evropské unie měly skončit s výrobou elektrické energie a pohonných hmot z fosilních zdrojů. Evropská komise již načrtla plán této dekarbonizace a nazvala jej Nový zelený úděl pro Evropu. Jeho součástí je také značně kontroverzní zákaz použití spalovacích motorů produkujících emise CO2 u nových automobilů od roku 2035, však vyvolává mezi zástupci nejen petrolejářského průmyslu velké diskuse.

Právě tomu se věnovala konference Vize 2050, která se snažila hledat alternativní cesty pro udržitelnou mobilitu mimo jiné prostřednictvím dekarbonizace kapalných paliv. Generální ředitel společnosti Čepro a předseda představenstva ČAPPO Jan Duspěva na úvod mimo jiné řekl, že úkolem této konference je mimo jiné určitá pomoc zorientovat se v budoucnosti dopravy. Na něj navázal i ministr dopravy, průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který zhodnotil především stav implementace RED II (Renewable Energy Directive II) v ČR a výhled do roku 2030 z pohledu připravovaného balíčku Evropské unie s názvem Fit for 55. Toto téma pak rozvinul náměstek MPO ČR René Neděla.

Alessandro Bartelloni, ředitel organizace Fuels Europe, která v Bruselu v dialogu s orgány Evropské unie zastupuje společnosti vlastnící a provozující téměř 100 % rafinérské kapacity EU, se snažil vysvětlit, že elektrifikace dopravy v Evropské unii nemůže vyřešit všechny výzvy na dekarbonizaci dopravy. Podle něj budou hrát kapalná paliva s nízkou uhlíkovou stopou i nadále zásadní roli, kterou elektrifikace pouze doplní. Ostatně letecká a námořní doprava, nákladní automobily a částečně i osobní automobily budou ještě dlouhá léta používat kapalná paliva, protože vysokou hustotu energie potřebnou pro jejich provoz nelze zajistit pouze elektrifikací.

Prorektor VŠCHT profesor Milan Pospíšil v odborné přednášce ukázal možnosti využití obnovitelných zdrojů v dopravě do roku 2030, profesor Jan Macek z Fakulty strojní ČVÚT porovnal emise skleníkových plynů u osobních vozidel různých typů pohonů a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) a hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda připojil na problematiku ambiciózních cílů EU v oblasti udržitelné mobility realistický makroekonomický pohled.

Druhý blok přednášek byl zaměřen na reálnost přechodu na nová bezemisní alternativní paliva v dopravě. Zástupce importéra automobilů Toyota v České republice Martin Peleška představil možnosti a vize automobilky s reálným přechodem na vodíkový pohon.

Generální ředitel Slovnaftu Marek Senkovič, který na konferenci zastupoval skupinu MOL, přinesl reálný pohled rafinérií na aktuální vývojové trendy v oblasti paliv a uhlíkové neutrality. Jeho kolega z koncernu Orlen Unipetrol Jakub Iwanowski představil plány celé skupiny PKN Orlen do roku 2030 včetně přípravy výroby a prodeje vodíku pro pohon automobilů. Podobnou studii přechodu na udržitelnou mobilitu představil také zástupce francouzského koncernu Totalenergies Josef Paumer. Na závěr zástupce společnosti Orlen Unicre Jiří Hájek popsal novou technologii Biomass to Liquid a Petr Lux ze společnosti Čepro představil potenciál obnovitelných zdrojů energie pro snížení emisí CO2 v oblasti distribuce a skladování paliv.

Datum zveřejnění

25.10.2021

Zdroj informací

Petrolmedia

Foto: Vladimír Rybecký

Fotogalerie

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2662 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál