Servind

Dopravci varují

Dopravci varují

Po více než čtyřech letech vyjednávání přijalo plénum Evropského parlamentu pravidla Evropské komise o euroznámce (Eurovignette). Jejich cílem je zavedení nového rámce, v němž lze sazby mýtného za použití dálnic a silnic stanovit na základě emisí CO2 vozidel, takže bude možné kromě již zavedených poplatků za znečištění ovzduší a hluk vybírat další dodatečné poplatky za emise CO2.

Mezinárodní unie silniční dopravy IRU je hluboce znepokojena tím, že tento nový právní rámec by mohl komerčnímu odvětví silniční dopravy přinést značné dodatečné náklady. Zavedení možnosti zpoplatňovat emise CO2 podle pravidel euroznámky souběžně s návrhem na zahrnutí silniční dopravy do systému obchodování s emisemi ETS povede k vícenásobnému zdanění emisí CO2 a dále zvýší náklady.

Ředitel IRU EU Advocacy Raluca Marian uvedl: „Je zklamáním, že hlasování Evropského parlamentu o euroznámce nevzalo v úvahu paralelní diskuse o zpoplatnění emisí CO2 v souvislosti s rozšířením systému obchodování s emisemi na silnice. Jde o promarněnou příležitost napravit nerovnost a vyhnout se vícenásobným daním z CO2 u komerční silniční dopravy, což v konečném důsledku povede k vyšším nákladům na dopravu a přepravované zboží.“

Jediným pozitivním aspektem je, že pravidla částečně uznávají přínos autobusové dopravy pro životní prostředí tím, že umožňují členským státům osvobodit tento typ ekologické dopravy od nové formy zpoplatnění. Nadále však tu zůstává riziko, že mýtné, uložené členským státem v budoucnu, přinese další zátěž pro tento nejekologičtější a nejbezpečnější dopravní prostředek.

IRU doufá, že hlasování Evropského parlamentu vyvine další tlak na EU aby pečlivě zvážila rozšíření systému obchodování s emisemi na silnice a vyhnula se vícenásobnému zdanění emisí CO2.

Dvojí zdanění, založené na emisích uhlíku, by navíc mělo zvýšit tlak na členské státy EU, aby splnily svou část, což je vybudování přiměřené infrastruktury pro alternativní paliva. Taková infrastruktura je nezbytná nejen pro osobní automobily a lehká vozidla, ale také pro těžká nákladní vozidla.

„Zákonodárci by měli pochopit, že nákladní vozidlo je pracovní nástroj, který reaguje na dopravní poptávku společnosti. Silniční dopravci mají velký zájem investovat do vozidel s nízkými a nulovými emisemi, ale nebudou to moci udělat, pokud je nebudou moci na trase natankovat nebo nabít. Reforma Euroznámky, kterou nyní schválil Evropský parlament a Rada, by měla být poslední výzvou pro zákonodárce EU, aby se shodli na vysokých ambicích v zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Mělo by to být také výzvou k inteligentnímu zdanění a zpoplatnění,“ uvedl Raluca Marian.

Datum zveřejnění

21.2.2022

Zdroj informací

IRU

Ilustrační foto: Daimler Trucks

Výběr jazyka

Facebook

AutoWeek

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2497 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál