Servind

Pojistné podvody v roce 2021

Pojistné podvody v roce 2021

Objem odhalených podvodů narostl zejména v pojištění majetku. Nejvyšší počet pojistných podvodů byl zaznamenán v pojištění vozidel. Průměrná výše odhaleného pojistného podvodu dosahuje 249 000 Kč.

Pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven (ČAP) prověřily v roce 2021 celkem 11 407 podezřelých pojistných událostí (meziročně o 18 % více), ve kterých odhalily pojistné podvody v celkové hodnotě 1,249 miliardy Kč (meziroční růst o 17 milionů Kč, resp. o 1 %).

Nejčastěji se lidé snaží o podvod v pojištění vozidel

Všechny šetřené případy pojistných podvodů ve specifikovaných oborech pojištění - 2021              

Obor pojištění

počet případů

rozdělení

výše prokázané hodnoty v Kč

meziroční změna

Pojištění vozidel

5755

50 %

278 579 000

77 %

Pojištění majetku

2330

20 %

612 659 000

172 %

Pojištění odpovědnosti

1306

11 %

227 185 000

59 %

Pojištění osob

2016

18 %

130 470 000

100 %

Celkem

11 407

100 %

1 248 892 000

101 %

Průměrná výše uchráněného případu prokázaného pojistného podvodu aktuálně dosahuje téměř 250 000 Kč. Přestože se jedná o mírnou korekci proti rekordní hodnotě roku 2020 stále platí, že v dlouhodobém trendu průměrná odhalená výše pojistného podvodu významně roste:

Objem odhalené výše pojistných podvodů se do roku 2015 zdvojnásobil a následně stabilizoval. Namísto odhalených 624 milionů Kč za rok 2010 pojišťovny díky stále sofistikovanějším postupům odhalí ročně pojistné podvody v posledních sedmi letech za 1,1 miliardy Kč až 1,3 miliardy Kč.

Podvody v oblasti pojištění vozidel a osob klesají díky posilující prevenci

V oblasti pojištění majetku a odpovědnosti vycházel v předchozích letech počet šetřených případů stabilně kolem 2500 případů ročně, nicméně v roce 2020 narostl téměř na 3000 případů a k další eskalaci na 3600 případů došlo v roce 2021. Podobně i u pojištění vozidel, kde pojišťovny v letech 2018 a 2019 prověřovaly 4000 případů a kdy došlo v roce 2020 k růstu prověřených kauz téměř na 4700 a další významný růst na hodnotu přes 5700 prověřených případů nastal v posledním roce.

„Rozhodující objem 67 % z celkové prokázané částky pojistného podvodu připadá na odvětví pojištění majetku a odpovědnosti, kde pojistitelé uchránili 840 milionů Kč. V roce 2020 se jednalo o 740 milionů Kč. Dále 22 % celého objemu připadá na pojištění vozidel - jedná se o 279 milionů Kč odhalených podvodů v roce 2021, přičemž v roce 2020 se jednalo o 360 milionů Kč. Zbylých 11 % celkové částky odhalených pojistných podvodů nastává v pojištění osob, kde se jedná o 130 milionů Kč, což je zcela srovnatelné s rokem 2020,“ uvádí hlavní analytik ČAP Petr Jedlička.

„Objem odhalených pojistných podvodů tak narostl zejména v pojištění majetku. Částečnému poklesu prověřovaných případů u pojištění osob odpovídá pokles objemu prokázaného pojistného podvodu, který u pojištění osob dosáhl v letech 2020 i 2021 vždy téměř shodně cca 130 milionů Kč (ve srovnání s 202 miliony Kč ve 2016). U pojištění vozidel dosáhla výše prokázané částky podvodů za 2021 celkem 279 milionů Kč, což přes růst počtu prověřovaných případů představuje pokles odhalené částky z 359 milionů Kč v roce 2020, která představovala nejvyšší hodnotu za předchozích šest let. V oblasti pojištění majetku a odpovědnosti se sice ani v roce 2021 nezopakoval rekordní výsledek odhalených podvodů za 2018 ve výši 851 milionů Kč, nicméně odhalená hodnota roku 2021 ve výši 840 milionů Kč se tomuto rekordu velmi blíží a výrazně převyšuje jak 740 milionů Kč odhalených ve 2020, tak i 626 milionů Kč z roku 2019,“ dodává dále Petr Jedlička.

Klesající počet šetřených případů souvisí u pojištění osob s postupným nasazováním automatizovaných technik bez nutnosti ručního prověřování případů v takovém rozsahu, jak byly pojišťovny nucené v minulosti, kdy moderní technicky nebyly tolik k dispozici.

Výsledky roku 2021 dále nijak neukazují, že by v době pokračující pandemie počet šetřených odhalených podvodů jakkoliv klesal. Trend je bohužel spíš opačný, nicméně uvedená statistika ukazuje, že pojišťovny dokáží pojistné podvody efektivně odhalovat.

ČAP pomáhá pojišťovnám v odhalování pojistného podvodu

Česká asociace pojišťoven a pojišťovny vyvíjejí maximální úsilí včetně vývoje a zdokonalování systémů na odhalování pojistných podvodů z důvodu prevence a odhalování tohoto protiprávního jednání.

„Asociace za tímto účelem vyvinula a provozuje systémy pro výměnu informací o podezřelých okolnostech (SVIPO a  SVIPO II), do kterých se mohou zapojit všechny komerční pojišťovny působící na českém pojistném trhu bez ohledu na jejich členství v asociaci,“ uvádí gestor oblasti prevence pojistného podvodu Petr Koblížek.

Systém SVIPO II je informační systém poskytující pojišťovnám podporu v boji proti pojistnému podvodu v oblasti pojištění osob, konkrétně životního pojištění. Tento systém zajišťuje podporu jak v rovině prevenční, tak v rovině detekční a navazuje na systém SVIPO. Ten slouží pro detekci protiprávního jednání v oblasti motorových vozidel, kde dokáže rozpoznat pojistné události, u nichž se vyskytuje vysoké procento pravděpodobnosti, že by se mohlo jednat o protiprávní jednání.

Pojistný podvod je trestným činem už 20 let, hrozí za něj až 10 let vězení

Pojistný podvod je trestným činem namířeným proti majetku a do trestního zákona se dostal s účinností od 1. ledna 1998. Provedená novela tehdy vyslyšela volání pojistitelů po důslednější možnosti postihu pojistných podvodů, která by odpovídala běžné trestní praxi ve státech Evropské unie, kde již byl pojišťovací podvod předmětem přísného trestního postihu. Legislativní úprava zároveň reagovala na negativní trendy ve vývoji kriminality, vzrůstající vysokou odbornost pachatelů a současně na aplikační problémy.

Pojistného podvodu se dopustí ten, kdo při sjednávání nebo změně pojistné smlouvy uvede nepravdivé, hrubě zkreslené informace nebo zamlčí důležité údaje. Pojistným podvodem však je i úmyslně vyvolaná pojistná událost či jednání, které by vedlo ke zvýšení vzniklé škody.

„Za spáchání pojistného podvodu lze uložit trest odnětí svobody v rozmezí od 2 až 10 let, nebo zákaz činnosti, propadnutí věci anebo peněžitý trest. V kontextu častějšího odhalování pojistného podvodu bych před tímto jednáním důsledně varoval,“ dodává Petr Koblížek.

Datum zveřejnění

03.2.2022

Zdroj informací

ČAP

Grafy: ČAP

Fotogalerie

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2381 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál