Servind

Vědci oslovují europoslance

Vědci oslovují europoslance

„Jednostranná elektrifikace nepřináší nic pro klima, ale působí gigantické problémy se surovinami, škody životnímu prostředí, nebezpečné závislosti, rostoucí bezpečnostní rizika, destabilizuje energetické sítě, brání energetické transformaci a je extrémně asociální.“ To je jedno ze základních prohlášení otevřeného dopisu 185 vědců Evropskému parlamentu.

Signatáři dopisu pochází z nejrůznějších oborů, jako jsou procesní inženýrství, biotechnologie, strojírenství, technika vozidel a pohonů, letecká technika, energetická technika a elektrotechnika přes přírodní vědy jako jsou matematika, fyzika, chemie a biologie až po aplikované vědy, např. termodynamiku, ekonomii, informatiku, zemědělství, lesnictví a environmentální vědy a také atmosférickou chemii a výzkum klimatu.

Jeden ze iniciátorů kampaně prof. Dr. Thomas Willner zdůrazňuje: „Úkolem politiky je stanovit cíle a podněcovat soutěž otevřených technologií o nejlepší možná řešení aby jich bylo dosaženo. To, co jsme pomohli posílit, je nyní bezstarostně ohroženo jednostranným zaměřením na elektromobilitu, která se neřídí fyzikou, ale ideologickými předpoklady.“

Jako důkaz ideologického namísto logického základu Thomas Willner uvádí: „Měření uhlíkové stopy u vozidel s akumulátory bylo vědecky opakovaně demaskováno jako chybné. Oficiálně se jako základ pro výpočet používá pouze běžný elektrický mix. Správné však je brát v úvahu mezní hodnotu fosilních paliv v nabíjecím proudu. To ukazuje, že skutečná uhlíková stopa nabíjecí energie je výrazně vyšší než se oficiálně udává. Chybné posouzení elektromobility vrcholí mnohonásobným navýšením podílu údajně „zeleného“ nabíjecího proudu do klimatické rovnováhy.“

Spoluiniciátor profesor Thomas Koch z Karlsruhe Institute of Technology (KIT) vysvětluje: „Naším hlavním poselstvím je, že neexistuje žádná spolehlivá databáze, která by ospravedlnila zákaz moderních hybridních vozidel v Evropě v roce 2035. Podle současného stavu znalostí jsou zásadní bilanční výpočty, které porovnávají emise CO2 různých systémů pohonu, nepřijatelné a chybné. Na tento jednoduchý fakt upozorňujeme již řadu let. Je do očí bijícím mýtem, že vozidlo s akumulátory má nejlepší uhlíkovou stopu pro jakoukoli aplikaci, natož pro jakoukoli zemi EU. Vozidlo s akumulátory je hodnotnou technickou možností, kterou musíme dále rozvíjet. Ale alternativní hybridní pohony s palivy s nízkým obsahem CO2, jsou vysoce konkurenceschopné z hlediska životního prostředí, ovšem jsou neustále analyzovány s nesprávnými výpočty.“

„Bohužel v roce 2030 bude zřejmé, že se ochrana klimatu zhroutí,“ varuje biotechnolog Prof. Dr. Matthias Brunner ze Saarbrückenu. „Cílené snížení CO2 o 55 % v dopravním sektoru lze dosáhnout pouze ve spojení s defosilizací podstatné části stávajících vozidel. K tomu jsou nepostradatelná udržitelná biopaliva a syntetická paliva na bázi odpadu a e-paliva, včetně plynů jako jsou metan, vodík a další.“ Mnohé z nich jsou již na trhu, například až z 90 % klimaticky neutrální náhrada nafty HVO (Hydrogenated Vegetable Oils). Díky příznivé energetické bilanci lze toto palivo vyrábět a s podílem 33 až 100 % v motorové naftě je k dispozici již u více než 7700 čerpacích stanic v Evropě.

„Paliva na bázi odpadu budou k dispozici ve velkém množství za osm let v kombinaci s e-palivy. Tou dobou už dávno skončí zbytečná diskuse o vysokých energetických požadavcích výroby syntetických paliv. Na jedné straně syntetická paliva vyžadují výrazně méně elektřiny na ujetý km než průměrná čistě elektricky poháněná auta, na druhé straně by se tato paliva vyráběla ve větrných a slunečných oblastech, což znamená, že spotřeba energie by byla nižší,“ předpovídá Thomas Willner.

Syntetická paliva se spalují velmi čistě a tím okamžitě a udržitelně zlepšují klimatickou a ekologickou rovnováhu celého vozového parku včetně starých vozidel. „Na tomto pozadí je démonizace spalovacího motoru stejně absurdní jako domněnka, že každý, kdo prosazuje vyvážený dopravní mix v zájmu rozumné transformace, je proti elektromobilitě a odmítá pokrok,“ konstatují vědci.

„Rádi bychom upozornili na to, že dodatečná poptávka po elektrické energii způsobuje neúměrně vysoké emise CO2, protože kapacity obnovitelných zdrojů energie nejsou dostatečné. Výpočty předpokládají, že dodatečné požadavky jsou stejně „čisté“ jako současný elektrický mix. Ve skutečnosti jsou však tyto požadavky generovány z fosilních paliv, což vede k přehnaně vyšším emisím CO2,“ říká Thomas Koch.

Ochrana klimatu a energetická transformace naléhavě potřebují různé technologie, abychom se vyhnuli nebezpečným závislostem, zvýšili odolnost vůči nepředvídatelným krizím a dali všem technologiím šanci v soutěži o nejlepší řešení. Signatáři dopisu politikům doporučují, aby místo předepisování technických řešení hledali dialog s vědou. „Posoudit, jaké inovace přijdou v oblasti technologií a s jakým výkonnostním potenciálem v budoucnu, je pro politiky těžký úkol. Zákazy potlačují inovace a připravují nás o cenné možnosti jednání,“ apelují vědci na europoslance.

Zákaz spalovacích motorů a s tím spojené zaměření na elektromobilitu by bylo vážnou strategickou chybou, jejíž důsledky si snad Evropský parlament vzhledem k rizikům, škodám a problémům s tím spojeným uvědomuje. Žádný jiný kontinent se nechystá udělat chybu jednostranné elektrifikace odvětví energetiky, tepla a dopravy. Mimo Evropu se již dlouho uznává, že jednostranná elektrifikace nepřispívá k klimatu a je extrémně asociální. „Všechna zmíněná rizika a důsledky jsou pro orgány EU vědecky prokázána a zdokumentována,“ poznamenává Willner.

„Mám pocit, že málokdo si uvědomuje, o čem se hlasuje. Potřebujeme chytrý mix různých technologií budoucnosti. Patří sem i další rozvoj elektromobility. Faktem ale je, že ve všech průzkumech naprostá většina přes 85 % lidí jasně říká, že uzávěr palivové nádrže na vozidle bude i v budoucnu žádoucí. Považuji proto za hluboce nedemokratické, kdyby byl zákaz technologií uplatňován proti vůli většiny lidí, zvláště když elektromobilita jako náhradní technologie má tolik nevyřešených problémů, jako jsou závislost na surovinách a procesech, dostupnost elektrické energie, náklady a ekologická rovnováha. Abych použil analogii, neopustíte svůj byt, dokud nebudete mít nový, a neopustíte svou práci, dokud nebudete mít novou. V tomto ohledu věřím ve zdravý rozum poslanců,“ doplnil Thomas Koch.

Již v dubnu vědci zaslali první otevřený dopis Evropskému parlamentu pod názvem „Klima reaguje pouze na fyziku a ne na politiku“. Dokonce i mnozí ​​výzkumníci z oblasti elektromobility vědecky uznávají, že elektromobilita sama o sobě nemůže vyřešit problémy.

Bohužel je jen málo důvodů doufat, že otevřený dopis vědců v Bruselu získá větší pozornost než mnohá další prohlášení, která odrážejí zoufalství z hluchoty vedení EU a politiků k rozumným alternativám. Brusel prostě chce dokázat, že politika je silnější než fyzika.

Datum zveřejnění

06.06.2022

Zdroj informací

ČNOPK

Ilustrační foto: KIT, eFuels, Bosch

Fotogalerie

Výběr jazyka

Facebook

AutoTablet

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2362 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál