Servind

Vývoj pojistného trhu v roce 2021

Vývoj pojistného trhu v roce 2021

Růst pojistného trhu o 4,4 % byl výsledkem zejména díky neživotnímu pojištění. Nárůst škod je v pojištění majetku. V havarijním pojištění vozidel se potvrdil vyrovnaný vývoj. Rekordní byl objem škod z přírodních katastrof a výrazně narostly škody u požárů.

Celkové předepsané smluvní pojistné upravené metodikou České asociaci pojišťoven z předběžných výsledků získaných od členů asociace ČAP dosahuje ke konci roku 2021 hodnoty 147 miliard Kč. Meziročně se navýšilo o 4,4 %, resp. o 6,1 miliardy Kč. Ve srovnání s 3,6 % zaznamenanými v minulém roce se jedná o potvrzení zvyšujícího se tempa růstu trhu. K růstu trhu stále přispívají oba segmenty, tj. životní i neživotní pojištění, nicméně posilování neživotního pojištění je aktuálně intenzivnější.

Životní pojištění

Předepsané pojistné v životním pojištění meziročně stouplo o 1,5 % a dosahuje 48,24 miliardy Kč, tedy o 691 miliard Kč víc než před rokem, kdy ale posilovalo o výraznějších 3,1 %. Nadále ubývá smluv životního pojištění. Meziročně jich je o 2,4 % méně, což odpovídá poklesu přes 119 000 aktivních smluv tedy ke konci roku 2021 zůstává 4 917 000.

Pojištění vozidel

Růst předepsaného pojistného v neživotním pojištění dále posiluje. Celkem se předepsalo o 5,45 miliardy Kč více než v roce 2020 a dopovídající pojistné převyšuje 98,8 miliardy Kč. To je meziročně o 5,8 % více, což i překonává 3,9% růst v roce 2020. V hlavních skupinách neživotního pojištění se ale vývoj odlišuje.

Dominantní je i nadále pojištění vozidel, které má na neživotním pojištění více než 50% podíl. V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dosáhlo předepsané pojistné hodnoty téměř 28,2 miliardy Kč, což je o 5 % víc než v roce 2020. Dynamika růstu se ale o 2,1 % snížila, neboť loni dosahovalo navýšení 7,1 %.

V havarijním pojištění vozidel se opět potvrdil vyrovnaný vývoj, když dynamika zůstala na stejné hodnotě minulého roku i čtvrtletí, tedy na 6,7 %, a předepsané pojistné se přiblížilo částce 25,6 mld. Kč. Zmíněný trend je částečně podpořen stále se navyšujícím portfoliem pojištěných vozidel, jejichž celkový počet aktuálně stoupá o 2,3 %, což nyní i mírně překonává odpovídající nárůst zaznamenaný o rok dříve. Obdobně se to projevuje i ve skupině havarijně pojištěných vozidel s meziročním navýšením o 3,8 % opět ve srovnání s nižším tempem o rok zpět.

Ostatní neživotní pojištění

V podnikatelském pojištění rostlo předepsané pojistné o 3,4 %, meziročně stouplo o 711 milionu Kč a dosáhlo výše 21,9 miliardy Kč. Pro srovnání v roce 2020 posilovalo toto odvětví o 4,7 %. Retailovému majetkovému a odpovědnostnímu pojištění se dařilo. Předepsané pojistné se meziročně navýšilo o téměř 1,14 miliardy Kč na hodnotu 14,13 miliardy Kč. Aktuální meziroční růst o 8,8 % tak výrazně překonal loňské navýšení o 5,5 %.

V ostatních odvětvích a skupinách rizik mimo pojištění vozidel, majetku a odpovědnosti občanů i firem došlo v roce 2020 k významnému meziročnímu propadu. V tomto segmentu pokrývajícím také léčebné výlohy a další rizika cestovního pojištění, pojištění cizinců apod. významně pokleslo předepsané pojistné souhrnně o 12 %. V roce 2021 dochází k částečné korekci, která je vyjádřena aktuálním 7,7% růstem. Pokles v této skupině produktů se totiž projevil i na začátku letošního roku a opětovný nárůst v průměrném rozsahu cca 20 % nastlal až v navazujících čtvrtletí, a to dominantně stále především ve spojení s nízkou srovnávací základnou roku 2020.

Rekordní objem škod z přírodních katastrof od roku 2013

Celkové závazky v pojištění majetku řádění živlů (povodně, vichřice, krupobití, srážky, tíha sněhu) v roce 2021 dosáhly enormní částky 6,45 miliardy Kč a proti roku 2020 s objemem škod 2,97 miliardy Kč se jedná o nárůst o 117 %. Jedná se tak o nejvyšší nominální hodnotu pojištěné škody v tomto segmentu od roku 2013, kdy došlo dosud k posledním rozsáhlým povodním na velké části území Čech. Rozhodující nárůst škod z přírodních katastrof v roce 2021 nastal v souvislosti s řáděním tornáda na jižní Moravě v segmentu škod z vichřic, krupobití a atmosférických srážek, kde objem pojištěných škod za rok 2021 dosáhl 5,77 miliardy Kč a proti 2,175 miliardy Kč v roce 2020.

Výrazný růst pojištěných škod u požárů v 2. pololetí 2021

Počet pojistných událostí v souvislosti s požárem nemovitostí se pohybuje čtvrtletně poměrně stabilně kolem průměrné hodnoty 1242 pojistných událostí. U souvisejícího finančního objemu pojistných událostí platilo, že až do konce 2. čtvrtletí 2021 dosahoval jejich čtvrtletní objem částky většinou v rozmezí mezi 400 až 600 milionu Kč. Ke zcela zásadně odlišnému výsledku došlo v obou čtvrtletích 2. pololetí 2021, kdy objem pojistných událostí z požárů narostl téměř na dvojnásobnou hodnotu a v obou obdobích překročil částku 1 miliardy Kč. V důsledku toho se průměrná škoda z požáru navýšila v 2. pololetí 2021 z dlouhodobě stabilní hodnoty 367 000 Kč na 860 000 Kč.

Datum zveřejnění

043.2.2022

Zdroj informací

ČAP

Grafy: ČAP

Fotogalerie

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2656 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál